جواب مرحله ۷۶ جدولانه کلاسیک

انیمه بوروتو نسل جدید ناروتو
سخنرانی دکتر انوشه قسمت اول – مسائل زندگی

آبیاری زمستانی
آسیب‬‫
آهو
اتوبوس فضایی‬‫
اثری از یوهان اشتراوس موسیقیدان اتریشی
ادات تشبیه
‬‫ارزان نیست‬‫
اسب رستم
اصل
باهوش و زیرک
برج کج داستانی
بزرگی، شکوه‬‫
به علت
به معنی مالک‬‫
به میوه نرسیده خرما گفته می‌شود
بی‌حاصل‬‫
پادشاهان
‬‫پادگان‬‫
پایتخت سورینام
پوشش پرنده
پیچ و تاب‬‫
پیرایه
تابلویی از‬‫ دلاکروا‬‫
تختگاه
ته‌نشین مایعات
تکبر
تیر پیکاندار
‬‫جامه
جزیره ایرانی‬‫ استان هرمزگان
جعبه ‬‫فلزی حاوی فشنگ در‬‫ سلاح‌های گرم‬‫
جماعت‬‫
جنگل درخت
خط‌کش مهندسی
خورش اصیل ایرانی
دانه به دانه
‬‫درد چشم‬‫
دریغ خوردن
رازگویی با خدا‬‫
راه یافتن
روزها
زود‬‫
زین و برگ اسب
سرقت
سرلشکر فرانسوی
سرنگ
سنگریزه
شهر توت‬
شهر حومه تهران
شهری در استان قنا در‬‫ مصر
صدای درد
ضد پشتک
ضد ملیح‬‫
طاقت
عدد دریاچه!
عدل و داد کردن
فاش کردن
فخر کننده‬‫
فریم عینک‬‫
فقیر، نیازمند
فلزی است سفید
فن شناوری‬‫
فیلم معروف مسعود ده‌نمکی
قمار باز معروف‬‫
قهوه‬
قورباغه
گرفتگی زبان
گستاخ، پررو
گنجینه اسناد
گوشه فوتبالی‬‫
گیاهی گلدار
ماسک
مرد بی‌فرزند
مرد شمشیر زن‬‫
مرکز پرو
مرکز لیدیه بود
مسرور
مسلط
ناطق
نوار چسب
هلهله شادی‬‫
واحد توان
ویتامین گوجه فرنگی‬‫
کبوتر دشتی
کرکس
کمک کننده
‬‫کنکاش

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج