جواب مرحله ۵۰ جدولانه کلاسیک

تست آنلاین روانشناسی
جواب کامل بازی کلمانه
فیلم رایگان آموزشی

آیین
دین
اتمام حجت
اولتیماتوم
از جزایر جنوبی
کیش
از شهرهای استان خوزستان
آبادان
از نام‌های خداوند در قرآن
جلیل
از نام‌های مردانه
هاشم
الفبای موسیقی
نت
الفت
انس
انحطاط و زوال
افول
اهل خانه
خانواده
باران منجمد
تگرگ
بخش بیرونی لباس
ابره
برگه کاغذ
ورق
پارچه باریک و بلند
نوار
پایتخت هزار کیلویی
آتن
پدر مرده
یتیم
پراکندگی
شت
پهلوان
یل
پوستین
وت
پول ژاپن
ین
ترس
بیم
تله
دام
جای سردسیر
ییلاق
چاق و بدقواره
گامبو
چاقو
کارد
حرف ندا
ای
حقیقی
راستین
خبر عرب
نبا
خواهر
آبجی
خوبی خود را به رخ کسی کشیدن
منت
خوردن
اکل
درجه گرمی یا سردی
دما
درخت انگور
مو
دریافتن
ادراک
دست به دامن شدن
وسل
دلیل
مدرک
دو مصراع از شعر
بیت
رقم
عدد
رنگ واقع در طیف سرخ و زرد
نارنجی
روایت کننده
راوی
روش و سیرت
سنت
زشت و بد
انر
زمان‌سنج
تایمر
زندان موقت
بازداشتگاه
ساختمان بلند
برج
سوراخ کردن
نقب
شادباش گفتن
تبریک
شاعر خیمه‌دوز
خیام
شغل فروشنده کتاب
کتاب فروشی
عددی که بر ۲ بخش‌پذیر باشد
زوج
غذای زمین
کود
قوم کم حرف
لر
لنگه بار
تا
ماه سرد
دی
متداول در میان عوام
عامیانه
محلی
بومی
مدت زندگی
عمر
مرغ کنجدخوار
ساج
مسابقه اتومبیل‌رانی
رالی
مساوی
یر
مظهر زیبایی
ماه
ممانعت از پیشرفت کار
کارشکنی
موی مجعد
فرفری
نار
آتش
نامی غیر از نام اصلی
لقب
نشانه مفعولی
را
نقاشی طنزآمیز
کاریکاتور
نوعی از حکومت دموکراسی
جمهوری
نوعی رقص ایرانی
باباکرم
نوعی نان شیرینی
کماج
هر جای مسطح
تخت
هزینه‌ها
مخارج
همان بوته است
بته
واحد طول
متر
وسیله درو
داس
کان
معدن
کد میله‌ای
بارکد
کلمه افسوس
آه
کلمه تحسین و تعجب
واه

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج