جواب مرحله ۸۳ جدولانه کلاسیک

انیمه بوروتو نسل جدید ناروتو
سخنرانی دکتر انوشه قسمت اول – مسائل زندگی
آخر
آفت کشتزار
آهو
ابر سفید
اسب بارکش‬‫
اشاره به دور از نوع ادبی آن
الهه هندو
امر از شستن
بازی کودکانه کلاسیک‬‫
بت جاهلیت
بحر
بزرگ قبیله‬‫
‬‫بزرگی‬‫
بم‌ترین صدای مرد
بیابان
بیزار بودن‬‫
پاره خشت
پاسخ منفی
پدر مرده
پشت سر‬‫
پوست دباغی شده بز
پیروزی و ظفر
تاک
تمایل داشتن
جاری
جنین
چارچوب
چاره اندیشی
چوپان
حقه‬‫
خاندان
خواستار و راغب
خوراک کفش‬‫
خوشحالی
داخل‬‫
دانش بررسی پدید ‌های جوی
درخت سایه گستر
درس دادن‬‫
درک کردن
دعای خیر
دهان
ذکاوت‬‫
راز دل با او توان گفت
رانده شده از شغل یا مقامی‬
رنگ مرکباتی
ریزه آتش
زیور، پیرایه
سمت راست‬‫
سنگ آسیاب
شالوده
شترمرغ امریکایی‬‫
شهری در ازبکستان
شهری در استان یزد
صداقت عامیانه
صفت چای
عنوان بندی
غیرمناسب‬‫
فرد غیرمعلوم‬‫
فریب خوردن
قاتل
قانونگذار
قدرت
قسمت کننده
گلو‬‫
گندم از آسیاب‬‫ برگشته
گنده‬‫ و درشت‬‫
گوی نقره‌ای پوش شب انبوه
لب از سخن فروبسته
مخفف تو را
‬مخفف خوب
مردمان‬ ‫امین
مرموزترین بیماری قرن
مرکز‬‫ ‬‫شهرستان تنگستان
‬‫‬‫مسافری از سرزمین عجایب‬‫
معبد ترسا‬‫
من و شما
نشان دادن
نماینده دولت در شهر بیگانه
نوعی ساز
‬‫نویسنده بابا لنگ ‌دراز‬‫
هدهد‬‫
هستی و ‬‫وجود
همسر مرد‬‫
هنگام
هواپیمای‬‫تندرو‬‫
کارمایه
کاری مهم در زراعت
کبود
کناره ‌ها و اطراف

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج