جواب مرحله ۱۲۰ جدولانه کلاسیک

انیمه بوروتو نسل جدید ناروتو
سخنرانی دکتر انوشه قسمت اول – مسائل زندگی

«جیب» تو خالی!
آخرین نازی
آرزو
ابزار دریافت امواج رادیویی
ابزار روسی جوش آوردن آب‬‫
ابزار کار مقنی
ابزاری در دست قصاب
احبا
اخوی
از اهرم‌های سه گانه زیر پای راننده
از رنگ‌های فرعی
از رهبران شوروی سابق
از مهمترین شهرهای فلسطینی نشین اشغالی
ازافعال ربطی
استانی در عراق‬
بدگویی ادبی!
برابر
بزرگوار
بلندمرتبه
بمبی بسیار مخرب
‬‫بوی ماندگی
بی حس
بیماری تورم مفاصل
پاک و مطهر
پستی و دنائت
پهلوان
پیشوند استمرار
پیشوند نداری!
جاودانگی
جای ایستادن فروشنده در مغازه
جنگ افزار
حالت انگشتان دست وقتی باز‬‫ باشند
حرف فاصله
حرف هشتم انگلیسی
حکایتگر
‬‫خرس درختی
خوار شمردن امری
خواهش کردن
دچار هیجان شدیدی شده
درخت نوشابه!
دریایی در همسایگی خلیج همیشه فارس
دسته حروفی با خواص ویژه در الفبای عربی
دشنام دادن
دعای دست نماز
دورویی
رنگ موی فوری
روزنامه‌ای پرتیراژ چاپ ژاپن
زینت‬‫ ناخن
زینت‬‫رو
سازی بومی مناطق جنوبی کشور
سماروغ
شن نرم
شهر و فرودگاهی در ژاپن
شکل هندسی مورد علاقه‬‫ فراعنه!
شکم‬‫پرست
شیرینی خامه‌ای ابری شکل
‬‫ضمیر بی حضور!
طلایه دار اعداد!
ظرف مرکب خوشنویسی
عریان
عزت و احترام پیداکردن
عضو تامین‬ ‫غذای گیاه
قصر
قطعه سیمانی پیش ساخته
قیمت
گریبان
گسترش یافتن‬
‬‫گفت و گو
گل مظهر شهادت!
گوشه جسم
مادربزرگ
مغازه
مقروض
ملیح
موشواره برابر فارسی آن است
نام پسرانه فرنگی
نژاد ایرانی
نقصان
نگهبان البسه در حمام‌های‬‫ قدیمی
نمازی مستحبی
نوعی حلوا
هستی
همیشه
وای اگر کاسه ای زیر آن باشد!
کارگر سرگذر
کج
کشتارگاه
کناره‌ها

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج