جواب مرحله ۶۰ جدولانه

موسیقی مانند دارو است – سخنرانی استاد رائفی پور
در جدول
فیلم آموزشی ساخت اسپینر LED


آب ویرانگر
سیلاب
آدم کش
قاتل
آشکار کننده
مبین
ابزار جنگی قدیمی
گرز
اثر و نشان
رد
از حروف یونانی
بتا
از رنگ ها
آبی
از ورزش های زمستانی
اسکی
اسباب خانه
مان
استخوان بندی
اسکلت
افشرده
کنستانتره
امتحان
آزمایش
امتنان
سپاس
بت
صنم
برتر از گوهر
هنر
برچسب رایانه ای کالا
بارکد
برکت سفره
نان
بهبودی از بیماری
شفا
بوی گوشت گندیده
زقم
پارسایی و پاکدامنی
عفاف
پرده دری
هتک
پشت سرهم
ردیف
پهلوان
یل
تصدیق روسی
دا
تکیه بر پشتی
لم
تیره و کدر
تار
چه بهتر
فبها
چوب برای سوختن
هیزم
حافظ امنیت جامعه
پلیس
حرف ندا
ای
حرکت زیر در نگارش
کسره
حمام کاشان
فین
خالی
تهی
خدمه هواپیما
مهمان دار
خط کش مهندسی
تی
خودروی جنگی
تانک
خون بها
دیه
دست مالیدن
لمس
دستی
یدی
دشنام دادن
سب
دور از شما
بلانسبت
راهنما
بلد
زرد انگلیسی
یلو
سروکله
راس
شمشیر
سیف
ضمیر غائب
او
ظرف لباس شویی
تشت
عدد روستا
ده
علیم
دانا
غول برفی
یتی
قائم مقام
نایب
قیام کردن
سر برداشتن
لقب اشرافی انگلیسی
ارل
لنگه چیزی
تا
مادر عرب
ام
ماه انقلاب
بهمن
متفکر
فکور
مدرک آوردن
استناد
مطیع
رام
مهلت و امان
زنهار
موشواره
ماوس
مکان بی خطر
امن
ناشنوایی
کری
نی تو خالی
نای
کشور عجائب
هند

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج