جواب مرحله ۱۳۰ جدولانه کلاسیک

تست آنلاین روانشناسی
جواب کامل بازی کلمانه
فیلم رایگان آموزشی

«گربه» سربریده!
گرب
آغوز
فله
آلیاژ آشپزخانه‌ای!
چدن
اتوبانی که از کنار شهر عبور کند
کمربندی
‬‫از ادات شرط
اما
از خواهران برونته
آن
از درختان سوزنی برگ
کاج
از صنایع ادبی
کنایه
از مقامات‬‫ محلی
استاندار
ازتوابع مثلثاتی
سینوس
اسب قهوه‌ای رنگ
کهر
النگو
ایاره
امیدواریم در کار شما نیفتد!
گره
انجم
ستاره
انکار کردن
حاشا
بارندگی با حجم زیاد در زمانی کم را گویند
رگبار
بالای کوه
کمرکش
برابر فارسی «افشره» را برایش برگزیده‌اند
اسانس
برج‬‫ داستانی فرانسه!
نل
بیع متقابل
فاینانس
پاداشی که به کار خیر دهند
حسنه
پاراف
هامش
پرنده خبرکش!
ملاغ
پسوند یافتن
یاب
پیشه
کسب
پیشینه
سابقه
تنگی
حرج
جواب‬‫ مثبت
آری
حرص و طمع
آز
حشره آفت چوب
موریانه
‬‫حلاجی
ندافی
حیرت
بهت
حیله و فریب
نارو
خاندان
آل
خشکی
بر
خلع شده
مخلوع
خواهی‬‫نشوی رسوا/...جماعت شو!
همرنگ
خودروساز فرانسوی
رنو
خودروی باسابقه آلمانی
اوپل
درخت پیلگوش
راسن
درس کشیدنی!
رسم
راننده هواپیما!
خلبان
رایزنی‬‫ کردن
مشورت
رنگی از خانواده سبز
فیلی
رهایی یافتن
خلاصی
روشنایی‬
ینگه
روغنی
چرب
سبزی‬‫ پیچیده!
کلم
سرچشمه
ینبوع
سنگریزه
شن
شایسته
سزا
شغلی حساس در واحدهای‬‫ تولیدی و خدماتی
انبارداری
طایفه
ایل
طایفه کم حرف!
لر
عازم سفر شدن
راهی شدن
عشوه و خرام
غمزه
عضو دستگاه تنفسی
ریه
فرز
چالاک
قائم مقام معلم!
مبصر
قریب
نزدیک
قلب قرآن!
یس
لاستیک مرتجع!
کش
لای چرخ می‌گذارند!
چوب
لباس کهنه و پاره
مندرس
مادر
مام
ماه میلادی
اوت
ماهی کنسروی
تن
مایه آبادانی!
آب
متراکم
انباشته
مژده دادن
تبشیر
مساوی
یر
مقطع زمانی‬
برهه
منتسب به شتی
شتاوی
مهربان
ریوف
‬‫موجود ماوراء زمینی فیلم «استیون اسپیلبرگ»
ییتی
موسیقی
آهنگ
مکانی مقدس در مکه
منا
میان
بین
میمون آدم نما!
گوریل
‬‫نقش هنری
رل
نقصان و کمبود
کاستی
نقطه ثقل
گرانی گاه
همسر حضرت یعقوب (ع)
لیا
ورق
برگ
کریه‌المنظر
قبیح
کنایه ازتمیزکاری است
رفتوروب
یار برهما در کلیله و دمنه
رای
یار سوزن!
نخ
یکی ازاضلاع‬‫ مثلث قائم‌الزاویه
وتر

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج