جواب مرحله ۱۱۹ جدولانه کلاسیک

تست آنلاین روانشناسی
جواب کامل بازی کلمانه
فیلم رایگان آموزشی

آبادی کوچک
روستا
ابزار جنگ
سلاح
اجرت و پاداش
مزد
از دیدن‬‫ امری غیرمنتظره تعجب کردن
جاخوردن
از موسیقی‌دانان بنام عهد خسروپرویز
نکیسا
از کسی چیزی خواستن با زاری و فروتنی‬
التماس
استانی در جنوب غربی فدراسیون ‬‫روسیه
سامارا
اندیشه و تصور
ایده
انسان‬‫ و آدمی
مردم
ایمان آوردن
گرویدن
باب روز
مد
باد ملایم و خنک
نسیم
برآمدگی در زمین‬‫
حدبه
به مقصود رسیده
نایل
‬‫بیان کردن و روشن ساختن
تقریر
بیرون رفته
اوت
بیم‬‫ و خوف
هراس
پایان بخش غذا
دسر
پیداکننده رد و اثر کسی یا چیزی
ردیاب
پیشانی بر زمین گذاشتن برای عبادت
سجود
تلخ
مر
تنه و پیکر
بدنه
توانا
قادر
تکه پارچه کهنه
لته
تیره شطرنجی
مات
ثابت و پابرجا
راسخ قدم
جد اعلای پیامبر گرامی اسلام (ص)
هاشم
‬‫جذاب و دلربا
گیرا
جزیره‌ای در ‬‫حدود سراندیب
رامین
حالت طبیعی بدن
مزاج
حرف‬‫ انتخاب
یا
حرف ندا
ای
خجالت
شرمندگی
خزنده گزنده
مار
خندان‬‫ و زیباروی
نیکرو
خورشید
هور
درخت انگور
تاک
درس نگارش
انشا
دگرگون شدن
انقلاب
رایحه
بو
سازمان ملی هوا فضای آمریکا
ناسا
ستاره
تارا
سربست کارخانه‬‫
اک
سرچشمه حیات
آب
سوره قلب قرآن‬‫ کریم
یاسین
سوز دل پردرد
آه
شماره
رقم
شهری در استان آذربایجان‬‫ غربی
ماکو
شکاف‬‫ در سنگ
فت
صبحانه نخورده
ناشتا
صف و رسته
ردیف
طاقچه بالا
رف
عبودیت
رق
عقاید
آرا
عقل و فهم
خرد
غارت و چپاول
لاش
قلب
دل
گرانمایه و بزرگوار
عزیز
گرو گذاشته شده
رهین
محال و‬‫ ناشدنی
ناممکن
محبت‬‫ و دوستی
ود
محرمانه و مخفی
سری
مرد بزرگ و بخشنده
همام
مرکز نروژ
اسلو
‬‫مساوی عامیانه
یر
معروف
سرشناس
معمولی و بهنجار
نرمال
مقسم و نگهبان آب
میراب
میهمان‬‫
ایرمان
ناطق و سخنگو
گویا
نشان افتخار
مدال
هادی و راهبر
راهنما
همتای ژوپیتر
زیوس
‬‫واحد تک‌یاخته گیاهی
هاگ
واحد سرعت چرخبال
نات
وام دهنده
داین
کاشف آلمانی ‬‫ویروس حصبه «کارل یوزف»
ابرت
‬‫کشوری در آفریقا به مرکزیت نیامی
نیجر
کمانگیر باستانی
آرش
‬‫کنایه از غضبناک گردیدن
سرخ شدن

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج