جواب مرحله ۸۹ جدولانه کلاسیک

تست آنلاین روانشناسی
جواب کامل بازی کلمانه
فیلم رایگان آموزشی

آرزو‬‫ داشتن
تمنی
آشکار شدن و فاش گردیدن
درزکردن
اثری از‬‫ ویکتور هوگو
سرودهای سپیده دم
از آثار تاریخی و‬‫ گردشگری شهرستان کنگاور
معبد آناهیتا
از‬‫ توابع شهرستان اهر
یافت
از جزایر ایران در خلیج همیشه فارس
خارک
از عناصر اربعه
آتش
اسراف کننده
مسرف
اسلوب و روش سخن
سیاق
اصل و‬‫اساس
بیخ
ایالت
استان
برخاستن
پاشدن
برشته و کباب شده
بریان
برگه یا مجموعه اوراق چاپی که‬‫ آن را انتشار دهند
نشریه
بسیار بخشنده
فراخ بخش
به ستوه آوردن و پافشاری کردن در امری
ابرام
به شب راه‬‫ رفتن
اسرا
بهره حرام
ربا
بهره و قسمت
نصیب
پدر شعر نو فارسی
نیما
پیرایه و زیور
زینت
پیوند
جوش
تختگاه
سکو
تلاش و‬‫ کوشش
سعی
تله
دام
توانایی‬‫
قدرت
تکیه‌گاه
مسند
ثروتمند
بای
جریان داشتن
رواج
‬‫چله کمان
زه
حرف صریح و بی‌پرده
رک
حرف ندا
ای
حقیقت امر
واقع
خاک کوزه گری
رس
خو‬‫ گرفته و فرمانبردار
رام
خوب و پسندیده
نیکو
دائم و همیشه
ابد
دادگری و دستگیری
فریاد رسی
در مثل به‬‫ شخصی گویند که بسیار خسیس است
آب ازدستش نمیچکد
درد چشم
رمد
دسته و گروه
باند
دودلی
وسواس
دوست
یار
‬‫رساله دکتری
تز
روزه گشایی‬‫
افطار
ساحل و بندر
دریابار
سالک صراط مستقیم
راشد
سرگشته و متحیر
هاج
سوره‌ای در قرآن کریم
نور
شهر و سرزمین
دیار
شهری‬‫ در استان مازندران
بابل
شهری در ترکیه
بورسا
شکوه و بزرگی
هیبت
طول عمر
سن
عابد و‬ ‫زاهد
ناسک
فهمیدن‬ ‫و پی بردن
درک
قاعده و قانون
رسم
قامت
قد
قلمه درخت و بوته‬‫ گل
نشا
گریبان
جیب
مادر ورزش ها
دو
ماهی در تابستان
تیر
مایه حیات
آب
متاع و‬‫ کالا
اروس
مسخره کردن
تمسخر
مقوای نازک
کارت
مهاجرت و‬‫ انتقال ایل از جایی به جای دیگر
کوچ
مورد احتیاج
بایا
میوه مربایی
به
ناظر خرج و اعمال
مشرف
‬‫نشانی
ادرس
نقش هنرپیشه
رل
نوید دادن
وعد
نکته باریک
دقیق
هدیه و‬‫ تحفه
کادو
واحد پول ژاپن
ین
واحد سنجش مقدار نیروی الکتریسیته
وات
واعظ و سخنران
خطیب
وقت و هنگام
اوان
کلرور سدیم‬‫
نمک
یاری کردن
نصر

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج