جواب مرحله ۱۲۹ جدولانه

انیمه بوروتو نسل جدید ناروتو
سخنرانی دکتر انوشه قسمت اول – مسائل زندگی


آشوب و ازدهام
اداره بهداشت
از فروع دین
اسناد
اقامت کردن
امیدوار
برانگیخته شدن
برگه کاغذ
بنای باستانی شهر رم
پای افزار
پسندیده
پهنی و فراخی
پول موجود
تر و آب دیده
جادوگر
حقه
حیله
خط کش مهندسی
خوب نیست
دادخواهی
داوری بین دو یا چند تن
دریای عرب
دودمان
دور دهان
دوزخ
دوست
زنده
ستارگان
سر و سامان
شخط
صنم
ضمیر بیگانه
ضمیر جمع
طلایی
علم الگوگیری از طبیعت
عمومی تر
فاصله دارد
قابل مشاهده
قدم یک پا
گمان بردن
لوده و مسخره
لیز و چسبنده
مجلس شیوخ
مرغ سخن گو
مشقت
منسوب
موسیقی شناسی
میانگین
نادانی
ناشایست
نام پسر فریدون
نداف
نزدیکی
نژاد ایرانی
نور دهنده
نوعی آش و گندم و جو
نیازمند و تهیدست
همراه کوپال
همسایگی
هوس آبستن
واحد سطح
ویتامین جدول
کارکنان
کشور چکمه ای
یک صدم متر

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج