جواب مرحله ۸۹ جدولانه کلاسیک

انیمه بوروتو نسل جدید ناروتو
سخنرانی دکتر انوشه قسمت اول – مسائل زندگی

آرزو‬‫ داشتن
آشکار شدن و فاش گردیدن
اثری از‬‫ ویکتور هوگو
از آثار تاریخی و‬‫ گردشگری شهرستان کنگاور
از‬‫ توابع شهرستان اهر
از جزایر ایران در خلیج همیشه فارس
از عناصر اربعه
اسراف کننده
اسلوب و روش سخن
اصل و‬‫اساس
ایالت
برخاستن
برشته و کباب شده
برگه یا مجموعه اوراق چاپی که‬‫ آن را انتشار دهند
بسیار بخشنده
به ستوه آوردن و پافشاری کردن در امری
به شب راه‬‫ رفتن
بهره حرام
بهره و قسمت
پدر شعر نو فارسی
پیرایه و زیور
پیوند
تختگاه
تلاش و‬‫ کوشش
تله
توانایی‬‫
تکیه‌گاه
ثروتمند
جریان داشتن
‬‫چله کمان
حرف صریح و بی‌پرده
حرف ندا
حقیقت امر
خاک کوزه گری
خو‬‫ گرفته و فرمانبردار
خوب و پسندیده
دائم و همیشه
دادگری و دستگیری
در مثل به‬‫ شخصی گویند که بسیار خسیس است
درد چشم
دسته و گروه
دودلی
دوست
‬‫رساله دکتری
روزه گشایی‬‫
ساحل و بندر
سالک صراط مستقیم
سرگشته و متحیر
سوره‌ای در قرآن کریم
شهر و سرزمین
شهری‬‫ در استان مازندران
شهری در ترکیه
شکوه و بزرگی
طول عمر
عابد و‬ ‫زاهد
فهمیدن‬ ‫و پی بردن
قاعده و قانون
قامت
قلمه درخت و بوته‬‫ گل
گریبان
مادر ورزش ها
ماهی در تابستان
مایه حیات
متاع و‬‫ کالا
مسخره کردن
مقوای نازک
مهاجرت و‬‫ انتقال ایل از جایی به جای دیگر
مورد احتیاج
میوه مربایی
ناظر خرج و اعمال
‬‫نشانی
نقش هنرپیشه
نوید دادن
نکته باریک
هدیه و‬‫ تحفه
واحد پول ژاپن
واحد سنجش مقدار نیروی الکتریسیته
واعظ و سخنران
وقت و هنگام
کلرور سدیم‬‫
یاری کردن

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج