پاسخنامه کامل بازی پرسون پرسون

تست آنلاین روانشناسی
جواب کامل بازی کلمانه
فیلم رایگان آموزشی


پرسون پرسون مرحله ۱
خدا
پرسون پرسون مرحله ۲
ماه
پرسون پرسون مرحله ۳
یزد
پرسون پرسون مرحله ۴
مغز
پرسون پرسون مرحله ۵
سیب
پرسون پرسون مرحله ۶
مصر
پرسون پرسون مرحله ۷
پول
پرسون پرسون مرحله ۸
ناو
پرسون پرسون مرحله ۹
گاو
پرسون پرسون مرحله ۱۰
سبز
پرسون پرسون مرحله ۱۱
گلاب
پرسون پرسون مرحله ۱۲
آرام
پرسون پرسون مرحله ۱۳
مثلث
پرسون پرسون مرحله ۱۴
نماز
پرسون پرسون مرحله ۱۵
قالی
پرسون پرسون مرحله ۱۶
تزار
پرسون پرسون مرحله ۱۷
مشکی
پرسون پرسون مرحله ۱۸
کشتی
پرسون پرسون مرحله ۱۹
ژاپن
پرسون پرسون مرحله ۲۰
خیاط
پرسون پرسون مرحله ۲۱
لیبی
پرسون پرسون مرحله ۲۲
آخرت
پرسون پرسون مرحله ۲۳
تنبل
پرسون پرسون مرحله ۲۴
سعدی
پرسون پرسون مرحله ۲۵
عراق
پرسون پرسون مرحله ۲۶
طوطی
پرسون پرسون مرحله ۲۷
یوگا
پرسون پرسون مرحله ۲۸
دیزی
پرسون پرسون مرحله ۲۹
ووشو
پرسون پرسون مرحله ۳۰
روبل
پرسون پرسون مرحله ۳۱
پاریس
پرسون پرسون مرحله ۳۲
بهرام
پرسون پرسون مرحله ۳۳
کوفته
پرسون پرسون مرحله ۳۴
بهشت
پرسون پرسون مرحله ۳۵
هابیل
پرسون پرسون مرحله ۳۶
ملیجک
پرسون پرسون مرحله ۳۷
جگوار
پرسون پرسون مرحله ۳۸
آلمان
پرسون پرسون مرحله ۳۹
بالون
پرسون پرسون مرحله ۴۰
ژنرال
پرسون پرسون مرحله ۴۱
کبیسه
پرسون پرسون مرحله ۴۲
زاگرب
پرسون پرسون مرحله ۴۳
چوپان
پرسون پرسون مرحله ۴۴
تویوتا
پرسون پرسون مرحله ۴۵
سامرا
پرسون پرسون مرحله ۴۶
پیتزا
پرسون پرسون مرحله ۴۷
قیلوله
پرسون پرسون مرحله ۴۸
دستگاه
پرسون پرسون مرحله ۴۹
عسل
پرسون پرسون مرحله ۵۰
ایروان
پرسون پرسون مرحله ۵۱
رانینگ
پرسون پرسون مرحله ۵۲
گرگان
پرسون پرسون مرحله ۵۳
آمریکا
پرسون پرسون مرحله ۵۴
زردپی
پرسون پرسون مرحله ۵۵
عاشورا
پرسون پرسون مرحله ۵۶
بروکسل
پرسون پرسون مرحله ۵۷
قونیه
پرسون پرسون مرحله ۵۸
تیتراژ
پرسون پرسون مرحله ۵۹
چرتکه
پرسون پرسون مرحله ۶۰
گردو
پرسون پرسون مرحله ۶۱
دندان
پرسون پرسون مرحله ۶۲
رنسانس
پرسون پرسون مرحله ۶۳
شاهبوف
پرسون پرسون مرحله ۶۴
روپیه
پرسون پرسون مرحله ۶۵
فرعون
پرسون پرسون مرحله ۶۶
آژاکس
پرسون پرسون مرحله ۶۷
رجایی
پرسون پرسون مرحله ۶۸
سوبسید
پرسون پرسون مرحله ۶۹
باسکول
پرسون پرسون مرحله ۷۰
آلزایمر
پرسون پرسون مرحله ۷۱
ارومیه
پرسون پرسون مرحله ۷۲
سومریان
پرسون پرسون مرحله ۷۳
ماتادور
پرسون پرسون مرحله ۷۴
عطارد
پرسون پرسون مرحله ۷۵
بریتانیا
پرسون پرسون مرحله ۷۶
زمستان
پرسون پرسون مرحله ۷۷
گلوکز
پرسون پرسون مرحله ۷۸
بوگوتا
پرسون پرسون مرحله ۷۹
لالیگا
پرسون پرسون مرحله ۸۰
آلاچیق
پرسون پرسون مرحله ۸۱
لاتزیو
پرسون پرسون مرحله ۸۲
صفویه
پرسون پرسون مرحله ۸۳
ساحلعاج
پرسون پرسون مرحله ۸۴
ارومیه
پرسون پرسون مرحله ۸۵
دیابت
پرسون پرسون مرحله ۸۶
یوآن
پرسون پرسون مرحله ۸۷
اینترپل
پرسون پرسون مرحله ۸۸
کوروش
پرسون پرسون مرحله ۸۹
ادیسون
پرسون پرسون مرحله ۹۰
استدیو
پرسون پرسون مرحله ۹۱
دوپینگ
پرسون پرسون مرحله ۹۲
نیوکمپ
پرسون پرسون مرحله ۹۳
خوزستان
پرسون پرسون مرحله ۹۴
سفیدبرفی
پرسون پرسون مرحله ۹۵
مودم
پرسون پرسون مرحله ۹۶
پینگپنگ
پرسون پرسون مرحله ۹۷
تیسفون
پرسون پرسون مرحله ۹۸
تهمتن
پرسون پرسون مرحله ۹۹
همدان
پرسون پرسون مرحله ۱۰۰
خفاش، عدسی
پرسون پرسون مرحله ۱۰۱
زنجان، گرینلند
پرسون پرسون مرحله ۱۰۲
فوتبال، کیوی
پرسون پرسون مرحله ۱۰۳
سوئیس، هارون
پرسون پرسون مرحله ۱۰۴
قنداق، بریل
پرسون پرسون مرحله ۱۰۵
آمریکا، خورشید
پرسون پرسون مرحله ۱۰۶
دیزنی، کاکائو
پرسون پرسون مرحله ۱۰۷
اسکار، امارات
پرسون پرسون مرحله ۱۰۸
یوزپلنگ، عطارد
پرسون پرسون مرحله ۱۰۹
برزیل، شالیزار
پرسون پرسون مرحله ۱۱۰
فاشیست، دوشنبه
پرسون پرسون مرحله ۱۱۱
پرس، زبان
پرسون پرسون مرحله ۱۱۲
پیست، لقمان
پرسون پرسون مرحله ۱۱۳
مسقط، کلیدر
پرسون پرسون مرحله ۱۱۴
کیمونو، ضحاک
پرسون پرسون مرحله ۱۱۵
کریکت، گشتاسب
پرسون پرسون مرحله ۱۱۶
چغندر، یزد
پرسون پرسون مرحله ۱۱۷
هرتز، مارادونا
پرسون پرسون مرحله ۱۱۸
اطلس، بکهام
پرسون پرسون مرحله ۱۱۹
مورس، روکال
پرسون پرسون مرحله ۱۲۰
واریس، طرابلس
پرسون پرسون مرحله ۱۲۱
ترکیه، سیسمونی
پرسون پرسون مرحله ۱۲۲
پادنگ، کاسپین
پرسون پرسون مرحله ۱۲۳
قلاده، یاکوزا
پرسون پرسون مرحله ۱۲۴
کلکسیون، سفید
پرسون پرسون مرحله ۱۲۵
نیجریه، کهربا
پرسون پرسون مرحله ۱۲۶
لاوازیه، همدان
پرسون پرسون مرحله ۱۲۷
ایلیا، حجامت
پرسون پرسون مرحله ۱۲۸
امیرکبیر، خوی
پرسون پرسون مرحله ۱۲۹
یونس، اپتیک
پرسون پرسون مرحله ۱۳۰
زردپی، چای
پرسون پرسون مرحله ۱۳۱
لیسبون، راحیل
پرسون پرسون مرحله ۱۳۲
متالوژی، پوست
پرسون پرسون مرحله ۱۳۳
ونوس، موسیر
پرسون پرسون مرحله ۱۳۴
رماتیسم، هلند
پرسون پرسون مرحله ۱۳۵
پراگ، ترهبار
پرسون پرسون مرحله ۱۳۶
نیاگارا، کاشان
پرسون پرسون مرحله ۱۳۷
مونتاژ، کانتری
پرسون پرسون مرحله ۱۳۸
شلتوک، تشنج
پرسون پرسون مرحله ۱۳۹
دانیال، روباه
پرسون پرسون مرحله ۱۴۰
نازیسم، ماندلا
پرسون پرسون مرحله ۱۴۱
کوکو، بلگراد
پرسون پرسون مرحله ۱۴۲
دنیزلی، روسیه
پرسون پرسون مرحله ۱۴۳
هوشنگ، تلگرام
پرسون پرسون مرحله ۱۴۴
هموروئید، گریفون
پرسون پرسون مرحله ۱۴۵
کالاهاری، خندق
پرسون پرسون مرحله ۱۴۶
کروزین، مهاجرانی
پرسون پرسون مرحله ۱۴۷
کرامول، مالاوی
پرسون پرسون مرحله ۱۴۸
حلقه، رفسنجان
پرسون پرسون مرحله ۱۴۹
نورون، وینگر
پرسون پرسون مرحله ۱۵۰
کوشاری، دینار
پرسون پرسون مرحله ۱۵۱
جاکارتا، بابوجی
پرسون پرسون مرحله ۱۵۲
پارچین، هرمزگان
پرسون پرسون مرحله ۱۵۳
طلاومس، پانکراس
پرسون پرسون مرحله ۱۵۴
کوبا، مینیاتور
پرسون پرسون مرحله ۱۵۵
لیتر، کردستان
پرسون پرسون مرحله ۱۵۶
گرداب، آبگوشت
پرسون پرسون مرحله ۱۵۷
هاوانا، سناریو
پرسون پرسون مرحله ۱۵۸
هیدروژن، آمازون
پرسون پرسون مرحله ۱۵۹
نسکافه، کنستانتین
پرسون پرسون مرحله ۱۶۰
باهنر، تیرانا
پرسون پرسون مرحله ۱۶۱
بهار، عبس
پرسون پرسون مرحله ۱۶۲
کریکت، فیسبوک
پرسون پرسون مرحله ۱۶۳
قلاده، کلاژن
پرسون پرسون مرحله ۱۶۴
سانسور، شترمرغ
پرسون پرسون مرحله ۱۶۵
مکزیک، صددروازه
پرسون پرسون مرحله ۱۶۶
وینتیان، نارنجی
پرسون پرسون مرحله ۱۶۷
قاجار، ترموپیل
پرسون پرسون مرحله ۱۶۸
علیدایی، کوثر
پرسون پرسون مرحله ۱۶۹
طاقه، کاری
پرسون پرسون مرحله ۱۷۰
تراژدی، داکار
پرسون پرسون مرحله ۱۷۱
سویا، چغازنبیل
پرسون پرسون مرحله ۱۷۲
غژگاو، تایلند
پرسون پرسون مرحله ۱۷۳
باختران، سندان
پرسون پرسون مرحله ۱۷۴
فاراد، دیاکو
پرسون پرسون مرحله ۱۷۵
میلان، پزوتا
پرسون پرسون مرحله ۱۷۶
استرالیا، نرون
پرسون پرسون مرحله ۱۷۷
سیانور، کاکپیت
پرسون پرسون مرحله ۱۷۸
اروپا، الماس
پرسون پرسون مرحله ۱۷۹
فارابی، تورنادو
پرسون پرسون مرحله ۱۸۰
مایکروسافت، پسدمه
پرسون پرسون مرحله ۱۸۱
شهربانو، پارتیزان
پرسون پرسون مرحله ۱۸۲
سوبارو، آنتراکت
پرسون پرسون مرحله ۱۸۳
ناوسالار، سورینام
پرسون پرسون مرحله ۱۸۴
فقره، شیروان
پرسون پرسون مرحله ۱۸۵
بوفون، جبرئیل
پرسون پرسون مرحله ۱۸۶
بیسمارک، شکرپنیر
پرسون پرسون مرحله ۱۸۷
ساراگوسا، اولتیماتوم
پرسون پرسون مرحله ۱۸۸
سرجوخه، نستعلیق
پرسون پرسون مرحله ۱۸۹
فوزیه، فراکسیون
پرسون پرسون مرحله ۱۹۰
میانمار، خدیجه
پرسون پرسون مرحله ۱۹۱
آلباتروس، کرمانجی
پرسون پرسون مرحله ۱۹۲
کارناوال، کونکاکاف
پرسون پرسون مرحله ۱۹۳
نسخه، ماداگاسکار
پرسون پرسون مرحله ۱۹۴
پوستیژ، لژیونر
پرسون پرسون مرحله ۱۹۵
دهلران، سافارین
پرسون پرسون مرحله ۱۹۶
گراهامبل، عربستان
پرسون پرسون مرحله ۱۹۷
کالیفرنیا، سیبری
پرسون پرسون مرحله ۱۹۸
رایت، فیل
پرسون پرسون مرحله ۱۹۹
واتیکان، چین
پرسون پرسون مرحله ۲۰۰
سانسور، شترمرغ
پرسون پرسون مرحله ۲۰۱
آمودریا، ایران
پرسون پرسون مرحله ۲۰۲
فوفو، پلوتون
پرسون پرسون مرحله ۲۰۳
ونوس، موسیر
پرسون پرسون مرحله ۲۰۴
افغانستان، مرمره
پرسون پرسون مرحله ۲۰۵
نیچه، لتیان
پرسون پرسون مرحله ۲۰۶
برگ، عربستان
پرسون پرسون مرحله ۲۰۷
ایتالیا، گرینلند
پرسون پرسون مرحله ۲۰۸
شاملو، ارتوپدیست
پرسون پرسون مرحله ۲۰۹
گالیله، آبتین
پرسون پرسون مرحله ۲۱۰
سپه، چاپلوس
پرسون پرسون مرحله ۲۱۱
اقلیدس، آستانه
پرسون پرسون مرحله ۲۱۲
گلدنگیت، زرافه
پرسون پرسون مرحله ۲۱۳
روباه، اسلالوم
پرسون پرسون مرحله ۲۱۴
یوزپلنگ، عطارد
پرسون پرسون مرحله ۲۱۵
خارطوم، تاجمحل
پرسون پرسون مرحله ۲۱۶
راشیتیسم، سندیکا
پرسون پرسون مرحله ۲۱۷
رنگینکمان، ارسطو
پرسون پرسون مرحله ۲۱۸
لیتر، کردستان
پرسون پرسون مرحله ۲۱۹
نیمایوشیج، آلرژی
پرسون پرسون مرحله ۲۲۰
کانادا، کبوتر
پرسون پرسون مرحله ۲۲۱
کاشان، قبضه
پرسون پرسون مرحله ۲۲۲
مالدیو، خاقان
پرسون پرسون مرحله ۲۲۳
لیبرتادورس، ترازو
پرسون پرسون مرحله ۲۲۴
نروژ، پاتیل
پرسون پرسون مرحله ۲۲۵
ماندلا، آرام
پرسون پرسون مرحله ۲۲۶
زعفران، ابوالهول
پرسون پرسون مرحله ۲۲۷
سپاهان، دینام
پرسون پرسون مرحله ۲۲۸
دسامبر، دانوب
پرسون پرسون مرحله ۲۲۹
سورچی، گاندی
پرسون پرسون مرحله ۲۳۰
ایرجمیرزا، لاهیجان
پرسون پرسون مرحله ۲۳۱
اوستا، اکسید
پرسون پرسون مرحله ۲۳۲
داکا، ایرانبرگر
پرسون پرسون مرحله ۲۳۳
عصاره، پزو
پرسون پرسون مرحله ۲۳۴
گوتنبرگ، کریستوفر
پرسون پرسون مرحله ۲۳۵
ژوپیتر، جبهه
پرسون پرسون مرحله ۲۳۶
ارگبم، شوال
پرسون پرسون مرحله ۲۳۷
وایونت، بینالود
پرسون پرسون مرحله ۲۳۸
نجاشی، انبه
پرسون پرسون مرحله ۲۳۹
نارسیس، مبعث
پرسون پرسون مرحله ۲۴۰
نوچه، بوفکور
پرسون پرسون مرحله ۲۴۱
عربستان، گرانادا
پرسون پرسون مرحله ۲۴۲
سیبری، شیرکوهی
پرسون پرسون مرحله ۲۴۳
هوشنگ، دارکوب
پرسون پرسون مرحله ۲۴۴
استتار، هومر
پرسون پرسون مرحله ۲۴۵
هرکول، تورنادو
پرسون پرسون مرحله ۲۴۶
برقکافت، جابان
پرسون پرسون مرحله ۲۴۷
لیسبون، سکان
پرسون پرسون مرحله ۲۴۸
ساسون، کودتا
پرسون پرسون مرحله ۲۴۹
تینر، نوادا
پرسون پرسون مرحله ۲۵۰
اوراسیا، قهوهای
پرسون پرسون مرحله ۲۵۱
سورنا، من
پرسون پرسون مرحله ۲۵۲
سایه، پاندا
پرسون پرسون مرحله ۲۵۳
پژمان، رفو
پرسون پرسون مرحله ۲۵۴
بومرنگ، سونا
پرسون پرسون مرحله ۲۵۵
راند، کاشانه
پرسون پرسون مرحله ۲۵۶
وان، زودپز
پرسون پرسون مرحله ۲۵۷
نی، مادرید
پرسون پرسون مرحله ۲۵۸
کاناپه، گالری
پرسون پرسون مرحله ۲۵۹
رکورد، ابر
پرسون پرسون مرحله ۲۶۰
آنتن، کن
پرسون پرسون مرحله ۲۶۱
اینترنت، موم
پرسون پرسون مرحله ۲۶۲
لاما، سیدنی
پرسون پرسون مرحله ۲۶۳
نامه، سیب
پرسون پرسون مرحله ۲۶۴
گرانیت، مجله
پرسون پرسون مرحله ۲۶۵
نیتروژن، پنبهدانه
پرسون پرسون مرحله ۲۶۶
لایک، فی
پرسون پرسون مرحله ۲۶۷
دارکوب، تمارض
پرسون پرسون مرحله ۲۶۸
آبسال، چیلر
پرسون پرسون مرحله ۲۶۹
سرامیک، رادون
پرسون پرسون مرحله ۲۷۰
آینه، بایر
پرسون پرسون مرحله ۲۷۱
محرومیت، اولینا
پرسون پرسون مرحله ۲۷۲
مین، بلوار
پرسون پرسون مرحله ۲۷۳
روتوش، آوار
پرسون پرسون مرحله ۲۷۴
موسولینی، باربد
پرسون پرسون مرحله ۲۷۵
بانجول، نفت
پرسون پرسون مرحله ۲۷۶
سوپ، کاسپین
پرسون پرسون مرحله ۲۷۷
دانمارک، نیلوفر
پرسون پرسون مرحله ۲۷۸
سمند، ابوطیاره
پرسون پرسون مرحله ۲۷۹
سوییس، تریلر
پرسون پرسون مرحله ۲۸۰
گیره، آلاچیق
پرسون پرسون مرحله ۲۸۱
خرگوش، پوستر
پرسون پرسون مرحله ۲۸۲
سادیسم، بشکه
پرسون پرسون مرحله ۲۸۳
سوییس، مدیترانه
پرسون پرسون مرحله ۲۸۴
اسکار، اسکی
پرسون پرسون مرحله ۲۸۵
ماراتون، سیاتیک
پرسون پرسون مرحله ۲۸۶
برجمیلاد، برلیان
پرسون پرسون مرحله ۲۸۷
سماور، فورد
پرسون پرسون مرحله ۲۸۸
فیسبوک، گودزیلا
پرسون پرسون مرحله ۲۸۹
سدیم، فیلی
پرسون پرسون مرحله ۲۹۰
نوسنگی، مایا
پرسون پرسون مرحله ۲۹۱
قناری، بهمنش
پرسون پرسون مرحله ۲۹۲
انگوری، جاسمیان
پرسون پرسون مرحله ۲۹۳
بادپر، آکادمی
پرسون پرسون مرحله ۲۹۴
قهوه، پیروانی
پرسون پرسون مرحله ۲۹۵
میناکاری، نیوتن
پرسون پرسون مرحله ۲۹۶
آمازون، کاست
پرسون پرسون مرحله ۲۹۷
واکر، حجامت
پرسون پرسون مرحله ۲۹۸
اتوبوس، گیشه
پرسون پرسون مرحله ۲۹۹
ویترین، پیرچشمی
پرسون پرسون مرحله ۳۰۰
آدینه، پیزا

مطالب مرتبط

28 نظر

 1. امیر

  پاسخ های بازی “پرسون پرسون ۱٫۰۵”
  (تذکر مهم: پاسخ های این نسخه دارای تغییرات کلی هستند و جایگزین کامل نسخه ی پیشین می شوند.)

  ۱٫ خدا
  ۲٫ ماه
  ۳٫ اپل
  ۴٫ قطر
  ۵٫ سیب
  ۶٫ مصر
  ۷٫ پوکه
  ۸٫ ناو
  ۹٫ جاز
  ۱۰٫ طبل
  ۱۱٫ گلاب
  ۱۲٫ آرام
  ۱۳٫ مثلث
  ۱۴٫ کوپن
  ۱۵٫ گلیم
  ۱۶٫ تزار
  ۱۷٫ تافت
  ۱۸٫ کشتی
  ۱۹٫ ژاپن
  ۲۰٫ خیاط
  ۲۱٫ مصر
  ۲۲٫ آخرت
  ۲۳٫ کوفه
  ۲۴٫ سعدی
  ۲۵٫ کاله
  ۲۶٫ طوطی
  ۲۷٫ یوگا
  ۲۸٫ دیزی
  ۲۹٫ ووشو
  ۳۰٫ برمودا
  ۳۱٫ پاریس
  ۳۲٫ بهرام
  ۳۳٫ کوفته
  ۳۴٫ بهشت
  ۳۵٫ هابیل
  ۳۶٫ محرم
  ۳۷٫ جگوار
  ۳۸٫ آلمان
  ۳۹٫ بالون
  ۴۰٫ ژنرال
  ۴۱٫ کبیسه
  ۴۲٫ زاگرب
  ۴۳٫ چوپان
  ۴۴٫ تویوتا
  ۴۵٫ سامرا
  ۴۶٫ پیتزا
  ۴۷٫ قیلوله
  ۴۸٫ دستگاه
  ۴۹٫ عسل
  ۵۰٫ ایروان
  ۵۱٫ فسنجان
  ۵۲٫ گرگان
  ۵۳٫ آمریکا
  ۵۴٫ زردپی
  ۵۵٫ عاشورا
  ۵۶٫ بروکسل
  ۵۷٫ قونیه
  ۵۸٫ تیتراژ
  ۵۹٫ چرتکه
  ۶۰٫ گردو
  ۶۱٫ دندان
  ۶۲٫ رنسانس
  ۶۳٫ شاهبوف
  ۶۴٫ روپیه
  ۶۵٫ فرعون
  ۶۶٫ آژاکس
  ۶۷٫ رجایی
  ۶۸٫ سوبسید
  ۶۹٫ باسکول
  ۷۰٫ آلزایمر
  ۷۱٫ ارومیه
  ۷۲٫ سومریان
  ۷۳٫ ماتادور
  ۷۴٫ عطارد
  ۷۵٫ بریتانیا
  ۷۶٫ زمستان
  ۷۷٫ گلوکز
  ۷۸٫ بوگوتا
  ۷۹٫ لالیگا
  ۸۰٫ آلاچیق
  ۸۱٫ لاتزیو
  ۸۲٫ صفویه
  ۸۳٫ ساحلعاج
  ۸۴٫ ارومیه
  ۸۵٫ دیابت
  ۸۶٫ یوآن
  ۸۷٫ اینترپل
  ۸۸٫ کوروش
  ۸۹٫ ادیسون
  ۹۰٫ آبشش
  ۹۱٫ دوپینگ
  ۹۲٫ نیوکمپ
  ۹۳٫ خوزستان
  ۹۴٫ سفیدبرفی
  ۹۵٫ مودم
  ۹۶٫ پینگپنگ
  ۹۷٫ تیسفون
  ۹۸٫ تهمتن
  ۹۹٫ همدان
  ۱۰۰٫ خفاش، عدسی
  ۱۰۱٫ سونامی، گرینلند
  ۱۰۲٫ فوتبال، کیوی
  ۱۰۳٫ سوئیس، هارون
  ۱۰۴٫ قنداق، بریل
  ۱۰۵٫ آمریکا، خورشید
  ۱۰۶٫ فتوا، کاکائو
  ۱۰۷٫ اسکار، امارات
  ۱۰۸٫ یوزپلنگ، عطارد
  ۱۰۹٫ برزیل، شالیزار
  ۱۱۰٫ ناسا، دوشنبه
  ۱۱۱٫ پرس، زبان
  ۱۱۲٫ پیست، لقمان
  ۱۱۳٫ مسقط، کلیدر
  ۱۱۴٫ کیمونو، ضحاک
  ۱۱۵٫ کریکت، گشتاسب
  ۱۱۶٫ چغندر، یزد
  ۱۱۷٫ هرتز، مارادونا
  ۱۱۸٫ اطلس، بکهام
  ۱۱۹٫ فیل، توبه
  ۱۲۰٫ واریس، طرابلس
  ۱۲۱٫ ترکیه، سیسمونی
  ۱۲۲٫ پادنگ، کاسپین
  ۱۲۳٫ قلاده، یاکوزا
  ۱۲۴٫ کلکسیون، پانتومیم
  ۱۲۵٫ نیجریه، کهربا
  ۱۲۶٫ لاوازیه، همدان
  ۱۲۷٫ ایلیا، حجامت
  ۱۲۸٫ امیرکبیر، خوی
  ۱۲۹٫ یونس، اپتیک
  ۱۳۰٫ زردپی، چای
  ۱۳۱٫ لیسبون، راحیل
  ۱۳۲٫ نیاگارا، پوست
  ۱۳۳٫ ونوس، موسیر
  ۱۳۴٫ رماتیسم، هلند
  ۱۳۵٫ پراگ، ترهبار
  ۱۳۶٫ نیاگارا، کاشان
  ۱۳۷٫ لازانیا، هدهد
  ۱۳۸٫ شلتوک، تشنج
  ۱۳۹٫ دانیال، روباه
  ۱۴۰٫ نازیسم، ماندلا
  ۱۴۱٫ کوکو، بلگراد
  ۱۴۲٫ دنیزلی، روسیه
  ۱۴۳٫ هوشنگ، تلگرام
  ۱۴۴٫ حجامت، گریفون
  ۱۴۵٫ کالاهاری، خندق
  ۱۴۶٫ ایمو، مهاجرانی
  ۱۴۷٫ کرامول، مالاوی
  ۱۴۸٫ حلقه، رفسنجان
  ۱۴۹٫ مگسک، وینگر
  ۱۵۰٫ کوشاری، دینار
  ۱۵۱٫ جاکارتا، بابوجی
  ۱۵۲٫ پارچین، هرمزگان
  ۱۵۳٫ طلاومس، پانکراس
  ۱۵۴٫ کوبا، مینیاتور
  ۱۵۵٫ لیتر، کردستان
  ۱۵۶٫ گرداب، آبگوشت
  ۱۵۷٫ هاوانا، سناریو
  ۱۵۸٫ هیدروژن، آمازون
  ۱۵۹٫ نسکافه، کنستانتین
  ۱۶۰٫ باهنر، تیرانا
  ۱۶۱٫ بهار، عبس
  ۱۶۲٫ کریکت، فیسبوک
  ۱۶۳٫ قلاده، کلاژن
  ۱۶۴٫ سانسور، شترمرغ
  ۱۶۵٫ مکزیک، صددروازه
  ۱۶۶٫ وینتیان، نارنجی
  ۱۶۷٫ سنجاب، اسکیمو
  ۱۶۸٫ علیدایی، کوثر
  ۱۶۹٫ طاقه، کاری
  ۱۷۰٫ تراژدی، داکار
  ۱۷۱٫ انترن، چغازنبیل
  ۱۷۲٫ غژگاو، تایلند
  ۱۷۳٫ باختران، سندان
  ۱۷۴٫ فاراد، دیاکو
  ۱۷۵٫ میلان، پزوتا
  ۱۷۶٫ استرالیا، نرون
  ۱۷۷٫ سیانور، کاکپیت
  ۱۷۸٫ اروپا، الماس
  ۱۷۹٫ فارابی، تورنادو
  ۱۸۰٫ مایکروسافت، پسدمه
  ۱۸۱٫ شهربانو، پارتیزان
  ۱۸۲٫ دیپلم، آنتراکت
  ۱۸۳٫ ناوسالار، سورینام
  ۱۸۴٫ فقره، شیروان
  ۱۸۵٫ بوفون، جبرئیل
  ۱۸۶٫ فلفل، شکرپنیر
  ۱۸۷٫ ساراگوسا، اولتیماتوم
  ۱۸۸٫ سرجوخه، نستعلیق
  ۱۸۹٫ فوزیه، فراکسیون
  ۱۹۰٫ میانمار، خدیجه
  ۱۹۱٫ لیقوان، کرمانجی
  ۱۹۲٫ کارناوال، فلافل
  ۱۹۳٫ نسخه، ماداگاسکار
  ۱۹۴٫ پوستیژ، لژیونر
  ۱۹۵٫ دهلران، ساخارین
  ۱۹۶٫ گراهامبل، عربستان
  ۱۹۷٫ کالیفرنیا، سیبری
  ۱۹۸٫ رایت، فیل
  ۱۹۹٫ واتیکان، چین
  ۲۰۰٫ سانسور، شترمرغ
  ۲۰۱٫ آمودریا، ایران
  ۲۰۲٫ فوفو، پلوتون
  ۲۰۳٫ ونوس، موسیر
  ۲۰۴٫ افغانستان، مرمره
  ۲۰۵٫ نیچه، لتیان
  ۲۰۶٫ برگ، عربستان
  ۲۰۷٫ ایتالیا، گرینلند
  ۲۰۸٫ شاملو، ارتوپدیست
  ۲۰۹٫ گالیله، آبتین
  ۲۱۰٫ سپه، چاپلوس
  ۲۱۱٫ اقلیدس، آستانه
  ۲۱۲٫ گلدنگیت، زرافه
  ۲۱۳٫ روباه، اسلالوم
  ۲۱۴٫ یوزپلنگ، عطارد
  ۲۱۵٫ خارطوم، تاجمحل
  ۲۱۶٫ راشیتیسم، سندیکا
  ۲۱۷٫ رنگینکمان، ارسطو
  ۲۱۸٫ لیتر، کردستان
  ۲۱۹٫ نیمایوشیج، آلرژی
  ۲۲۰٫ کانادا، کبوتر
  ۲۲۱٫ کاشان، قبضه
  ۲۲۲٫ مالدیو، خاقان
  ۲۲۳٫ لیبرتادورس، ترازو
  ۲۲۴٫ نروژ، پاتیل
  ۲۲۵٫ ماندلا، آرام
  ۲۲۶٫ زعفران، ابوالهول
  ۲۲۷٫ سپاهان، دینام
  ۲۲۸٫ دسامبر، دانوب
  ۲۲۹٫ سورچی، گاندی
  ۲۳۰٫ ایرجمیرزا، لاهیجان
  ۲۳۱٫ اوستا، اکسید
  ۲۳۲٫ داکا، ایرانبرگر
  ۲۳۳٫ عصاره، پزو
  ۲۳۴٫ گوتنبرگ، کریستوفر
  ۲۳۵٫ ژوپیتر، جبهه
  ۲۳۶٫ ارگبم، شوال
  ۲۳۷٫ وایونت، بینالود
  ۲۳۸٫ نجاشی، انبه
  ۲۳۹٫ نارسیس، مبعث
  ۲۴۰٫ نوچه، بوفکور
  ۲۴۱٫ عربستان، گرانادا
  ۲۴۲٫ سیبری، شیرکوهی
  ۲۴۳٫ هوشنگ، دارکوب
  ۲۴۴٫ استتار، هومر
  ۲۴۵٫ هرکول، تورنادو
  ۲۴۶٫ برقکافت، جابان
  ۲۴۷٫ لیسبون، سکان
  ۲۴۸٫ ساسون، کودتا
  ۲۴۹٫ تینر، نوادا
  ۲۵۰٫ اوراسیا، قهوهای

  پاسخ
 2. امیر

  پاسخ های بازی “میمونک ۱٫۲٫۰”

  بسته ی ۱ (نارگیل)

  ۱٫ مرغمگسخوار، مرغمینا، قناری، پاسارگاد، تجارت، کارآفرین، چایسبز، دمنوش، لتهماکیاتو، ابراهیم، لوط، بادیگارد، بهنامپدر، ارتفاع پست
  ۲٫ سربازهایجمعه، قیصر، مرسدس، کروکودیل، سوسمار، تمساح، آنتونیوباندراس، آلپاچینو، هریسونفورد، کفشدوزک، زنجره، اطلسی، زنبق، پامچال
  ۳٫ کونگفو، جوجیتسو، کشتیکج، گلیمبافی، ویترای، معرقکاری، غولرودس، باغهایمعلقبابل، سالهایمشروطه، کودتایسیاه، ابراهیمخلیلالله
  ۴٫ ضدعفونیکننده، آبپاش، بخارشو، ربیعالثانی، جمادیالاول، کبابکوبیده، حسینی، دندهکباب، یشمی، بنفش، جگری، آباژور، میزناهارخوری، فرش
  ۵٫ وال، عروسدریایی، قباد، کدو، کلم، بهرامرادان، اردلانشجاعکاوه، تخمهافتابگردان، تخمهجابانی، بادامهندی، چلوار، کبریتی، فاستونی
  ۶٫ دکمه، سوزنتهگرد، نخوسوزن، پدرخوانده، کازابلانکا، داستاناسباببازی، مرکزی، یزد، سیستانوبلوچستان، تلگرام، اینستاگرام، اسکایپ
  ۷٫ گوساله، مرتع، شهرداریتبریز، استقلالاهواز، نیانبان، سازدهنی، کلارینت، همشهری، استقلالجوان، دنیایاقتصاد، گشنیز، اسفناج، ترخون
  ۸٫ بوسنیوهرزگوین، لوکزامبورگ، مجارستان، کاترینزتاجونز، جولیارابرتز، ناتالیپورتمن، دوز، تختهنرد، چکرز، شیرجه، واترپولو، غواصی
  ۹٫ گریپفروت، ازگیل، کارتینگ، سرسره، بشقابپرنده، احسانخواجهامیری، ایمانسیاهپوشان، دریاچهجازموریان، دریایعمان، دریاچههامون
  ۱۰٫ روزنامهنگار، ویراستار، بقال، توتفرنگی، آلبالو، سیبقرمز، نیایشگاهآرتمیس، فانوساسکندریه، باغهایمعلقبابل، آبلهمرغان، تراخم
  ۱۱٫ آرتیشو، کلمبروکسل، کدوحلوایی، انبردست، پیچگوشتی، جعبهابزار، سپکتاکرا، والیبالساحلی، هاکیرویچمن، منگنه، چسبنواری، کاغذرنگی
  ۱۲٫ اماراتمتحدعربی، جمهوریآذربایجان، اکواندیو، ضحاکماردوش، گردآفرید، پودردارچین، گلپر، آویشن، میداننقشجهان، چهلستون، اره، تیغ
  ۱۳٫ ساکسیفون، ترومبون، کمانچه، ساحلعاج، اوگاندا، ماداگاسکار، امپرسیونیسم، ریالیسم، ناتورالیسم، فرشایرانی، آوازگنجشکها، رنگخدا
  ۱۴٫ پرویناعتصامی، خواجویکرمانی، سیمینبهبهانی، خمیردندان، لوسیون، مایعدستشویی، رادیاتور، شومینه، اینترنت، تلویزیون، کامپیوتر
  ۱۵٫ زیستوآزمایشگاه، شیمیوآزمایشگاه، دینوزندگی، اقیانوسیه، حلواشکری، شیرکاکائو، پنیرخامهای، یوتیوب، خورشتقیمه، کوفتهتبریزی
  ۱۶٫ کهکشانراهشیری، مریخ، نانگاپاربات، ویلیامفاکنر، جورجبرناردشاو، میخائیلشوخولف، آمبولانس، عملجراحی، پزشک، سیمان، تیرچه، بلوک
  ۱۷٫ باربند، صندوقعقب، کمربندایمنی، سوهان، دستگاهتراش، ارهمویی، چمدان، کولهپشتی، جاده، برتراندراسل، جبرانخلیلجبران، یوجیناونیل
  ۱۸٫ داماد، پدربزرگ، گرگ، فوتبالیست، داور، مربی، ارتفاع، خلبان، بادامزمینی، انجیرخشک، تخمهآفتابگردان، فازمتر، آچارفرانسه، انبرقفلی
  ۱۹٫ گلخانه، آشپزخانه، حمام، پیلاتس، وزنهبرداری، یوگا، کانبرا، بوداپست، مادرید، لاکپشتهاینینجا، پاندایکونگفوکار، دامبوفیلپرنده
  ۲۰٫ منچستریونایتد، فیورنتینا، آژاکسآمستردام، حمیدسوریان، حسینیزدانی، امامعلیحبیبی، لوبیاچیتی، ماشسیاه، بیابان، آبشار، دریاچه
  ۲۱٫ نعلبکی، رودکی، بهدادسلیمی، طعمشیرینخیال، حوضنقاشی، دورانعاشقی، ماتیک، مدادابرو، ویرجینیاوولف، جیکیرولینگ، اوریانافالاچی
  ۲۲٫ فهرستشیندلر، وحشیبافقی، سیمینبهبهانی، خیام، موبایل، ماشینحساب، میگوپلو، ماهیشکمپر، قلیهماهی، اسپانیا، اسلواکی، لوکزامبورگ
  ۲۳٫ پروچیستاخاکپور، سیمینبهبهانی، زویاپیرزاد، آذر، اردیبهشت، آبان، مهریه، خواستگاری، افرا، اکالیپتوس، کهور، فرانسوی، تافتون، روگن
  ۲۴٫ آرواره، لوزالمعده، ازکرخهتاراین، گوزنها، ابراهیمدرگلستان، کوآدریلیون، بیلیون، میلیون، رشتهخشکار، سوهانعسلی، کلوچهخرمایی
  ۲۵٫ خراسانجنوبی، هرمزگان، سمنان، نانسوخاری، پاپکورن، کرانچی، مترو، کشتی، موتورسیکلت، بروکلی، لوبیا، آووکادو، دوقلو، چوباسکی، دمپایی
  ۲۶٫ علیپروین، محمودیاوری، رسولکربکندی، نصبداربست، کارگرساختمانی، پروبیوتیک، پیتزا، ماسکارپونه، پاستالولهای، ماکارونی، الفبا
  ۲۷٫ خشایارشا، خواهرانغریب، روزیروزگاری، دخترداییگمشده، هوک، ایندیاناجونز، آروارهها، هاشمیرفسنجانی، علیلاریجانی، محسنرضایی
  ۲۸٫ محموددولتابادی، ابراهیمگلستان، یگانویژه، دزد، بازداشتگاه، کهکشانراهشیری، ستارهدنبالهدار، شاهنامهخوانی، پفکهندی، لواشک
  ۲۹٫ گوشواره، بندانگشتی، لیلیبامناست، زیرتیغ، آژانسشیشهای، مارلونبراندو، امپراتوریروم، سومر، میتسوبیشی، شورلت، آیدینآغداشلو
  ۳۰٫ تریکو، متقال، گیاه، بیلچه، کمپوست، شاهصفی، شاهسلطانحسین، شاهاسماعیل، آفریقایجنوبی، توکیوبدونتوقف، مرددوهزارچهره، شوخیکردم
  ۳۱٫ اکبرحر، عباسکیارستمی، علیحاتمی، الکتروفیزیولوژی، بیماریهایپوستی، جراحی، پسانداز، برات، پولشمار، مجیدوارث، عادلفردوسیپور
  ۳۲٫ مشاعره، پانتومیم، پازل، بهزادغلامپور، وحیدطالبلو، داوودفنایی، اسکوتر، موتورسیکلت، سهچرخه، بادمجانشکمپر، کوکی، مافین، چیزکیک
  ۳۳٫ باربیکیو، هزارجزیره، بشامل، سعدیه، مسجدوکیل، مدرسهچهارباغ، کیتکت، چیچک، تبرک، تفتان، بینالود، دماوند، آدمباش، پوپکومشماشاالله
  ۳۴٫ اهر، تیکمهداش، اسکنر، مانیتور، کارتحافظه، بویپیراهنیوسف، ناخداخورشید، کمالالملک، حساب، سرمایهگذاری، سرقتمسلحانه، گرما، شرجی
  ۳۵٫ محمدعلیخانزند، زکیخانزند، کریمخانزند، حزبجمهوریاسلامی، حزباصولگرایان، نیومکزیکو، نوادا، اوکلاهاما، ادریس، اسماعیل، یونس
  ۳۶٫ کرمانشاه، بندرعباس، رمل، آفتابپرست، لاکپشتصحرایی، آوریل، نونبیارکبابببر، یهقلدوقل، هزاردستان، جاییبرایزندگی، جنگنفتکشها
  ۳۷٫ بلوزوشلوارک، کلاهشاپو، کتوشلوار، سلامبمبیی، درامتدادشهر، سامونرگس، سوختهستهای، ذغالسنگ، هیدروژن، کاراگاهکجت، لوکخوششانس
  ۳۸٫ هیروشیما، یوکوهاما، اوساکا، منظومهیاحساس، روزهایابری، بایدبرم، جکوزی، دماغگیر، سونایبخار، افسانهسیزیف، سوتفاهم، انسانطاغی
  ۳۹٫ ژانوالژان، داکا، ماداگاسکار، وقتیکهنباشی، بچههایخیابونی، یهروزیمیاد، فرانکفورت، دوسلدورف، اشتوتگارت، دختریدرقفس، متروپل
  ۴۰٫ کوشاداسی، انتالیا، مارماریس، زیرسقفدودی، داستانیکشهر، سربازهایجمعه، نقاشی، موسیقی، مجسمهسازی، سارافون، مانتو، جورابشلواری
  ۴۱٫ جوانخام، درکامتمساح، تسخیرشدگان، لحاف، چراغخواب، لالایی، مختلط، پروانه، کرالسینه، توقفمطلقاممنوع، بوقزدنممنوع، خطرریزشکوه
  ۴۲٫ کیکشکلاتی، پاناکوتا، اسپورتیج، پراید، اتمی، کاربردی، کوانتومی، ادمکشها، برندههیچنمیبرد، نوستالژی، قویسیاه، ازتنهاییمیترسم
  ۴۳٫ نانسی، استراسبورگ، مونپلیه، سیدجلالحسینی، حاجصفی، محمدایرانپوریان، کلایدرمن، فرانتسشوبرت، بتهوون، گیلهمرد، چشمهایش، چمدان
  ۴۴٫ ندارمت، دیگهمشکینمیپوشم، پایاندوم، دوشنبه، حرفهایها، رابطه، اسکارلتاوهارا، ندارمت، سهموسیقیدان، نیلوفرهایابی، گلهایافتابگردان
  ۴۵٫ جانابهنگاهی، سیمرغوزال، بیمنمرو، فاو، ایویکو، ایسوزو، اقلید، کازرون، فیروزاباد، دارالایتام، یورگنملرز، توماسبردیچ، راجرفدرر
  ۴۶٫ عصبانینیستم، شامپوبدن، حوله، پردهیحمام، عربیکا، روبوستا، اشوراده، تنببزرگ، ابوموسی، شرمساری، اهایخبرنداری، عشقمودستکمنگیر
  ۴۷٫ مروارید، سهدفتر، نایافته، سربازهایجمعه، راهابیابریشم، دکترعلیشریعتی، ناتینگهام، وستبرومویچ، کریستینرونالدو، توماسمولر
  ۴۸٫ بندرانزلی، لنگرود، ماسوله، سنپطرزبورگ، گاوخونی، آشناییبالیلا، دیدوبازدید، ازرنجیکهمیبریم، نونوالقلم، استواراشکین، مارال
  ۴۹٫ سالوادوردالی، پیرآگوسترنوار، لیوناردوداوینچی، متروپل، شیفتشب، قرمز، وایادولید، بارسلون، مایورکا، هاکوپیان، شانل، تیمبرلند
  ۵۰٫ شهراممحمودی، ابریشمموهات، کیفکرشومیکرد، وقتیدلمعاشقته، انسانوحیوان، زندهبهگور، پرویندخترساسان، حمیدمصدق، سهرابسپهری

  بسته ی ۲ (آناکوندا)

  ۱٫ LorettaLynn, WilliamHolden, SidCaesar, Pug, Mastiff, RatTerrier, AgathaChristie, RayBradbury, TomClancy, Void, GooseEgg
  ۲٫ Flauta, Menudo, Chameleon, Caiman, LooseCannon, FromStemtoStern, GiveUptheShip, Julie&Juli, SoylentGreen, TheFreshman

  (نکته ی بسیار مهم: این بازی از این مرحله جلوتر نمی رود و سایر مراحل باز نمی شوند، چون باگ دارد. در طراحی نام آخر فیلم (فیلم معروف “جولی و جولیا” با بازی “مریل استریپ”) حرف a نیامده است و در نتیجه مرحله گذر نمی کند.)

  پاسخ
 3. امیر

  پاسخ های ۲ بازی اندرویدی جدید (به روز رسانی: ۳۰ شهریور ۱۳۹۶):
  ۱٫ پاسخ های بازی “خوره ۱٫۲”
  ۲٫ پاسخ های بازی “بازی پارسی ۲٫۰”

  لینک دانلود

  پاسخ های ۱۱۹ بازی اندرویدی (به روز رسانی: ۳۰ شهریور ۱۳۹۶)

  لینک دانلود

  پاسخ
 4. امیر

  پاسخ های بازی “فندق ۱٫۰۱”

  نکته ی مهم: کلیه ی غلط های املایی و نگارشی پاسخ ها، مربوط به طراحان بازی است و در ارائه ی پاسخ ها، رسم الخط صحیح و تصحیح اشتباهات صورت نگرفته است.

  ۱٫ دو، دود
  ۲٫ سد، سبد
  ۳٫ شب، شیب
  ۴٫ اش، ماش، شام
  ۵٫ خل، لخت، تلخ
  ۶٫ شر، ری، ریش، شیر
  ۷٫ ته، تله، هتل
  ۸٫ کم، مشک، شک، مکش، کش، شکم
  ۹٫ قم، لم، لق، قلم
  ۱۰٫ فر، رس، سر، سفر
  ۱۱٫ دام، ادم، دما، مداد، داد
  ۱۲٫ باک، بابک، کباب
  ۱۳٫ حل، حقه، حق، قله، لق، حلقه، حلق
  ۱۴٫ دم، در، مد، مرد، رم، دمر، رد، مردم
  ۱۵٫ تخس، سخت، سوت، سوخت
  ۱۶٫ مات، اتم، تاس، امت، سما، مست، اسم، تماس، سام، ماست
  ۱۷٫ تر، خرد، در، رخت، رد، ترد، رخ، دختر، خر، درخت
  ۱۸٫ بد، ابد، اب، باد، دب، ادب
  ۱۹٫ کشو، شوکر، کور، روکش، شوک، شکور، شکر، کورش، شور، کشور
  ۲۰٫ فرش، شرف، فوش، شوفر، شور، فروش
  ۲۱٫ فر، سفر، افسر، فارس
  ۲۲٫ گل، لنگ، لنج، لجن، لگن، جنگل
  ۲۳٫ نر، جار، اجر، ارنج، رنج، نجار
  ۲۴٫ مو، قوا، قو، مقوا، وام
  ۲۵٫ رب، بار، اخر، بخار، خار، خراب
  ۲۶٫ تر، ترک، ری، تیک، کت، تیرک، تیر، کتری
  ۲۷٫ بقا، قلب، قلاب، قالب
  ۲۸٫ فاش، شکاف، کفش، کاشف، کشف
  ۲۹٫ خرس، سرخ، خسرو، خروس
  ۳۰٫ لک، کال، کل، سال، لاک، کلاس، الک
  ۳۱٫ ماه، مهسا، ماسه، سهام
  ۳۲٫ پا، سپر، رپ، پسر، پاس، پارس
  ۳۳٫ هور، شوره، شور، رشوه، هوش، شوهر
  ۳۴٫ یاد، سید، اسید
  ۳۵٫ پاک، پتک، کاپ، پاکت
  ۳۶٫ سن، اسنک، سنا، سکان، ساک، اسکن
  ۳۷٫ سری، کسری، کسر، ریسک، سیر، سیرک
  ۳۸٫ هند، هندا، دنا، دهان، اهن، نهاد
  ۳۹٫ تبر، برکت، ترب، کبیر، ترک، تیرک، تیر، کبریت، کتبی، ترکیب
  ۴۰٫ تر، روم، مو، تمر، متر، تورم، مور، مترو
  ۴۱٫ ارز، زبل، زابل، البرز
  ۴۲٫ نو، وزن، سو، نسوز، سوز، سوزن
  ۴۳٫ نیم، یمن، مین، مینو، منو، میمون
  ۴۴٫ رم، سوم، مور، رسوم، روس، سمور
  ۴۵٫ غش، شغل، اش، الاغ، شل، شغال، شال، اشغال
  ۴۶٫ تبر، شتر، بشر، ترش، رشت، شربت
  ۴۷٫ اول، نازل، وال، نزول، الو، زانو، لنز، نواز
  ۴۸٫ هار، رانت، هنر، انتر، رها، ترانه، نهر، تهران
  ۴۹٫ ویلا، والی، لیوان، وانیل
  ۵۰٫ فرم، فکر، سفر، مفسر، کمر، کرفس، فکس
  ۵۱٫ شاپ، اشک، پزشک، اشپز
  ۵۲٫ کنش، لگن، لنگ، شنل، کلنگ، شلنگ
  ۵۳٫ ابهت، باهمت، مهتاب
  ۵۴٫ منع، مانع، نما، عمان، معنا، عمران
  ۵۵٫ نهم، دشمه، شهدف دشمن، نمد، مشهد
  ۵۶٫ خز، گز، چنگ، خنگ
  ۵۷٫ سین، یونس، سونی، سینوس
  ۵۸٫ نیل، فنی، نسل، سیل، لیف، سلفی، فنس، فسیل
  ۵۹٫ مو، مهو، نو، هومن، نوه، نمونه
  ۶۰٫ تن، تون، نی، تیوپ، پتو، پوتین، توپ
  ۶۱٫ موش، پشم، شوم، شامپو
  ۶۲٫ وجه، جوی، هویج، جیوه
  ۶۳٫ قرن، قران، ریا، یرقان، نراق، قناری
  ۶۴٫ دی، عدسی، عدس، سعید، سید، سعدی، دیس
  ۶۵٫ گم، نهنگ، ننگ، همگن، نهم، منگنه، ننه
  ۶۶٫ لاک، کالا، کال، الان، کلان، کانال
  ۶۷٫ منت، متان، متن، ضامن، امت، ضمانت
  ۶۸٫ وبا، اهو، شاه، وهاب، بها، اشوب، شبه، باهوش
  ۶۹٫ یال، لایک، کیا، سیکل، سیل، اسکی، الک، کلیسا
  ۷۰٫ قول، قلک، کول، موکل، ملک، قلمو
  ۷۱٫ یون، جیوه، وجه، یونجه، جین
  ۷۲٫ نیت، زینت، زین، زیتون، تیز
  ۷۳٫ نور، تور، رنو، تنور، تون
  ۷۴٫ سکو، کاسب، بوس، واکس، سوا، بوکس، اکو، کوبا، اسب، کابوس
  ۷۵٫ موش، امر، ورم، شمار، ماش، شورا، مار، مشاور، شوم
  ۷۶٫ ریو، سیروس، سوری، سرویس، روسی
  ۷۷٫ پنج، رنج، نهر، پنجه، هرج، پنجره، پهن
  ۷۸٫ کد، تشک، کشت، شکست، شدت، دستکش، دشت
  ۷۹٫ لبو، بلور، روا، ابرو، روال، بلوار
  ۸۰٫ جنب، جناب، بجا، جانب، نجس، باسن، انس، سنجاب، نساج
  ۸۱٫ سکن، سرک، کنس، نترس، سنت، کنسرت، رکن
  ۸۲٫ کاف، الف، لاف، کلاف، فکس، کفال، کسف، سفال، فلک، فلاسک، اکل
  ۸۳٫ قنا، نقاط، طاق، مناطق، منطق
  ۸۴٫ سمین، یاسمن، نسیم، سینما، ایمن، سیمان
  ۸۵٫ ارا، پاور، روا، اپرا، اور، پارو، اوا، اوار، پروا، اروپا
  ۸۶٫ زیر، جزر، زری، زرین، زجر، جرزنی، جیر، زنجیر
  ۸۷٫ اتو، سونا، سنت، ساتن، اوت، تونس، وات، توسان، وانت، ستوان
  ۸۸٫ سمات، حاتم، ساحت، تمساح، حماس، مساحت
  ۸۹٫ قبر، ربع، قبه، بره، قرب، عقرب، عرق، قرعه، قهر، عقربه، رعب
  ۹۰٫ بید، ایدا، باد، ابدی، ادا، ابدا، دیبا، ابادی
  ۹۱٫ بدن، نبرد، بدر، برند، درب، بردن، برد، بندر
  ۹۲٫ مهاد، زاهد، مزدا، زاده، ماده، همزاد
  ۹۳٫ کاشت، ترکش، کاتر، ترشک، شرکا، تراش، شاکر، کشتار، راکت، شراکت
  ۹۴٫ قمره، همبر، قرمه، مقبره
  ۹۵٫ ننگ، رینگ، ریگ، رنگین، نگین، نیرنگ
  ۹۶٫ کنار، مارک، کمان، رمان، کران، کرمان، مکار
  ۹۷٫ ناشی، شاهی، شیان، شانه، شهین، شاهین
  ۹۸٫ هادی، ایده، زاید، ایدز، زاده، یازده، دایه
  ۹۹٫ سورن، ترسو، نترس، وسترن، تونس، سنتور
  ۱۰۰٫ وزرا، ارزو، زوار، وزارت، تراز، ترازو
  ۱۰۱٫ شاد، ابدا، شبا، اداب، ابا، شاداب، ادا
  ۱۰۲٫ بور، بکر، تور، تکبر، بوت، بروت، کرب، کبوتر
  ۱۰۳٫ چال، خالی، خلا، خیال، الی، یخچال
  ۱۰۴٫ سمد، مدر، سدر، سرمد، رسد، مدرس، دسر
  ۱۰۵٫ شقا، شباب، قبا، بشقاب، قباب
  ۱۰۶٫ ریشو، پیشرو، پیرو، پریوش، پویش، شیپور، یورش
  ۱۰۷٫ وهاب، نواب، بانو، انبه، بانه، انبوه
  ۱۰۸٫ توپر، پوستر، سپور، پتروس، پرتو، پرستو
  ۱۰۹٫ شقا، قباب، شباب، بشقاب
  ۱۱۰٫ تراب، برات، تبار، باور، ابوت، روبات، ابرو، باروت
  ۱۱۱٫ لپ، پول، لپه، پهلو، هول
  ۱۱۲٫ ضر، مریض، مضر، ضمیر، میر
  ۱۱۳٫ هرج، هرجا، جاه، مهار، مهرج، مجرا، اهرم، مجاهر، همار، مهاجر
  ۱۱۴٫ زراب، بارز، ازار، ابزار، ابرا، بازار
  ۱۱۵٫ یخی، خیط، خطا، خیاطی
  ۱۱۶٫ راسخ، خراس، تراس، راست، اخرت، استخر، ساخت، خسارت
  ۱۱۷٫ امور، سارو، سوار، سماور، رسوا
  ۱۱۸٫ راد، گارد، هاد، دراگ، رده، ارده، هدر، درگاه، گرده
  ۱۱۹٫ کهن، کنجه، شنج، شکنجه، جهش
  ۱۲۰٫ قاچ، طاق، طاقه، طاقچه
  ۱۲۱٫ لیف، فال، لاف، مایل، ملی، فیلم، امل، فایل، الی، فامیل
  ۱۲۲٫ سوف، افسون، ناف، فانوس، سونا
  ۱۲۳٫ رگه، سرنگ، نهگ، سرهنگ، هرس، گرسنه، نرگس
  ۱۲۴٫ وجه، زواج، جزا، زوجه، جاه، اجوزه، جاز
  ۱۲۵٫ اوین، اوان، انوا، ایوان
  ۱۲۶٫ دوخ، خورد، خور، خودرو، دورو
  ۱۲۷٫ اینه، پنیر، پهنا، انهر، پینه، پایه، پاره، پیراهن
  ۱۲۸٫ شته، اشهد، دشت، دهات، شدت، تشاهد، اتش، شهادت، شاهد، هشتاد
  ۱۲۹٫ میل، پیل، پلید، دیپلم
  ۱۳۰٫ رسد، درسا، درا، سردر، اسر، سردار، ادرس
  ۱۳۱٫ بشاک، شاکی، کاشی، شکیبا، شباک
  ۱۳۲٫ شیوا، نیوش، یواش، نیوشا، شنوا، اویشن
  ۱۳۳٫ موسی، یونس، مونس، سمنو، سمین، سومین
  ۱۳۴٫ هاد، اهدا، هاژ، اژدها، ادا
  ۱۳۵٫ بسا، اسیب، باس، اسیا، سیبا، اسیاب
  ۱۳۶٫ ناف، ناصاف، صنف، اصفهان، نصفه
  ۱۳۷٫ فتا، بافت، ابا، افتاب، افت
  ۱۳۸٫ ابان، باران، برنا، انبار، ابرا
  ۱۳۹٫ بیم، مایه، هامی، بیمه، بام، باهم، همی، بامیه، مهیب
  ۱۴۰٫ هروب، روبه، شبرو، بوشهر
  ۱۴۱٫ دایر، دیار، یارد، ابری، بادی، ردیاب، ادیب، بردیا، یارب، بیدار
  ۱۴۲٫ شفت، هاتف، شته، اشته، افت، اشفته
  ۱۴۳٫ شنج، نشر، رنجش، شطرنج
  ۱۴۴٫ ترفه، سفته، رسته، فهرست
  ۱۴۵٫ زبره، روزبه، بروز، بهروز، روزه، زرچوبه
  ۱۴۶٫ فاق، افقی، یقه، قیافه، قیف، قافیه
  ۱۴۷٫ کاو، پاکت، پوک، تکاپو، اکو، کاپوت
  ۱۴۸٫ کته، کاهو، تکه، کوتاه، کوته
  ۱۴۹٫ لگد، گول، اگو، الگو، دوا، دولا، ولد، والد، گوا، گودال
  ۱۵۰٫ باگ، شبگاه، گبه، باشگاه، بگاه
  ۱۵۱٫ عنا، عنان، نان، نعناع، عان
  ۱۵۲٫ خراج، خارج، اجرا، اخراج
  ۱۵۳٫ یال، اهلی، ایل، الهی، الی، اهالی
  ۱۵۴٫ ناتو، نواب، نوبت، بانو، وانت، بوتان، بنات، باتون
  ۱۵۵٫ رطب، طرب، ربط، بطری، طیب
  ۱۵۶٫ پشک، کوشا، شوا، کاوش، پاش، پوشاک
  ۱۵۷٫ لنت، فلوت، ولت، فونت، لفت، تونل، تفل، تفلون، تلف
  ۱۵۸٫ رعنا، فرزان، عارف، فرناز، زارع، زعفران، نزاع
  ۱۵۹٫ ختم، تارخ، اخت، خاتم، خمر، متاخر، اختر، مختار، اخرت
  ۱۶۰٫ شان، شانه، نهان، نشانه
  ۱۶۱٫ دبه، بدبو، بهبود
  ۱۶۲٫ تنو، هوتن، وهی، هویت، تهی، توهین
  ۱۶۳٫ بست، بدتر، رسد، بستر، سرب، دربست
  ۱۶۴٫ جنان، کران، نارنج، نارنجک
  ۱۶۵٫ داین، ایده، ناهی، اهنی، هادی، ناهید، دایه، اینده
  ۱۶۶٫ جنب، نقاب، اقا، جانب، بان، اجاق، بجا، باجناق، ناجا
  ۱۶۷٫ نوع، فونت، عفو، تعفن، توف، تنوع، عفت، عفونت
  ۱۶۸٫ کام، مسکو، کاس، ماسک، ماوس، مسواک
  ۱۶۹٫ میت، قسمت، تیم، قیمت، سیم، مستقیم، مقیم
  ۱۷۰٫ عتل، اعلم، لام، عامل، علت، تعامل، تعلم، علامت، تامل
  ۱۷۱٫ نگر، رینگ، نیر، فرنی، ریگ، فرنگی، فنگ
  ۱۷۲٫ دهم، درهم، رژه، پرده، هدر، هردم، مژده، پژمرده
  ۱۷۳٫ تاق، قاپو، وقت، پاتوق، پاتو
  ۱۷۴٫ بتون، نبوت، بسوی، نسیب، بستن، یبوست، بیست، نوبتی، نسبی، بیستون، تنیس
  ۱۷۵٫ سهو، پسته، سپه، ستوه، هوس، پوسته
  ۱۷۶٫ دامن، جماد، دمان، نساج، مسند، مساجد، نماد، دماسنج، جامد
  ۱۷۷٫ هیس، هدست، دیه، دستی، سیه، تهیدست، دسته
  ۱۷۸٫ کاش، شرکا، ارگ، اشراک، رشک، اشکار، اراک، کارگشا
  ۱۷۹٫ سینا، ایست، سایت، استین، ساتن
  ۱۸۰٫ اصل، خلاص، الخ، خالص، اخل، خاله، خال، خلاصه
  ۱۸۱٫ خارش، شرخر، اخرت، شرارت، رخشا، خارشتر، ارتش
  ۱۸۲٫ قسم، سومی، قوی، مقوی، سوق، موسیقی، قیوم
  ۱۸۳٫ الی، مایل، ملی، ایمیل، لایی
  ۱۸۴٫ الکی، کلیات، کایت، اسکیت، سیال، سیکلت، لایت، کلیسا، ساکت، استیک، لیست، استیل، یکتا، لاستیک
  ۱۸۵٫ هال، دولا، اهل، والد، دوال، ادله، هالو، الوده
  ۱۸۶٫ نادم، معاد، منشد، عمدا، دانش، معادن، داعش، دشنام، معاش، شمعدان، معنا
  ۱۸۷٫ سها، ساحل، اسهل، اسلحه، سلاح
  ۱۸۸٫ عزم، هرمز، هرز، عمره، زهر، زمره، مزه، مرزه، عمه، مزرعه
  ۱۸۹٫ نکات، پاتک، ستاک، کسان، استن، کناس، ساتن، تانک، پستک، پستان، کتان، کانپست، سانت، پستانک
  ۱۹۰٫ فرو، فروغ، رفو، روغن، رنو،فرغون، نفور
  ۱۹۱٫ ارده، زوار، ارزه، زرده، هورا، ارزو، وزرا، وارده، دارو، ازرده، داور، دروازه
  ۱۹۲٫ ایتم، عامی، تایم، کلیات، ملات، اسکیت، ملیت، تمایل، متال، تعامل، عیال، تالیم، علیم، متعالی، علیت، عملیات

  (نکته ی بسیار مهم: این بازی از این مرحله جلوتر نمی رود و سایر مراحل باز نمی شوند، چون باگ دارد. در طراحی مرحله ی بالا حرف “ک” نیامده است و در نتیجه مرحله گذر نمی کند.)

  پاسخ
 5. امیر

  پاسخ های بازی “فندق ۱٫۰۵”

  (نکته ی مهم: کلیه ی غلط های املایی و نگارشی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، رسم الخط صحیح و تصحیح اشتباهات صورت نگرفته است.)

  ۱٫ دو، دود
  ۲٫ سد، سبد
  ۳٫ شب، شیب
  ۴٫ اش، ماش، شام
  ۵٫ خل، لخت، تلخ
  ۶٫ شر، ری، ریش، شیر
  ۷٫ ته، تله، هتل
  ۸٫ کم، مشک، شک، مکش، کش، شکم
  ۹٫ قم، لم، لق، قلم
  ۱۰٫ فر، رس، سر، سفر
  ۱۱٫ دام، ادم، دما، مداد، داد
  ۱۲٫ باک، بابک، کباب
  ۱۳٫ حل، حقه، حق، قله، لق، حلقه، حلق
  ۱۴٫ دم، در، مد، مرد، رم، دمر، رد، مردم
  ۱۵٫ تخس، سخت، سوت، سوخت
  ۱۶٫ مات، اتم، تاس، امت، سما، مست، اسم، تماس، سام، ماست
  ۱۷٫ تر، خرد، در، رخت، رد، ترد، رخ، دختر، خر، درخت
  ۱۸٫ بد، ابد، اب، باد، دب، ادب
  ۱۹٫ کشو، شوکر، کور، روکش، شوک، شکور، شکر، کورش، شور، کشور
  ۲۰٫ فرش، شرف، فوش، شوفر، شور، فروش
  ۲۱٫ فر، سفر، افسر، فارس
  ۲۲٫ گل، لنگ، لنج، لجن، لگن، جنگل
  ۲۳٫ نر، جار، اجر، ارنج، رنج، نجار
  ۲۴٫ مو، قوا، قو، مقوا، وام
  ۲۵٫ رب، بار، اخر، بخار، خار، خراب
  ۲۶٫ تر، ترک، ری، تیک، کت، تیرک، تیر، کتری
  ۲۷٫ بقا، قلب، قلاب، قالب
  ۲۸٫ فاش، شکاف، کفش، کاشف، کشف
  ۲۹٫ خرس، سرخ، خسرو، خروس
  ۳۰٫ لک، کال، کل، سال، لاک، کلاس، الک
  ۳۱٫ ماه، مهسا، ماسه، سهام
  ۳۲٫ پا، سپر، رپ، پسر، پاس، پارس
  ۳۳٫ هور، شوره، شور، رشوه، هوش، شوهر
  ۳۴٫ یاد، سید، اسید
  ۳۵٫ پاک، پتک، کاپ، پاکت
  ۳۶٫ سن، اسنک، سنا، سکان، ساک، اسکن
  ۳۷٫ سری، کسری، کسر، ریسک، سیر، سیرک
  ۳۸٫ هند، هندا، دنا، دهان، اهن، نهاد
  ۳۹٫ تبر، برکت، ترب، کبیر، ترک، تیرک، تیر، کبریت، کتبی، ترکیب
  ۴۰٫ تر، روم، مو، تمر، متر، تورم، مور، مترو
  ۴۱٫ ارز، زبل، زابل، البرز
  ۴۲٫ نو، وزن، سو، نسوز، سوز، سوزن
  ۴۳٫ نیم، یمن، مین، مینو، منو، میمون
  ۴۴٫ رم، سوم، مور، رسوم، روس، سمور
  ۴۵٫ غش، شغل، اش، الاغ، شل، شغال، شال، اشغال
  ۴۶٫ تبر، شتر، بشر، ترش، رشت، شربت
  ۴۷٫ اول، نازل، وال، نزول، الو، زانو، لنز، نواز
  ۴۸٫ هار، رانت، هنر، انتر، رها، ترانه، نهر، تهران
  ۴۹٫ ویلا، والی، لیوان، وانیل
  ۵۰٫ فرم، فکر، سفر، مفسر، کمر، کرفس، فکس
  ۵۱٫ شاپ، اشک، پزشک، اشپز
  ۵۲٫ کنش، لگن، لنگ، شنل، کلنگ، شلنگ
  ۵۳٫ ابهت، باهمت، مهتاب
  ۵۴٫ منع، مانع، نما، عمان، معنا، عمران
  ۵۵٫ نهم، دشمه، شهدف دشمن، نمد، مشهد
  ۵۶٫ خز، گز، چنگ، خنگ
  ۵۷٫ سین، یونس، سونی، سینوس
  ۵۸٫ نیل، فنی، نسل، سیل، لیف، سلفی، فنس، فسیل
  ۵۹٫ مو، مهو، نو، هومن، نوه، نمونه
  ۶۰٫ تن، تون، نی، تیوپ، پتو، پوتین، توپ
  ۶۱٫ موش، پشم، شوم، شامپو
  ۶۲٫ وجه، جوی، هویج، جیوه
  ۶۳٫ قرن، قران، ریا، یرقان، نراق، قناری
  ۶۴٫ دی، عدسی، عدس، سعید، سید، سعدی، دیس
  ۶۵٫ گم، نهنگ، ننگ، همگن، نهم، منگنه، ننه
  ۶۶٫ لاک، کالا، کال، الان، کلان، کانال
  ۶۷٫ منت، متان، متن، ضامن، امت، ضمانت
  ۶۸٫ وبا، اهو، شاه، وهاب، بها، اشوب، شبه، باهوش
  ۶۹٫ یال، لایک، کیا، سیکل، سیل، اسکی، الک، کلیسا
  ۷۰٫ قول، قلک، کول، موکل، ملک، قلمو
  ۷۱٫ یون، جیوه، وجه، یونجه، جین
  ۷۲٫ نیت، زینت، زین، زیتون، تیز
  ۷۳٫ نور، تور، رنو، تنور، تون
  ۷۴٫ سکو، کاسب، بوس، واکس، سوا، بوکس، اکو، کوبا، اسب، کابوس
  ۷۵٫ موش، امر، ورم، شمار، ماش، شورا، مار، مشاور، شوم
  ۷۶٫ ریو، سیروس، سوری، سرویس، روسی
  ۷۷٫ پنج، رنج، نهر، پنجه، هرج، پنجره، پهن
  ۷۸٫ کد، تشک، کشت، شکست، شدت، دستکش، دشت
  ۷۹٫ لبو، بلور، روا، ابرو، روال، بلوار
  ۸۰٫ جنب، جناب، بجا، جانب، نجس، باسن، انس، سنجاب، نساج
  ۸۱٫ سکن، سرک، کنس، نترس، سنت، کنسرت، رکن
  ۸۲٫ کاف، الف، لاف، کلاف، فکس، کفال، کسف، سفال، فلک، فلاسک، اکل
  ۸۳٫ قنا، نقاط، طاق، مناطق، منطق
  ۸۴٫ سمین، یاسمن، نسیم، سینما، ایمن، سیمان
  ۸۵٫ ارا، پاور، روا، اپرا، اور، پارو، اوا، اوار، پروا، اروپا
  ۸۶٫ زیر، جزر، زری، زرین، زجر، جرزنی، جیر، زنجیر
  ۸۷٫ اتو، سونا، سنت، ساتن، اوت، تونس، وات، توسان، وانت، ستوان
  ۸۸٫ سمات، حاتم، ساحت، تمساح، حماس، مساحت
  ۸۹٫ قبر، ربع، قبه، بره، قرب، عقرب، عرق، قرعه، قهر، عقربه، رعب
  ۹۰٫ بید، ایدا، باد، ابدی، ادا، ابدا، دیبا، ابادی
  ۹۱٫ بدن، نبرد، بدر، برند، درب، بردن، برد، بندر
  ۹۲٫ مهاد، زاهد، مزدا، زاده، ماده، همزاد
  ۹۳٫ کاشت، ترکش، کاتر، ترشک، شرکا، تراش، شاکر، کشتار، راکت، شراکت
  ۹۴٫ قمره، همبر، قرمه، مقبره
  ۹۵٫ ننگ، رینگ، ریگ، رنگین، نگین، نیرنگ
  ۹۶٫ کنار، مارک، کمان، رمان، کران، کرمان، مکار
  ۹۷٫ ناشی، شاهی، شیان، شانه، شهین، شاهین
  ۹۸٫ هادی، ایده، زاید، ایدز، زاده، یازده، دایه
  ۹۹٫ سورن، ترسو، نترس، وسترن، تونس، سنتور
  ۱۰۰٫ وزرا، ارزو، زوار، وزارت، تراز، ترازو
  ۱۰۱٫ شاد، ابدا، شبا، اداب، ابا، شاداب، ادا
  ۱۰۲٫ بور، بکر، تور، تکبر، بوت، بروت، کرب، کبوتر
  ۱۰۳٫ چال، خالی، خلا، خیال، الی، یخچال
  ۱۰۴٫ سمد، مدر، سدر، سرمد، رسد، مدرس، دسر
  ۱۰۵٫ شقا، شباب، قبا، بشقاب، قباب
  ۱۰۶٫ ریشو، پیشرو، پیرو، پریوش، پویش، شیپور، یورش
  ۱۰۷٫ وهاب، نواب، بانو، انبه، بانه، انبوه
  ۱۰۸٫ توپر، پوستر، سپور، پتروس، پرتو، پرستو
  ۱۰۹٫ شقا، قباب، شباب، بشقاب
  ۱۱۰٫ تراب، برات، تبار، باور، ابوت، روبات، ابرو، باروت
  ۱۱۱٫ لپ، پول، لپه، پهلو، هول
  ۱۱۲٫ ضر، مریض، مضر، ضمیر، میر
  ۱۱۳٫ هرج، هرجا، جاه، مهار، مهرج، مجرا، اهرم، مجاهر، همار، مهاجر
  ۱۱۴٫ زراب، بارز، ازار، ابزار، ابرا، بازار
  ۱۱۵٫ یخی، خیط، خطا، خیاطی
  ۱۱۶٫ راسخ، خراس، تراس، راست، اخرت، استخر، ساخت، خسارت
  ۱۱۷٫ امور، سارو، سوار، سماور، رسوا
  ۱۱۸٫ راد، گارد، هاد، دراگ، رده، ارده، هدر، درگاه، گرده
  ۱۱۹٫ کهن، کنجه، شنج، شکنجه، جهش
  ۱۲۰٫ قاچ، طاق، طاقه، طاقچه
  ۱۲۱٫ لیف، فال، لاف، مایل، ملی، فیلم، امل، فایل، الی، فامیل
  ۱۲۲٫ سوف، افسون، ناف، فانوس، سونا
  ۱۲۳٫ رگه، سرنگ، نهگ، سرهنگ، هرس، گرسنه، نرگس
  ۱۲۴٫ وجه، زواج، جزا، زوجه، جاه، اجوزه، جاز
  ۱۲۵٫ اوین، اوان، انوا، ایوان
  ۱۲۶٫ دوخ، خورد، خور، خودرو، دورو
  ۱۲۷٫ اینه، پنیر، پهنا، انهر، پینه، پایه، پاره، پیراهن
  ۱۲۸٫ شته، اشهد، دشت، دهات، شدت، تشاهد، اتش، شهادت، شاهد، هشتاد
  ۱۲۹٫ میل، پیل، پلید، دیپلم
  ۱۳۰٫ رسد، درسا، درا، سردر، اسر، سردار، ادرس
  ۱۳۱٫ بشاک، شاکی، کاشی، شکیبا، شباک
  ۱۳۲٫ شیوا، نیوش، یواش، نیوشا، شنوا، اویشن
  ۱۳۳٫ موسی، یونس، مونس، سمنو، سمین، سومین
  ۱۳۴٫ هاد، اهدا، هاژ، اژدها، ادا
  ۱۳۵٫ بسا، اسیب، باس، اسیا، سیبا، اسیاب
  ۱۳۶٫ ناف، ناصاف، صنف، اصفهان، نصفه
  ۱۳۷٫ فتا، بافت، ابا، افتاب، افت
  ۱۳۸٫ ابان، باران، برنا، انبار، ابرا
  ۱۳۹٫ بیم، مایه، هامی، بیمه، بام، باهم، همی، بامیه، مهیب
  ۱۴۰٫ هروب، روبه، شبرو، بوشهر
  ۱۴۱٫ دایر، دیار، یارد، ابری، بادی، ردیاب، ادیب، بردیا، یارب، بیدار
  ۱۴۲٫ شفت، هاتف، شته، اشته، افت، اشفته
  ۱۴۳٫ شنج، نشر، رنجش، شطرنج
  ۱۴۴٫ ترفه، سفته، رسته، فهرست
  ۱۴۵٫ زبره، روزبه، بروز، بهروز، روزه، زرچوبه
  ۱۴۶٫ فاق، افقی، یقه، قیافه، قیف، قافیه
  ۱۴۷٫ کاو، پاکت، پوک، تکاپو، اکو، کاپوت
  ۱۴۸٫ کته، کاهو، تکه، کوتاه، کوته
  ۱۴۹٫ لگد، گول، اگو، الگو، دوا، دولا، ولد، والد، گوا، گودال
  ۱۵۰٫ باگ، شبگاه، گبه، باشگاه، بگاه
  ۱۵۱٫ عنا، عنان، نان، نعناع، عان
  ۱۵۲٫ خراج، خارج، اجرا، اخراج
  ۱۵۳٫ یال، اهلی، ایل، الهی، الی، اهالی
  ۱۵۴٫ ناتو، نواب، نوبت، بانو، وانت، بوتان، بنات، باتون
  ۱۵۵٫ رطب، طرب، ربط، بطری، طیب
  ۱۵۶٫ پشک، کوشا، شوا، کاوش، پاش، پوشاک
  ۱۵۷٫ لنت، فلوت، ولت، فونت، لفت، تونل، تفل، تفلون، تلف
  ۱۵۸٫ رعنا، فرزان، عارف، فرناز، زارع، زعفران، نزاع
  ۱۵۹٫ ختم، تارخ، اخت، خاتم، خمر، متاخر، اختر، مختار، اخرت
  ۱۶۰٫ شان، شانه، نهان، نشانه
  ۱۶۱٫ دبه، بدبو، بهبود
  ۱۶۲٫ تنو، هوتن، وهی، هویت، تهی، توهین
  ۱۶۳٫ بست، بدتر، رسد، بستر، سرب، دربست
  ۱۶۴٫ جنان، کران، نارنج، نارنجک
  ۱۶۵٫ داین، ایده، ناهی، اهنی، هادی، ناهید، دایه، اینده
  ۱۶۶٫ جنب، نقاب، اقا، جانب، بان، اجاق، بجا، باجناق، ناجا
  ۱۶۷٫ نوع، فونت، عفو، تعفن، توف، تنوع، عفت، عفونت
  ۱۶۸٫ کام، مسکو، کاس، ماسک، ماوس، مسواک
  ۱۶۹٫ میت، قسمت، تیم، قیمت، سیم، مستقیم، مقیم
  ۱۷۰٫ عتل، اعلم، لام، عامل، علت، تعامل، تعلم، علامت، تامل
  ۱۷۱٫ نگر، رینگ، نیر، فرنی، ریگ، فرنگی، فنگ
  ۱۷۲٫ دهم، درهم، رژه، پرده، هدر، هردم، مژده، پژمرده
  ۱۷۳٫ تاق، قاپو، وقت، پاتوق، پاتو
  ۱۷۴٫ بتون، نبوت، بسوی، نسیب، بستن، یبوست، بیست، نوبتی، نسبی، بیستون، تنیس
  ۱۷۵٫ سهو، پسته، سپه، ستوه، هوس، پوسته
  ۱۷۶٫ دامن، جماد، دمان، نساج، مسند، مساجد، نماد، دماسنج، جامد
  ۱۷۷٫ هیس، هدست، دیه، دستی، سیه، تهیدست، دسته
  ۱۷۸٫ کاش، شرکا، ارگ، اشراک، رشک، اشکار، اراک، کارگشا
  ۱۷۹٫ سینا، ایست، سایت، استین، ساتن
  ۱۸۰٫ اصل، خلاص، الخ، خالص، اخل، خاله، خال، خلاصه
  ۱۸۱٫ خارش، شرخر، اخرت، شرارت، رخشا، خارشتر، ارتش
  ۱۸۲٫ قسم، سومی، قوی، مقوی، سوق، موسیقی، قیوم
  ۱۸۳٫ الی، مایل، ملی، ایمیل، لایی
  ۱۸۴٫ الکی، کلیات، کایت، اسکیت، سیال، سیکلت، لایت، کلیسا، ساکت، استیک، لیست، استیل، یکتا، لاستیک
  ۱۸۵٫ هال، دولا، اهل، والد، دوال، ادله، هالو، الوده
  ۱۸۶٫ نادم، معاد، منشد، عمدا، دانش، معادن، داعش، دشنام، معاش، شمعدان، معنا
  ۱۸۷٫ سها، ساحل، اسهل، اسلحه، سلاح
  ۱۸۸٫ عزم، هرمز، هرز، عمره، زهر، زمره، مزه، مرزه، عمه، مزرعه
  ۱۸۹٫ نکات، پاتک، ستاک، کسان، استن، کناس، ساتن، تانک، پستک، پستان، کتان، کانپست، سانت، پستانک
  ۱۹۰٫ فرو، فروغ، رفو، روغن، رنو،فرغون، نفور
  ۱۹۱٫ ارده، زوار، ارزه، زرده، هورا، ارزو، وزرا، وارده، دارو، ازرده، داور، دروازه
  ۱۹۲٫ ایتم، علیت، تایم، عامی، ملات، تمایل، ملیت، تعامل، متال، تالیم، عیال، متعالی، علیم، عملیات
  ۱۹۳٫ تنگ، نشت، شات، نشات، تنش، ناگت، گشت، انگشت
  ۱۹۴٫ تراک، راکت، تبار، باتک، کتاب، تبارک، رکاب، اکتبر، کاتر، بابرکت
  ۱۹۵٫ انبو، یابو، نایب، بانو، بانی، بینوا
  ۱۹۶٫ ستاد، تامل، سماد، دلتا، ملات، سلامت، مدال، مستدل، مالت، دستمال
  ۱۹۷٫ استن، بستن، توسن، توسان، تونس، توبان، سونا، تناسب، نواب، تناوب، توان، بوتان، سبات، بوستان
  ۱۹۸٫ رکیب، بومی، کروی، روبیک، کرمو، مکروب، مرکب، میکرو، کمرو، میکروب
  ۱۹۹٫ نیلو، لیمو، مینی، میلیون، ملین
  ۲۰۰٫ نهر، هرنج، جهر، نیره، جیر، هنری، جره، جیره، نهی، نیجریه، ریه
  ۲۰۱٫ دوس، سودن، دفن، سوند، نود، سوگند، فنگ، گوسفند، سند
  ۲۰۲٫ نوید، دربی، نبرد، بندری، برند، بیرون، دونی، درونی، روند، روبند، بندر، دوربین
  ۲۰۳٫ محو، تکو، محک، کوم، موت، موکت، کوت، حکومت
  ۲۰۴٫ امی، مافی، ایما، مافیا، ایفا
  ۲۰۵٫ رواج، انور، روان، جارو، نوار، جانور، وراج
  ۲۰۶٫ گران، شران، رانش، نگارش، ارنگ، گرانش، نگرش، شناگر، ناشر
  ۲۰۷٫ همی، مهیا، ماچ، ماهیچه، چاهی
  ۲۰۸٫ تیلا، تینا، لایت، لاتین
  ۲۰۹٫ یکان، کمیک، نمکی، میان، کامن، کمکی، اینک، مانی، کیان، کمانک، میکا، مکانیک
  ۲۱۰٫ نفور، فونت، نفرت، فروتن، فتون
  ۲۱۱٫ دوان، دوام، مونا، مادون، نمود، وانمود، امون
  ۲۱۲٫ تکیه، ترکه، کهیر، تیکه، تیره، دکتری، درکه، ترکیه، دریک، ترکیده
  ۲۱۳٫ کود، دوش، کدو، دوشک، دوک، دودکش
  ۲۱۴٫ حیا، حافی، حیص، صافی، صفا، صحافی، صفی
  ۲۱۵٫ گول، رول، لور، یورو، گیل، گروی، لگو، لوگو، گوی، گوریل، ریل، ویرگول، لیر
  ۲۱۶٫ افرا، فاتر، تفخر، تفاخر، تارا، افتخار، فاخر، خرافات، فخار
  ۲۱۷٫ شوا، اشوب، شوب، اوباش، اوب
  ۲۱۸٫ خدم، مرن، مرخ، مدخر، خمر، خرمن، دخم، منخر، رمد، مردد، خدن، خردمند
  ۲۱۹٫ شاکی، کالی، کاشی، شیلا، شلیک، شکیل، لاشی، شکیلا
  ۲۲۰٫ کوار، واشر، شکار، شورا، اراک، کاور، شاکر، شوکار، کوشا، اشراک، اروا، کارواش، کاوش
  ۲۲۱٫ رشید، خروش، رویش، خرید، خوشی، درویش، خویش، خورشید، شوخی

  پاسخ
 6. امیر

  پاسخ های بازی موش موشی ۱٫۲٫۰
  (نسخه ی ترکیبی بازی های “باقلوا”، “بچین” و “بچین ۲”)

  لینک دانلود

  پاسخ های ۱۲۰ بازی اندرویدی (به روز رسانی: ۱۲ مهر ۱۳۹۶)

  لینک دانلود

  پاسخ
 7. امیر

  آپدیت های پاسخ های بازی “سریاله رو یادته ۶٫۷”

  ۸۰۱٫ گسل
  ۸۰۲٫ شب دهم
  ۸۰۳٫ در جستجوی آرامش
  ۸۰۴٫ ریو مادن
  ۸۰۵٫ وفا
  ۸۰۶٫ محسن اعتبار
  ۸۰۷٫ گمشدگان
  ۸۰۸٫ کیوان
  ۸۰۹٫ سرگشته
  ۸۱۰٫ نفس شیرین
  ۸۱۱٫ ارشیا
  ۸۱۲٫ شکوه یک زندگی
  ۸۱۳٫ نگین
  ۸۱۴٫ قفسی برای پرواز
  ۸۱۵٫ فرهاد
  ۸۱۶٫ لیلا
  ۸۱۷٫ ترنج
  ۸۱۸٫ بهروز
  ۸۱۹٫ باران عشق
  ۸۲۰٫ حنانه
  ۸۲۱٫ شوکت
  ۸۲۲٫ طفلان مسلم
  ۸۲۳٫ آذر
  ۸۲۴٫ تب سرد
  ۸۲۵٫ شهین
  ۸۲۶٫ مرضیه
  ۸۲۷٫ پرواز در ارتفاع صفر
  ۸۲۸٫ فرزاد
  ۸۲۹٫ نابرده رنج
  ۸۳۰٫ مثل یک کابوس

  پاسخ
 8. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “واژک ۱٫۶”

  مرحله ی ۹

  ۱٫ بانک، اندیشه، آمپول، کانال، باشگاه
  ۲٫ پرستار، پاسگاه، جمعیت، کویر، تومان
  ۳٫ سرود، آسپرین، پلیکان، مرداب، سالاد
  ۴٫ امتیاز، هیجان، ناله، سهمیه، آبلیمو
  ۵٫ پوشاک، کانون، رکورد، فرکانس، صابون
  ۶٫ آستین، تولید، فاعل، بازیکن، کارمند
  ۷٫ توپخانه، بهداشت، پروانه، کاشی، گاز
  ۸٫ آهنگساز، حیاط، هزینه، حبوبات، کتاب
  ۹٫ تگرگ، فندق، باسکول، نارون، عسل، جادو
  ۱۰٫ آداب، خاله، دایره، انبار، سریال، مزد
  ۱۱٫ بلوچ، دهلیز، پوست، مغرب، کمد، سال، لثه
  ۱۲٫ سامان، گلدسته، کاکتوس، مکانیک، نفت
  ۱۳٫ محصول، کنسرت، جشنواره، داماد، هویج
  ۱۴٫ شکوفه، زمستان، جامعه، والیبال، گوش
  ۱۵٫ عنوان، گیلاس، کنکور، تبلیغات، ذغال
  ۱۶٫ باغبان، دفترچه، کمال، اودیه، فیزیک

  مرحله ی ۱۰

  ۱٫ فلوت، تنبک، پیانو، ویولن، گیتار، تار
  ۲٫ صفحه، کتاب، برگه، دفتر، کتابدار، جلد
  ۳٫ سوسمار، کرگدن، شترمرغ، گوزن، تمساح
  ۴٫ پاریس، برلین، مونیخ، میلان، مادرید
  ۵٫ کارمزد، حساب، فاکتور، بانک، وام، سود
  ۶٫ اسکیت، میهمان، استخوان، عصا، نوشته
  ۷٫ ملوان، پارچه، مجله، آبنبات، خرس، شیخ
  ۸٫ اسفند، اینترنت، رزمایش، نشریه، حبس
  ۹٫ پیشخوان، نوجوان، سالنامه، خبرگان
  ۱۰٫ اطمینان، تویوتا، تراشه، دایناسور
  ۱۱٫ پایتخت، درخت، منزل، پرتاب، سحر، یلدا
  ۱۲٫ سمند، بوفه، فرودگاه، عطارد، پشم، جام
  ۱۳٫ مناره، گندم، جلبک، گروهبان، سراوان
  ۱۴٫ پارلمان، منگنه، زباله، برداشت، ساق
  ۱۵٫ درمانگاه، ایمنی، ردیابی، پوشش، عهد
  ۱۶٫ احسان، تشکر، تسبیح، نوزاد، خدمت، شمس

  پاسخ
 9. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “فندق ۱٫۰۶۲”

  ۲۲۲٫ جبه، جمه، مهب، بزمه، جزم، مجهز، بزم، بزمجه
  ۲۲۳٫ شتاب، شهادت، تباه، تشابه، دابه، هشتاد، شهبا، داشته، باده، تشاهد، تادب، شباهت، باهت، بهداشت
  ۲۲۴٫ حیرت، تحکر، تحیر، کتیر، حرکت، تحریک
  ۲۲۵٫ شارپ، شاهر، پاره، پشور، هراش، هاشور، هوار، شهوار، پروا، پورشه، هورا، شهروا، اشهر، شاهپور
  ۲۲۶٫ تارس، رافت، ترسا، فاتر، سافر، فراست، تاسف، سفارت
  ۲۲۷٫ رواس، رسان، سورن، سرنا، سروا، سران، سرون، نارو، راسن، سانس، سارس، سروان، نارس، سنسور، سارو، سانسور
  ۲۲۸٫ جوکر، جوارش، شجار، جوشاک، جوار، کارجو، جوشک، جارکش، کجرو، جوشکار، جاور، جاروکش، شوکار
  ۲۲۹٫ شروع، شاعر، عاشر، عوار، شعار، شعرا، شعوا، شراع، شعور، ارشا، شارع، عاشورا، اشعر
  ۲۳۰٫ وبال، افول، وفات، فتال، بلوا، فلوت، لواف، فوات، بلوف، تابلو، توبا، توابل، بتول، توبال، بتولا، فوتبال

  پاسخ
 10. امیر

  پاسخ های بازی “پهلوان ۱٫۰٫۰٫۰”

  ۱٫ سلام
  ۲٫ رستم
  ۳٫ روشن
  ۴٫ چهار
  ۵٫ درخت
  ۶٫ شکوه
  ۷٫ نسیم
  ۸٫ کاشی
  ۹٫ خسته
  ۱۰٫ گوشی
  ۱۱٫ غبار
  ۱۲٫ دانش
  ۱۳٫ چیدن
  ۱۴٫ ژاپن
  ۱۵٫ رولت
  ۱۶٫ عینک
  ۱۷٫ فریب
  ۱۸٫ نرده
  ۱۹٫ عقاب
  ۲۰٫ چکمه
  ۲۱٫ نخود
  ۲۲٫ تلفن
  ۲۳٫ پزشک
  ۲۴٫ مرهم
  ۲۵٫ سوئد
  ۲۶٫ تخته
  ۲۷٫ حوله
  ۲۸٫ جنگل
  ۲۹٫ جزوه
  ۳۰٫ پوند
  ۳۱٫ دندان
  ۳۲٫ کبوتر
  ۳۳٫ معمار
  ۳۴٫ صابون
  ۳۵٫ کبریت
  ۳۶٫ بشقاب
  ۳۷٫ بلژیک
  ۳۸٫ زرافه
  ۳۹٫ طوفان
  ۴۰٫ نیکمت
  ۴۱٫ مکزیک
  ۴۲٫ معجون
  ۴۳٫ کلوچه
  ۴۴٫ میخچه
  ۴۵٫ طالبی
  ۴۶٫ کرمان
  ۴۷٫ شیپور
  ۴۸٫ مهاجم
  ۴۹٫ شلوار
  ۵۰٫ فانوس
  ۵۱٫ پیتزا
  ۵۲٫ چنگال
  ۵۳٫ بحرین
  ۵۴٫ سیلاب
  ۵۵٫ معاون
  ۵۶٫ جاذبه
  ۵۷٫ تبعید
  ۵۸٫ گیلاس
  ۵۹٫ زندگی
  ۶۰٫ خربزه
  ۶۱٫ باقالی
  ۶۲٫ فسنجان
  ۶۳٫ دارچین
  ۶۴٫ دستمزد
  ۶۵٫ انگشتر
  ۶۶٫ مبارزه
  ۶۷٫ لهستان
  ۶۸٫ پاستیل
  ۶۹٫ المپیک
  ۷۰٫ زمستان
  ۷۱٫ کاراته
  ۷۲٫ نیلوفر
  ۷۳٫ کامران
  ۷۴٫ معامله
  ۷۵٫ کابینت
  ۷۶٫ آمریکا
  ۷۷٫ دوربین
  ۷۸٫ ادبیات
  ۷۹٫ خیابان
  ۸۰٫ استکان
  ۸۱٫ زنگوله
  ۸۲٫ اصفهان
  ۸۳٫ باتلاق
  ۸۴٫ سیلندر
  ۸۵٫ فوتبال
  ۸۶٫ شهریار
  ۸۷٫ تردستی
  ۸۸٫ سرامیک
  ۸۹٫ خشکبار
  ۹۰٫ پادشاه
  ۹۱٫ انبردست
  ۹۲٫ پلاستیک
  ۹۳٫ نیویورک
  ۹۴٫ اندیمشک
  ۹۵٫ اقیانوس
  ۹۶٫ کشاورزی
  ۹۷٫ نویسنده
  ۹۸٫ چلوکباب
  ۹۹٫ شالگردن
  ۱۰۰٫ آسانسور
  ۱۰۱٫ تکواندو
  ۱۰۲٫ خاکستری
  ۱۰۳٫ خوزستان
  ۱۰۴٫ شیرماهی
  ۱۰۵٫ اختاپوس
  ۱۰۶٫ دستشویی
  ۱۰۷٫ فروشگاه
  ۱۰۸٫ صندوقچه
  ۱۰۹٫ لاهیجان
  ۱۱۰٫ سرعتگیر
  ۱۱۱٫ کفشدوزک
  ۱۱۲٫ هنرپیشه
  ۱۱۳٫ والیبال
  ۱۱۴٫ هواپیما
  ۱۱۵٫ دستاورد
  ۱۱۶٫ گذرنامه
  ۱۱۷٫ پاکستان
  ۱۱۸٫ نیتروژن
  ۱۱۹٫ هیدروژن
  ۱۲۰٫ یوزپلنگ
  ۱۲۱٫ بازاریاب
  ۱۲۲٫ زندانبان
  ۱۲۳٫ اردیبهشت
  ۱۲۴٫ مادربزرگ
  ۱۲۵٫ پیمانکار
  ۱۲۶٫ پاسارگاد
  ۱۲۷٫ مجارستان
  ۱۲۸٫ گرامافون
  ۱۲۹٫ کامپیوتر
  ۱۳۰٫ فدراسیون
  ۱۳۱٫ آکواریوم
  ۱۳۲٫ امیرکبیر
  ۱۳۳٫ اسفندیار
  ۱۳۴٫ حسابداری
  ۱۳۵٫ مدیرعامل
  ۱۳۶٫ کارگردان
  ۱۳۷٫ آرژانتین
  ۱۳۸٫ مدادتراش
  ۱۳۹٫ گاوصندوق
  ۱۴۰٫ کارآفرین
  ۱۴۱٫ کتابخانه
  ۱۴۲٫ پرسپولیس
  ۱۴۳٫ داروخانه
  ۱۴۴٫ بندرعباس
  ۱۴۵٫ جاروبرقی
  ۱۴۶٫ آسایشگاه
  ۱۴۷٫ استثنایی
  ۱۴۸٫ عبادتگاه
  ۱۴۹٫ ابوریحان
  ۱۵۰٫ ماکارونی

  پاسخ
 11. امیر

  پاسخ های بازی “تخته سیاه b”

  ۱٫ موش
  ۲٫ چرخ
  ۳٫ کفش
  ۴٫ برگ
  ۵٫ کتاب
  ۶٫ ساعت
  ۷٫ جارو
  ۸٫ کلید
  ۹٫ گوشی
  ۱۰٫ مداد
  ۱۱٫ گیره
  ۱۲٫ مدال
  ۱۳٫ لامپ
  ۱۴٫ درخت
  ۱۵٫ دفتر
  ۱۶٫ شارژر
  ۱۷٫ عروسک
  ۱۸٫ گیتار
  ۱۹٫ پستچی
  ۲۰٫ ماشین
  ۲۱٫ یخچال
  ۲۲٫ تابلو
  ۲۳٫ سرسره
  ۲۴٫ زنجیر
  ۲۵٫ گلدان
  ۲۶٫ شلوار
  ۲۷٫ صندلی
  ۲۸٫ مدرسه
  ۲۹٫ گیتار
  ۳۰٫ بلندگو
  ۳۱٫ موبایل
  ۳۲٫ قاب عکس
  ۳۳٫ دستمال
  ۳۴٫ شن و ماسه
  ۳۵٫ طوفانی
  ۳۶٫ نون، پنیر
  ۳۷٫ گرد، غبار
  ۳۸٫ کیف، کفش
  ۳۹٫ ساندویچ
  ۴۰٫ رعد و برق
  ۴۱٫ هواپیما
  ۴۲٫ کشک، پشمک
  ۴۳٫ مداد رنگی
  ۴۴٫ کامپیوتر
  ۴۵٫ مهندس، میز
  ۴۶٫ ستاره
  ۴۷٫ چماق، چوب
  ۴۸٫ کولر آبی
  ۴۹٫ فوتبال
  ۵۰٫ گرگ، روباه
  ۵۱٫ مهتابی
  ۵۲٫ دیوار، آجر
  ۵۳٫ آینه
  ۵۴٫ آرایشگاه
  ۵۵٫ خواننده
  ۵۶٫ یخچال
  ۵۷٫ پنکه، کولر
  ۵۸٫ هلیکوپتر
  ۵۹٫ رنگی
  ۶۰٫ چلوکباب
  ۶۱٫ دوربین
  ۶۲٫ نانوایی
  ۶۳٫ دیویدی
  ۶۴٫ دفترچه
  ۶۵٫ خورشید
  ۶۶٫ پیراهن
  ۶۷٫ رودخانه
  ۶۸٫ عابر بانک
  ۶۹٫ مشتری
  ۷۰٫ بازیگر
  ۷۱٫ آبگوشت
  ۷۲٫ دندان
  ۷۳٫ استخر
  ۷۴٫ شمشیر
  ۷۵٫ کار، کیف
  ۷۶٫ قالیچه
  ۷۷٫ لپتاپ
  ۷۸٫ دانشگاه
  ۷۹٫ آتشفشان
  ۸۰٫ آموزگار
  ۸۱٫ کلاس زبان
  ۸۲٫ درخت سیب
  ۸۳٫ هندوانه
  ۸۴٫ آلبالو
  ۸۵٫ ساختمان
  ۸۶٫ کتاب، کمد
  ۸۷٫ باران
  ۸۸٫ خودکار
  ۸۹٫ نوشابه
  ۹۰٫ تخته سیاه
  ۹۱٫ ورزشکار
  ۹۲٫ فروشگاه
  ۹۳٫ لیوان
  ۹۴٫ معاون
  ۹۵٫ کانال
  ۹۶٫ هدفون
  ۹۷٫ پیکان
  ۹۸٫ کیوی، کلم
  ۹۹٫ الفبا
  ۱۰۰٫ آشپزخانه
  ۱۰۱٫ حمام
  ۱۰۲٫ پرینتر
  ۱۰۳٫ چلومرغ
  ۱۰۴٫ کارت هدیه
  ۱۰۵٫ مداد، میز
  ۱۰۶٫ میمون
  ۱۰۷٫ راه و چاه
  ۱۰۸٫ سپیدان
  ۱۰۹٫ کشاورز
  ۱۱۰٫ موسیقی
  ۱۱۱٫ مسواک
  ۱۱۲٫ کیف، کار، فکر
  ۱۱۳٫ راهرو
  ۱۱۴٫ ویولون
  ۱۱۵٫ آبگرمکن
  ۱۱۶٫ آجرپزی
  ۱۱۷٫ استاد
  ۱۱۸٫ عروسی
  ۱۱۹٫ کلاسور
  ۱۲۰٫ زمستان
  ۱۲۱٫ چرخ فلک
  ۱۲۲٫ همبرگر
  ۱۲۳٫ آموزشی
  ۱۲۴٫ رستوران
  ۱۲۵٫ سامسونت
  ۱۲۶٫ کاراته
  ۱۲۷٫ فرانسه
  ۱۲۸٫ جوجه کباب
  ۱۲۹٫ شیرازی
  ۱۳۰٫ دوچرخه
  ۱۳۱٫ تولد، توپ
  ۱۳۲٫ همکلاسی
  ۱۳۳٫ تاکسی
  ۱۳۴٫ جواهرات
  ۱۳۵٫ پشت بام
  ۱۳۶٫ میخ، آهنی
  ۱۳۷٫ کونگفو
  ۱۳۸٫ نوروز
  ۱۳۹٫ چای داغ
  ۱۴۰٫ باغچه
  ۱۴۱٫ طناب کشی
  ۱۴۲٫ ریاضی
  ۱۴۳٫ فریزر
  ۱۴۴٫ آسانسور
  ۱۴۵٫ ورزشی
  ۱۴۶٫ عملیات
  ۱۴۷٫ تلویزیون
  ۱۴۸٫ خلیج فارس
  ۱۴۹٫ گردباد
  ۱۵۰٫ یادگاری
  ۱۵۱٫ مینیبوس
  ۱۵۲٫ آبدارچی
  ۱۵۳٫ کولر گازی
  ۱۵۴٫ برج ایفل
  ۱۵۵٫ کشتی آزاد
  ۱۵۶٫ کارت ملی
  ۱۵۷٫ ساز، بادی
  ۱۵۸٫ اینترنت
  ۱۵۹٫ زنگ ورزش
  ۱۶۰٫ گروه سرود
  ۱۶۱٫ معماری
  ۱۶۲٫ کیف کولی
  ۱۶۳٫ نردبان
  ۱۶۴٫ مکانیک
  ۱۶۵٫ امتحان
  ۱۶۶٫ هنرستان
  ۱۶۷٫ اتوبوس
  ۱۶۸٫ تلگراف
  ۱۶۹٫ تخت خواب
  ۱۷۰٫ کنفرانس
  ۱۷۱٫ کهکشان
  ۱۷۲٫ مبصر کلاس
  ۱۷۳٫ قوری
  ۱۷۴٫ کبریت
  ۱۷۵٫ پرنده

  پاسخ های بازی “نخودچی ۱٫۲٫۰”

  ۱٫ تیربرق
  ۲٫ فرهنگ
  ۳٫ تشکیل
  ۴٫ شتر دیدی ندیدی
  ۵٫ پیروزی
  ۶٫ توربین
  ۷٫ الهام چرخنده
  ۸٫ از دماغ فیل افتاده
  ۹٫ گداخته
  ۱۰٫ کلمات
  ۱۱٫ مدارس
  ۱۲٫ والیبال
  ۱۳٫ مهندس
  ۱۴٫ مهاجر
  ۱۵٫ گریزان
  ۱۶٫ مال اندوزی
  ۱۷٫ دلسرد
  ۱۸٫ اسقاطی
  ۱۹٫ اسکندر
  ۲۰٫ شاخ شمشاد
  ۲۱٫ پنجره
  ۲۲٫ زرتشت
  ۲۳٫ آراسته
  ۲۴٫ سرتیپ
  ۲۵٫ دادسرا
  ۲۶٫ مهتابی
  ۲۷٫ باتلاق خونی
  ۲۸٫ پنجه ی آفتاب
  ۲۹٫ کنترل
  ۳۰٫ گاو شیرده
  ۳۱٫ قلمروی ساسانیان
  ۳۲٫ ابوریحان بیرونی
  ۳۳٫ اولاد
  ۳۴٫ روستا
  ۳۵٫ خطاکار
  ۳۶٫ صدا و سیما
  ۳۷٫ شاخ و شونه کشیدن
  ۳۸٫ صد من یه غاز
  ۳۹٫ بیل کلینتون
  ۴۰٫ بهروز پیرپکاجکی
  ۴۱٫ مجرم
  ۴۲٫ سیمان
  ۴۳٫ لوستر
  ۴۴٫ احسان خواجه امیری
  ۴۵٫ پروسه
  ۴۶٫ توریست
  ۴۷٫ سرکار خانم
  ۴۸٫ ساقدوش
  ۴۹٫ اسپیکر
  ۵۰٫ ترسان
  ۵۱٫ نخودچی
  ۵۲٫ طلاساز
  ۵۳٫ سراسیمه
  ۵۴٫ وزیر
  ۵۵٫ روزگاری
  ۵۶٫ زیرآبی
  ۵۷٫ پرسپلیس
  ۵۸٫ مرغزار
  ۵۹٫ ماستریخت
  ۶۰٫ آرژانتین
  ۶۱٫ تبرزین
  ۶۲٫ پیکار
  ۶۳٫ مخدوش
  ۶۴٫ طبرستان
  ۶۵٫ تردست
  ۶۶٫ بلبرینگ
  ۶۷٫ نعلبکی
  ۶۸٫ مرموز
  ۶۹٫ مکدونالد
  ۷۰٫ کشتی کج
  ۷۱٫ دهل
  ۷۲٫ ستاره
  ۷۳٫ هندبال
  ۷۴٫ ژان پل
  ۷۵٫ پرتاب
  ۷۶٫ پینوکیو
  ۷۷٫ شفتالو
  ۷۸٫ دردانه
  ۷۹٫ مختار
  ۸۰٫ یادگاری
  ۸۱٫ شهامت
  ۸۲٫ مشهود
  ۸۳٫ فراش
  ۸۴٫ تاکتیک
  ۸۵٫ تندیس
  ۸۶٫ میناکاری
  ۸۷٫ اسفناج
  ۸۸٫ آریا مزدا
  ۸۹٫ کفشور
  ۹۰٫ افکار
  ۹۱٫ پاسارگاد
  ۹۲٫ هندوستان
  ۹۳٫ زالزالک
  ۹۴٫ استودیو
  ۹۵٫ فیس و افاده
  ۹۶٫ شالیزار

  پاسخ
 12. امیر

  پاسخ های بازی “بالشت ۱٫۱٫۱٫۳”

  ۱٫ بالشت
  ۲٫ استکان
  ۳٫ خلیج فارس
  ۴٫ قلقلک
  ۵٫ پلوپز
  ۶٫ سپک تاکرا
  ۷٫ بیابان
  ۸٫ کله پاچه
  ۹٫ سماور
  ۱۰٫ ذوب آهن
  ۱۱٫ اروندرود
  ۱۲٫ روزنامه
  ۱۳٫ دیازپام
  ۱۴٫ قسطنطنیه
  ۱۵٫ کمینگاه
  ۱۶٫ طهران
  ۱۷٫ شنبلیله
  ۱۸٫ قزل آلا
  ۱۹٫ تخت جمشید
  ۲۰٫ اضطراب
  ۲۱٫ عصر حجر
  ۲۲٫ روادید
  ۲۳٫ ملک الموت
  ۲۴٫ کوکاکولا
  ۲۵٫ ویتامین
  ۲۶٫ عشایر
  ۲۷٫ زیمباوه
  ۲۸٫ اقلیت
  ۲۹٫ پیامک
  ۳۰٫ بلوچستان
  ۳۱٫ بابا طاهر
  ۳۲٫ شناسنامه
  ۳۳٫ تلویزیون
  ۳۴٫ سونامی
  ۳۵٫ جانوران
  ۳۶٫ جستجوگر
  ۳۷٫ متواضع
  ۳۸٫ چکاوک
  ۳۹٫ کوله پشتی
  ۴۰٫ پانسمان
  ۴۱٫ هوشیار
  ۴۲٫ آتشفشان
  ۴۳٫ مجارستان
  ۴۴٫ مطالعه
  ۴۵٫ سالمند
  ۴۶٫ جاروبرقی
  ۴۷٫ حلوا شکری
  ۴۸٫ کمربند
  ۴۹٫ آناناس
  ۵۰٫ قهقهه
  ۵۱٫ چلچراغ
  ۵۲٫ پینگ پونگ
  ۵۳٫ زنبور عسل
  ۵۴٫ نوستالوژی
  ۵۵٫ رصدخانه
  ۵۶٫ نسکافه
  ۵۷٫ میکروفون
  ۵۸٫ مخاطب خاص
  ۵۹٫ اندروید
  ۶۰٫ ضبط صوت
  ۶۱٫ تمدید
  ۶۲٫ چاپخانه
  ۶۳٫ پیازچه
  ۶۴٫ لاک پشت
  ۶۵٫ ثروتمند
  ۶۶٫ یخبندان
  ۶۷٫ اینترنت
  ۶۸٫ گلبرگ
  ۶۹٫ پریز برق
  ۷۰٫ ویولونسل
  ۷۱٫ دوربین
  ۷۲٫ چغندر قند
  ۷۳٫ شموشک
  ۷۴٫ ایتالیا
  ۷۵٫ شکارگاه
  ۷۶٫ ارتجاعی
  ۷۷٫ خورشید
  ۷۸٫ کاردستی
  ۷۹٫ صبحانه
  ۸۰٫ شطرنج
  ۸۱٫ دفترچه
  ۸۲٫ مایونز
  ۸۳٫ آبگرمکن
  ۸۴٫ زرافه
  ۸۵٫ گلوگاه
  ۸۶٫ چرخ خیاطی
  ۸۷٫ خورش قیمه
  ۸۸٫ شالوده
  ۸۹٫ موسیقی
  ۹۰٫ دزدگیر
  ۹۱٫ پفک نمکی
  ۹۲٫ ساقدوش
  ۹۳٫ متداول
  ۹۴٫ پنالتی
  ۹۵٫ شورلت
  ۹۶٫ ساندیس
  ۹۷٫ کتابخانه
  ۹۸٫ مایکروفر
  ۹۹٫ شامپو بچه
  ۱۰۰٫ اتو بخار
  ۱۰۱٫ برج میلاد
  ۱۰۲٫ اقیانوس
  ۱۰۳٫ دوچرخه
  ۱۰۴٫ زیارتگاه
  ۱۰۵٫ دشمن فرضی
  ۱۰۶٫ آتش سوزی
  ۱۰۷٫ قندون
  ۱۰۸٫ محصولات
  ۱۰۹٫ کامپیوتر
  ۱۱۰٫ میزگرد
  ۱۱۱٫ زلزله
  ۱۱۲٫ جوش شیرین
  ۱۱۳٫ زبان آذری
  ۱۱۴٫ بادمجان
  ۱۱۵٫ منسوجات
  ۱۱۶٫ قله اورست
  ۱۱۷٫ زیرخاکی
  ۱۱۸٫ همراه اول
  ۱۱۹٫ پنجره
  ۱۲۰٫ شاتوت
  ۱۲۱٫ صورتحساب
  ۱۲۲٫ رمانتیک
  ۱۲۳٫ کولر گازی
  ۱۲۴٫ کره مریخ
  ۱۲۵٫ آفرینش
  ۱۲۶٫ ظروف مسی
  ۱۲۷٫ کلانتری
  ۱۲۸٫ بسکتبال
  ۱۲۹٫ دستمال
  ۱۳۰٫ نمکدان
  ۱۳۱٫ فروردین
  ۱۳۲٫ بمب اتم
  ۱۳۳٫ والیبال
  ۱۳۴٫ لواشک
  ۱۳۵٫ هفت سنگ
  ۱۳۶٫ کت شلوار
  ۱۳۷٫ شاپرک
  ۱۳۸٫ سمبوسه
  ۱۳۹٫ پیچ گوشتی
  ۱۴۰٫ تابلو فرش
  ۱۴۱٫ مداد رنگی
  ۱۴۲٫ دریای خزر
  ۱۴۳٫ کراوات
  ۱۴۴٫ نسخه اول

  پاسخ
 13. امیر

  آپدیت های پاسخ های بازی “آبنبات ۱٫۱٫۷”

  ۲۷۱٫ سرب
  ۲۷۶٫ سنبل الطیب، شنبلیله، زنجبیل، مارچوبه، میخک، بابونه، خاکشیر، فلوس، رازیانه
  ۲۷۷٫ تاروت، قهوه، چای، اعداد، حافظ، ورق، ئیچینگ، ابجد
  ۲۷۸٫ پرستاری، جنگلداری، کشاورزی، شیلات، مامائی، دامپزشکی، داروسازی، هوشبری، فیزیولوژی
  ۲۷۹٫ کمپوست، پیتموس، اسیدی، کولیت، سیلت، قلیایی، رسی، لومی
  ۲۸۰٫ چاقوسازی، قلمزنی، ترمه بافی، محرق، منبت، مشبک، تذهیب، مرصع کاری

  آپدیت های پاسخ های بازی “پهلوان ۱٫۱٫۰٫۵”

  ۱۵۱٫ دفتر، کتاب
  ۱۵۲٫ دکتر، پزشک
  ۱۵۳٫ خانه، اتاق
  ۱۵۴٫ مداد، تراش
  ۱۵۵٫ تلفن، گوشی
  ۱۵۶٫ گردو، پسته
  ۱۵۷٫ ژاپن، سوئد
  ۱۵۸٫ جزوه، نامه
  ۱۵۹٫ پوند، دلار
  ۱۶۰٫ نهنگ، اردک
  ۱۶۱٫ عقرب، سوسک
  ۱۶۲٫ درهم، ریال
  ۱۶۳٫ آچار، دریل
  ۱۶۴٫ حفاظ، نرده
  ۱۶۵٫ دنده، پدال

  پاسخ
 14. امیر

  آپدیت های پاسخ های بازی “فندق ۱٫۰۸”

  ۲۳۱٫ اچار، چهار، پاره، هارپ، پارچ، چپار، پاچه، پارچه، چاره، چاپار، اپار، چهارپا
  ۲۳۲٫ کاهی، اکیپ، زاکی، پایک، پیزه، پایزه، هاکی، پیازک، پیکه، کازیه، هزاک، پاکیزه
  ۲۳۳٫ سراب، برپا، بساز، سرباز، راسب، پاسبز، ازبر، بازرس، سرپا، بازپس، بسزا، بازپرس، پرزا
  ۲۳۴٫ سوخت، دوشس، سختو، دوخت، توسد، خوست، دستخوش
  ۲۳۵٫ اطلس، اسبل، سالب، باسط، باطل، بساط، سلاب، بطال، طالب، لابس، طبال، اسطبل
  ۲۳۶٫ اریا، راقی، ارفاق، ایفا، رایق، افریقا، فارق، رفقا، ارقا، افرا، فایق، رفیق، فراق، یارا، افاق، یراق، ایار، قاری، فریق، قافی، فقار، قایف، فقرا، اقفار
  ۲۳۷٫ شمس، قسم، شمل، سقم، مشق، سلق، مقل، شقل، ملس، سمل، ملق، قشم
  ۲۳۸٫ کمال، ماکل، کالم، ملایک، لمیا، پیامک، ملاک، ملیکا، مالک، مکیال، لامپ، میکاپ، کیال، المپیک، ملیک
  ۲۳۹٫ ساسی، سیاس، سستی، تاسیس، ساتی، سیاست، سایس
  ۲۴۰٫ نجاد، اجود، نجوا، جاشو، شنود، داشن، واجد، ناشو، نجوش، جوشان، دواج، وجدان، جادو، واشدن، دوان، جودان، دوشا، نوشاد، وشاد، دانشجو
  ۲۴۱٫ موخر، خوره، مورخ، مهرو، خمره، موخوره
  ۲۴۲٫ درنا، رانش، رشاد، ندار، ناشر، رخان، شخار، راند، شران، شادخ، شنار، داشن، ارخش، رخشان، راشد، نشادر، اندر، درخشان، خارش
  ۲۴۳٫ فتوی، تیوپ، پفکی، کوفت، تفکی، کوفی، تکیف، پیوک، فوتک، فتوکپی
  ۲۴۴٫ کوبن، تابوک، نکبت، تناوب، توکا، تنبوک، نبوت، توبان، اتون، توکان، تنبک، باتون، تابو، بوناک، تواب، بوکان، ناوک، تنباکو، توبا
  ۲۴۵٫ جرنگ، نواگر، ارگن، نوگرا، اونگ، گنجار، گورن، گنجور، ارون، گورجا، گرنج، ارگون، اگنج، اورنگ، جانور، وارنگ، جگوار، جارگون، ناجور، جنگاور
  ۲۴۶٫ متاع، اجماع، اماج، اعاجم، اعجم، اعجام، جماع، مجاعت، اجمع، اجتماع
  ۲۴۷٫ الست، خاتل، الاس، ختال، تخلس، اخال، اختلاس
  ۲۴۸٫ خارا، ویرا، یارو، خورا، خاور، خاوری، ویار، اخروی، اخوی، اخیرا، اخرا، اواخر، اخری، اویار، اخور، ایوار، خوار، خاویار
  ۲۴۹٫ سافل، افست، فتال، اسفل، فلات، اتلاف، تاسف، سفالت، سالف، افلاس، الفا، تسافل، افات، اسافل، افتا، اسفالت
  ۲۵۰٫ تشکل، شولک، توکل، وشکل، لتکو، شلتوک، کولش
  ۲۵۱٫ سردر، سرمد، سرگر، مسگر، درگر، سرگرد، مدرس، سرگرم، سردم، سردرگم
  ۲۵۲٫ انمی، مهاوی، هوام، مویان، نایم، امنیه، ماهو، نامیه، هامون، نمایه، میانه، نهامی، هامین، مهناوی، مانوی، مانویه، همیان، نامویه، هیمان، همایون
  ۲۵۳٫ نشان، سنان، انان، اسان، شانس، انسان، اشنا، ناشنا، انسا، اشنان، انشا، شناسا، شناس، ناشناس
  ۲۵۴٫ سرگر، میسر، سرگم، سمیر، گریس، سیرم، سریر، مسگری، مسری، گرمسیر، سریم، سرگرمی
  ۲۵۵٫ خراج، اخیر، یارج، خرجی، اریج، خجیر، اجری، راجی، خارجی، اجیر، رایج، اخری، جایر
  ۲۵۶٫ هتلی، تریل، تیله، تیلر، هرتی، لیتر، هلیت، لیره، لیته، رتیل، هیتر، هیتلر
  ۲۵۷٫ سبزه، بنیه، نسیه، سنبه، بهین، نهیب، سینه، بیزن، نیزه، زنبه، بینه، زبنیه، زینه، بیهن، نبیسه، یزنه، نبیه، سبزینه، نبسه، نزیه، بنیز، نسیب
  ۲۵۸٫ زمین، سیرم، نرمی، سرنی، رزین، سرزن، سریم، رنیم، نسیم، سرین، ریمن، نمیر، سمیر، زمیر، نیرم، مسری، مزین، سرزمین، منسی، میزر، منیر، میسر
  ۲۵۹٫ اریش، ریاش، واشی، اوری، شیار، ویار، راشی، شیوا، ویرا، رایش، یاور، ارشیو، رویا، یواش، رویش، یورش
  ۲۶۰٫ دونگ، گورن، دورنگ، دونی، گوری، ریوند، ورنی، گونی، گدیور، ورید، گویر، گردون، نودر، یدور، گرویدن، نورد، درنگی، دورنگی، گردو، گردنی، گروی، درونی
  ۲۶۱٫ زیست، تردی، رسید، تریز، درزی، تیزر، دستی، تیسر، ستیر، درستی، ستیز، تدریس، سریت، سرتیز، سیرت، زیردست
  ۲۶۲٫ ابال، باقل، ابقا، بالن، ابلق، اقبال، القا، ناقلا، انبا، قنابل، نابل، باقلا، ناقل، بالان، قلان، ناقابل، لبان، انقلاب
  ۲۶۳٫ کاسل، سلاک، کاهل، سلکک، کاکل، سکاک، کلاک، هالک، اسهل، کلاسه، اکسه، کلاهک، اکله، اسکله، سالک، کالسکه
  ۲۶۴٫ مارس، سماجت، تاجر، تجاسر، تجسم، تراجم، مسرت، جسارت، مستر، جسامت، مراس، جستار، جمست، متجاسر، متاجر، مستجار، مراجس، مستاجر
  ۲۶۵٫ یلوه، چلزه، لوزه، چوله، لوزی، هزیل، لوچه، هلوی، لوچی، هلیو، لویه، هولی، لیوه، هوچی، ویله، زیلوچه
  ۲۶۶٫ جمیع، عجمت، معیت، تجمیع، عجمی، تعجیم، تجمع، جمعیت
  ۲۶۷٫ جدوا، وراج، جگوار، جراد، گدار، جاورد، اجدر، گراد، جدوار، اودر، گردا، گدارو، اگور، راود، گورجا، درجا، راگو، جادوگر، دروا، رواد، وداج، گوارد
  ۲۶۸٫ پوند، پیوند، پونگ، پندگو، پینو، پودینگ، پیگو، دوپینگ، نوید
  ۲۶۹٫ خرند، خوردن، نخور، خودسر، نورس، سخنور، خسور، خورند، رسوخ، سرودن، نودر، خرسند، نورد، سرخود، خنور، خسودن، خنوس، خونسرد
  ۲۷۰٫ متیل، تمیس، مسلی، لطیم، مسیل، لمیت، مطلس، تسلیم، مطلی، متسلط، سلیط، متسلی، تسلط، متطلس، تسلم، تسلیط، تسمی، تسمیط، تمطی، مستطیل
  ۲۷۱٫ سبوس، دبوس، بدوی، دسیس، بسدی، سوبسید
  ۲۷۲٫ راهن، ناهار، رهین، نهاری، ریان، اناره، اهار، اهران، یاره، ایراه، ناره، نایره، ناری، رایانه، ناهی، ناهاری، هرین، رایانه
  ۲۷۳٫ گران، گرانی، گیرا، گریان، رایت، گیتار، انیت، انگیر، اگین، نگاری، ترنگ، تنگری، تگین، تیرگان، تینر، گرانیت
  ۲۷۴٫ تلسک، کلوس، تلوک، کوتل، تلکس، پلوس، تولک، پلوک، تکلس، پولک، لتکو، پکول، لوکس، کپسول، سلوک، پوستک، کستل، پلستک، کسوت، تلسکوپ
  ۲۷۵٫ دروس، ویفر، فدوی، یدور، سفید، فردوس، فریس، دوسری، فیسو، سرودی، دوسر، سیفور، یوسف، روسفید، ورسی، فردوسی، ورید

  پاسخ
 15. امیر

  پاسخ های بازی “بازیه رو یادته ۱٫۴”

  ۱٫ Mario
  ۲٫ Duck Hunt
  ۳٫ شورش در شهر
  ۴٫ Farm Frenzy 3
  ۵٫ Atari
  ۶٫ مأموریت پلیس
  ۷٫ شاهزاده ایرانی
  ۸٫ Crazy Taxi
  ۹٫ River Raid
  ۱۰٫ علاء الدین
  ۱۱٫ Mortal kombat
  ۱۲٫ Boxen
  ۱۳٫ max payne
  ۱۴٫ Contra
  ۱۵٫ Beach Head 2000
  ۱۶٫ Second Samurai
  ۱۷٫ Bejeweled 3
  ۱۸٫ مافیا
  ۱۹٫ Donald Duck
  ۲۰٫ Dragon Ball Z
  ۲۱٫ Tiny Toon Adventures
  ۲۲٫ Midtown Madness 1
  ۲۳٫ Zuma Deluxe
  ۲۴٫ Adventures of Rocky
  ۲۵٫ Grand Prix
  ۲۶٫ GTA Vice City
  ۲۷٫ Rolo to the Rescue
  ۲۸٫ Pepsi man
  ۲۹٫ Double Dragon
  ۳۰٫ Fishing Derby
  ۳۱٫ هرکول
  ۳۲٫ Hitman: Codename 47
  ۳۳٫ همسایه جهنمی
  ۳۴٫ Commandos 1
  ۳۵٫ Crude Buster
  ۳۶٫ Resident Evil
  ۳۷٫ ماجراجویی در جزیره
  ۳۸٫ Babyz
  ۳۹٫ Dynomite Deluxe
  ۴۰٫ Eternal Champions
  ۴۱٫ Counter Strike 1.6
  ۴۲٫ Pitfall
  ۴۳٫ Chrono Trigger
  ۴۴٫ Scooby Doo Mystery
  ۴۵٫ Binary Land
  ۴۶٫ International Superstar …
  ۴۷٫ Crysis
  ۴۸٫ Angry birds
  ۴۹٫ Pac Man
  ۵۰٫ James Bond 007 The Duel
  ۵۱٫ NES (میکرو)
  ۵۲٫ City Life
  ۵۳٫ Super Ferrari (Enduro)
  ۵۴٫ – ۱۹۴۲ –
  ۵۵٫ Lion King
  ۵۶٫ Driver 1
  ۵۷٫ Tekken 3
  ۵۸٫ MechWarrior 4
  ۵۹٫ Eggomania
  ۶۰٫ prehistorik 2
  ۶۱٫ Championship Pro-Am
  ۶۲٫ OutLaws
  ۶۳٫ Toy Story
  ۶۴٫ UEFA Euro 2004: Portugal
  ۶۵٫ Battle City
  ۶۶٫ Kung Fu Master
  ۶۷٫ Tecmo Cup
  ۶۸٫ Mega Man X
  ۶۹٫ IGI 2: Covert Strike
  ۷۰٫ Donkey Kong
  ۷۱٫ BioShock 1
  ۷۲٫ NBA JAM
  ۷۳٫ GTA 2
  ۷۴٫ The Flintstones
  ۷۵٫ دزد و پلیس
  ۷۶٫ Conflict Desert Storm 2
  ۷۷٫ Luxor
  ۷۸٫ Mortal Kombat Unchained
  ۷۹٫ Big Mutha Truckers 1
  ۸۰٫ Tom And Jerry in House Trap
  ۸۱٫ Wolfenstein
  ۸۲٫ Kunio Kun no Nekketsu Soccer …
  ۸۳٫ Chopper Command
  ۸۴٫ Warcraft 3
  ۸۵٫ Shadow Dancer
  ۸۶٫ Crash team racing
  ۸۷٫ Assassin’s Creed
  ۸۸٫ Paper Boy
  ۸۹٫ Call of Duty
  ۹۰٫ Home Alone
  ۹۱٫ Jackie Chan’s Action Kung Fu
  ۹۲٫ Battle Chess
  ۹۳٫ World Cup Italia 90
  ۹۴٫ Mask of Eternity
  ۹۵٫ After Burner II
  ۹۶٫ Earthworm Jim
  ۹۷٫ Virtua Fighter
  ۹۸٫ Besieger
  ۹۹٫ Moai Kun
  ۱۰۰٫ Taz-Mania
  ۱۰۱٫ Virtua Racing
  ۱۰۲٫ Atari
  ۱۰۳٫ Mega Man
  ۱۰۴٫ Sunset Riders
  ۱۰۵٫ Out Run 2019
  ۱۰۶٫ Last Battle
  ۱۰۷٫ Volleyball Twin
  ۱۰۸٫ Fix-It Felix Jr
  ۱۰۹٫ Boogerman
  ۱۱۰٫ Road Fighter
  ۱۱۱٫ The Punisher
  ۱۱۲٫ QuackShot
  ۱۱۳٫ Pinball
  ۱۱۴٫ Banjo Kazooie
  ۱۱۵٫ The Mask
  ۱۱۶٫ Sonic 3D Blast
  ۱۱۷٫ Tetris
  ۱۱۸٫ Desperado Wanted dead or …
  ۱۱۹٫ Fido Dido
  ۱۲۰٫ Toy Story Racer
  ۱۲۱٫ Barbie Vacation Adventure
  ۱۲۲٫ Silent Storm 2
  ۱۲۳٫ Soccer
  ۱۲۴٫ Landstalker
  ۱۲۵٫ River City Ransom
  ۱۲۶٫ Bomber Man
  ۱۲۷٫ Monsters inc scare island
  ۱۲۸٫ Chip and Dale 1
  ۱۲۹٫ U.S. Championship V’Ball
  ۱۳۰٫ Golden Axe

  پاسخ
 16. امیر

  پاسخ های بازی “زنگ تفریح ۱٫۱”:

  لینک دانلود

  پاسخ های ۱۲۷ بازی اندرویدی (به روز رسانی: ۱ آبان ۱۳۹۶):

  لینک دانلود

  پاسخ
 17. امیر

  پاسخ های بازی “شناخت بازی های موبایلی ۲٫۰٫۱”

  ۱٫ کلش رویال
  ۲٫ کلش اف زامبی
  ۳٫ کلش اف کینگز
  ۴٫ کلش اف کلنز
  ۵٫ بتلفیش
  ۶٫ شطرنج
  ۷٫ جنگ دایناسور
  ۸٫ کابوس دشمن
  ۹٫ ارتش جیبی
  ۱۰٫ تک تیرانداز مدرن
  ۱۱٫ تک تیرانداز ایکس
  ۱۲٫ شمشیر تاریکی
  ۱۳٫ خروس جنگی
  ۱۴٫ نبرد سایه ها
  ۱۵٫ گذرگاه
  ۱۶٫ ویکتور
  ۱۷٫ فروت کرفت
  ۱۸٫ بی خاصیت ها
  ۱۹٫ اتاق جنگ
  ۲۰٫ باقلوا
  ۲۱٫ آفتابه
  ۲۲٫ سونیک سرعتی
  ۲۳٫ دژبان
  ۲۴٫ جنگ کهکشانی
  ۲۵٫ انتقام سلاطین
  ۲۶٫ شهر نشین ها
  ۲۷٫ هشت خان دو
  ۲۸٫ دویدن در معبد
  ۲۹٫ کویز اف کینگز
  ۳۰٫ جدول مدرن
  ۳۱٫ پرندگان خشمگین
  ۳۲٫ هی تاکسی
  ۳۳٫ جناب ران
  ۳۴٫ مهمان اصغر اقا
  ۳۵٫ موتوری
  ۳۶٫ دنده دو
  ۳۷٫ تاکسیدو
  ۳۸٫ ویراژ
  ۳۹٫ فوتبالک
  ۴۰٫ مهدیار
  ۴۱٫ علف روز
  ۴۲٫ انفجار بزرگ
  ۴۳٫ جیرینگ لند
  ۴۴٫ فیتیل ران
  ۴۵٫ سلحشوران
  ۴۶٫ فوتکاردیا
  ۴۷٫ صفر تا صد
  ۴۸٫ انفجار ساحل
  ۴۹٫ فرار از ریل قطار
  ۵۰٫ زاراوان

  ……………………………………
  ……………………………………
  ……………………………………

  پاسخ های بازی “شناخت فیلم ها ۲٫۰٫۱”

  ۱٫ زوتوپیا
  ۲٫ هری پاتر
  ۳٫ بادیگارد
  ۴٫ رالف خرابکار
  ۵٫ سقوط لندن
  ۶٫ نهنگ عنبر
  ۷٫ مادر
  ۸٫ مسافران
  ۹٫ ارباب حلقه ها
  ۱۰٫ نه جان
  ۱۱٫ ایستاده در غبار
  ۱۲٫ بارکد
  ۱۳٫ لگو مووی
  ۱۴٫ اخراجی ها
  ۱۵٫ مختارنامه
  ۱۶٫ شگفت انگیزان
  ۱۷٫ پژمان
  ۱۸٫ ساختمان پزشکان
  ۱۹٫ طبقه حساس
  ۲۰٫ خط ویژه
  ۲۱٫ انتقام جویان
  ۲۲٫ فیس آف
  ۲۳٫ تنها در خانه
  ۲۴٫ رخ دیوانه
  ۲۵٫ گینس
  ۲۶٫ تنهایی لیلا
  ۲۷٫ استیو جابز
  ۲۸٫ آدم باش
  ۲۹٫ ایرانبرگر
  ۳۰٫ خانه
  ۳۱٫ اسپکتر
  ۳۲٫ مریخی
  ۳۳٫ رسوایی
  ۳۴٫ اروند
  ۳۵٫ آتش بس
  ۳۶٫ بی اف جی
  ۳۷٫ بازنده
  ۳۸٫ جنایتکار
  ۳۹٫ مگی
  ۴۰٫ زاپاس
  ۴۱٫ سوگند مرگبار
  ۴۲٫ نرودا
  ۴۳٫ کشف
  ۴۴٫ هم خانه
  ۴۵٫ دکتر استرنج
  ۴۶٫ کالسکه
  ۴۷٫ سه نخاله
  ۴۸٫ دیوار
  ۴۹٫ نانه
  ۵۰٫ پاورچین
  ۵۱٫ یوسف پیامبر

  ……………………………………
  ……………………………………
  ……………………………………

  پاسخ های بازی “شناخت کارتون های قدیمی ۲٫۰٫۱”

  ۱٫ پینوکیو
  ۲٫ سند باد
  ۳٫ سفرهای گالیور
  ۴٫ هاچ زنبور عسل
  ۵٫ لوک خوش شانس
  ۶٫ کارآگاه گجت
  ۷٫ پت و مت
  ۸٫ ملوان زبل
  ۹٫ میتی کومون
  ۱۰٫ گوریل انگوری
  ۱۱٫ ایکیوسان
  ۱۲٫ خاله ریزه
  ۱۳٫ زبل خان
  ۱۴٫ جزیره ناشناخته
  ۱۵٫ لولک و بولک
  ۱۶٫ حنا
  ۱۷٫ رامکال
  ۱۸٫ خرس های مهربان
  ۱۹٫ بامزی
  ۲۰٫ یوگی و دوستان
  ۲۱٫ رابین هود
  ۲۲٫ بل و سباستین
  ۲۳٫ گربه سگ
  ۲۴٫ معاون کلانتر
  ۲۵٫ جیمبو
  ۲۶٫ بینوایان
  ۲۷٫ فوتبالیست ها
  ۲۸٫ بابا لنگ دراز
  ۲۹٫ هایدی
  ۳۰٫ چوبین
  ۳۱٫ مارکوپولو
  ۳۲٫ آنشرلی
  ۳۳٫ مسافر کوچولو
  ۳۴٫ بچه های کوه آلپ
  ۳۵٫ هاکلبری فین
  ۳۶٫ بلفی و لی لی بیت
  ۳۷٫ زنان کوچک
  ۳۸٫ نیک و نیکو
  ۳۹٫ پروفسور بالتازار
  ۴۰٫ مهاجران
  ۴۱٫ نیلز
  ۴۲٫ پینگو
  ۴۳٫ کماندار نوجوان
  ۴۴٫ شهر آجیلی
  ۴۵٫ تنسی تاکسیدو
  ۴۶٫ دختری به نام نل
  ۴۷٫ سنجاب کوچولو
  ۴۸٫ ویکی
  ۴۹٫ سرزمین کوچولوها
  ۵۰٫ جکی و جیل

  پاسخ
 18. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “فندق ۱٫۱۰۳”

  ۲۷۶٫ ناشو، ابشن، نوشاب، ناهب، ابنه، وشانه، ناوه، اشبه، شاهبو، نباش، اشبو، شبانه، نشوه، اشنه، ابونه، نهاب، اشنو، انبوه، نوبه، اشهب، انوشه، نوشه، اوبه، باهوش، واهب، بهوش، بوشاه، شهنا، هاون، شهبانو، شوها، هوان، نوشابه
  ۲۷۷٫ نادم، کندا، امکن، ندما، کندن، نمناک، نماک، کنند، ماندن، منان، دامک، مانند، مندک، دانک، مانکن، کامن، دمان، نمکدان، کمان، دنان، کنام، ادکن
  ۲۷۸٫ نشست، استه، هشتن، نهشت، اشنه، نشسته، شاست، انسه، شناسه، شسته، ساتن، ستانه، شناس، تاسه، ناشسته، شهنا، تانس، نشاسته، اتشه، تشنه، استن، تنها
  ۲۷۹٫ نافه، اسنه، اسکنه، نفاس، افکن، نسکافه، سفان، انفس، سفاک، فانه، سفها، فاکس، سکنه، فاکه، کاسه، سفاهن، کافه، سکافه، کاهن، فسانه، کسان، سکاهن، کناس، کفانه
  ۲۸۰٫ مایو، ابلی، موالی، مبال، ابیو، لوبیا، وابل، الیم، الیوم، والی، املی، میلاب، وبیل، امیب، میلاو، بالو، یابو، البوم، بالی، لامی، لوایم، بلوا، لایم، موبایل، بلوی، لمیا، بویا، لوام، بیمو، لیمو
  ۲۸۱٫ گنبد، بنگن، دبنگ، رگبند، درنگ، دربند، نبرد، گردنبند، بدرگ، گردنبند، بندر
  ۲۸۲٫ اصفا، فراص، اصفر، فنار، افرا، انصار، افنا، انصاف، نافر، نصارا، نفار، ناصاف، صفار، انصراف، صفرا
  ۲۸۳٫ بانک، کندا، بکند، کندک، بکنک، ناکب، ادکن، نباد، اندک، نکبا، اکند، اکبند، دانک، ابکند، دکان، بادکنک، کناک
  ۲۸۴٫ پروز، وزیر، پریز، زوری، پیرو، زیور، پیری، پیروز، پیزر، پرویز، پیزی، پیروی، رویی، پیزری، ریوی، وزیری، وریز، پیروزی
  ۲۸۵٫ اراک، میرا، ایراک، ارمک، میکا، مارکی، امرا، رامک، مکاری، اکام، رماک، رایکا، اکرم، رمکی، کرایم، ایام، یارک، کیارا، ایرا، کمرا، کامیار، ایما، کمری، امریکا، مارک، کیار، ماری، اکارم، ماکر، اکرام
  ۲۸۶٫ توتم، تورم، توپر، مروت، موتت، پرتو، ترومپت
  ۲۸۷٫ باتری، کبریت، تریاک، باریک، کبیتا، رکابی، بتیار، کتایب، رکایب، برایت، کتیرا، یکبار، برکات، تاریک، کاربیت، بریات، تبارک، باکتری، بیکار، تباکی، اکبیر، تبریک، اکتبر، تبکیر، کبایر، ترایب، کبریا، ترکیب
  ۲۸۸٫ بانگ، ابهی، یگانه، بهین، اهنگ، گیهان، بگنی، اگهی، ابنیه، بینه، اگین، انگهی، بیهن، ناهب، اهنگی، یانه، ناهی، نایبه، ینگا، نبیه، نیابه، ینگه، نهاب، بیگناه، گایه، هایب، ابگینه، گیاه، بنگاه، بیگانه، ابنه، بیگاه
  ۲۸۹٫ اجان، ناجا، اسان، نفاس، افسا، جانا، افنا، جفان، اناس، اجناس، انسا، اسفنج، انفس، افسان، سجاف، انفاس، سجان، اسفناج، سفان
  ۲۹۰٫ ارعا، رضاع، اعضا، ارتضا، عاتر، ارضاع، ارضا، اضاعت، تارا، اعراض، تضرع، تعارض، تعرض، ضراعت، راتع، ارتضاع، راضع، اعتراض
  ۲۹۱٫ اجرا، فارج، رجاف، ارجا، فجار، رفان، ارنج، فنار، ارجاف، افرا، جارف، افرنج، افنا، جانا، فرانج، نافر، جراف، انفجار، نفار، جفار، فاجر، جفان
  ۲۹۲٫ پالا، لامپ، الام، پامال، املا، لامپا، مالا، پاچال، چمپا، پامچال، لاما
  ۲۹۳٫ ابرد، بریل، دریبل، اردی، بلاد، دلبری، اریب، بیدل، دلربا، الرد، یابر، بدرای، ایدر، یلدا، بردال، رادی، لیدر، بلادر، ریال، ادبیر، بیادر، دابر، ردیاب، بیدار، بدلی، ریبال، بیدلا، بدیل، دالبر، بلادری، بردی، دربای، اردبیل
  ۲۹۴٫ فضال، الفا، بالا، فاضل، فضلا، افضال، اباض، الفبا، ابال، بافضل، افضل، فاضلاب
  ۲۹۵٫ فلاد، ولاد، الوده، فواد، وهاد، والده، فوهل، داله، ولاده، ادله، داهل، اهودل، افول، دوال، داهول، الوف، دولا، فالوده، لاده، دوله، لواف، هالو، لوده، فلاده، وافد، فواده، واله، فولاد
  ۲۹۶٫ کاین، تبنک، بینات، کنیت، تبنی، نکایت، ابیت، تیان، نکبات، انیت، تیبا، نیابت، ایبک، کابین، تابین، اینت، کبیتا، تبانی، باکی، کتابی، تباکی، بایت، کتایب، تباین، نکبا، کنایت، تبیان، نیات، بانکی، کابینت، نیاک، بیانک
  ۲۹۷٫ ناهب، بنان، ناگه، بنگن، نهاب، بنگه، نهان، بگاه، نهنگ، ابنه، گانه، انبه، بانه، بنگاه، بانگ، نگهبان
  ۲۹۸٫ منور، نشور، شورم، مهرو، نشوه، شومن، مهوش، نمور، مشهور، مورش، مرنو، منشور، مونه، مشهر، مرهون، موهن، مشوه، مهرنوش، همشو، نهور، رشمه، نوره، رومه، نوشه، نشره، ورنه، نشمه، وهمن
  ۲۹۹٫ کسیر، مسری، رسیس، مسکر، رمکی، مکسر، یکسر، مکیس، سرمک، میسر، سریم، میکس، سمیر، کمیسر، سیرم، سیسرک، سیمک، میکسر، مرسی، کریسمس
  ۳۰۰٫ کاشه، شکنه، کنکاش، کاهش، اشنه، کهکان، کاهن، انکش، شکانک، کشان، اکشن، شکهان، کناک، اکنش، اشکنه، شانک، اکنه، کهکشان، شهنا، ناکش، شکاک، کاکنه
  ۳۰۱٫ کدنگ، دگنک، کرند، نرده، کندر، نرکه، کنگر، نکره، گردک، هدنگ، گنده، گردنه، گندک، کنگره، درنگ، کردنگ، درکه، کرگدن
  ۳۰۲٫ سرکش، پریش، پیشرس، شیرک، پسرک، شکسپیر، کرپی، پسری، سرشک، پشیک، سریش، پکری، سپرک، پیشک، شریک، پیکر، سپری، یکسر، سیرک، سرکشی، پرسش، پیرکس، پرشک، سپیرک

  پاسخ
 19. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “کلماتیک ۱٫۲٫۱”

  ۲۱۷٫ راسو، رسوا، سوار، روستا
  ۲۱۸٫ اشل، اغل، شال، شغل، شاغل، شغال، اشغال
  ۲۱۹٫ ریواس، سواری، وارسی، واریس
  ۲۲۰٫ انگ، منگ، گمان، مژگان
  ۲۲۱٫ عارف، عرفا، نافع، عرفان
  ۲۲۲٫ چرخ، چنگ، خنگ، رنگ، نرخ، خرچنگ
  ۲۲۳٫ قند، نان، نقد، قناد، نقاد، ناقد، قندان
  ۲۲۴٫ تشکل، تلاش، کاشت، کلاش، شکلات
  ۲۲۵٫ نیش، شنا، نشا، ناشی، نشاط، شیطان
  ۲۲۶٫ کاوش، کوشا، لواش، وکلا، لواشک
  ۲۲۷٫ شکوه، شوکه، شکوفه
  ۲۲۸٫ گسل، گلی، گیس، یاس، لیگ، سیال، گسیل، گیلاس
  ۲۲۹٫ برادر، دربار، بردار
  ۲۳۰٫ الگو، والد، ولاد، گودال
  ۲۳۱٫ شانه، شاهی، ناشی، ناهی، شاهین
  ۲۳۲٫ خشت، دخت، دشت، شدت، شهد، تشهد، خدشه، شهدخت
  ۲۳۳٫ عادت، عادل، تعادل، عدالت
  ۲۳۴٫ کیف، یکی، کیفی، فیزیک
  ۲۳۵٫ اخم، خام، خشم، خوش، شاخ، شام، شخم، موش، اخمو، خاموش
  ۲۳۶٫ تهی، تیز، جهت، زجه، هیز، تجزیه، تجهیز
  ۲۳۷٫ اباد، اداب، ادعا، عابد، ابداع، ابعاد
  ۲۳۸٫ پارو، پروا، زوار، ارزو، پرواز
  ۲۳۹٫ شاکی، شکیب، کاشی، ابکی، ابیک، شکیبا
  ۲۴۰٫ حلول، محلل، محول، محلول
  ۲۴۱٫ بهتر، رتبه، هجرت، تجربه
  ۲۴۲٫ تایر، ریتم، میرا، تیمار، میترا، تایمر
  ۲۴۳٫ اتود، دوات، کاتد، کادو، کودتا
  ۲۴۴٫ تاپ، پتو، تپق، توپ، قوت، وقت، پاتوق
  ۲۴۵٫ بنه، نبش، بنفش، شنبه، بنفشه
  ۲۴۶٫ بارم، رکاب، اکرم، مبرا، مربا، مکار، مرکب، مبارک
  ۲۴۷٫ پشیز، پیاز، زایش، اشپز، اشپزی
  ۲۴۸٫ خنس، خون، سخن، سنگ، سوگ، سخنگو
  ۲۴۹٫ چرم، مهر، هرم، مور، ورم، وهم، مورچه
  ۲۵۰٫ ترک، ترن، رکن، لنت، لکنت، کنترل
  ۲۵۱٫ تهوع، ستوه، وسعت، توسعه
  ۲۵۲٫ تصور، رویت، صورت، وصیت، تصویر، صورتی
  ۲۵۳٫ تاک، حیا، کیا، حاکی، حیات، کایت، یکتا، حکایت
  ۲۵۴٫ تشخص، خشتی، شخیص، شخصی، تشخیص، شخصیت
  ۲۵۵٫ دید، دیه، هدی، پدید، پدیده
  ۲۵۶٫ اجنه، جانی، جهان، ناجی، هیجان
  ۲۵۷٫ املت، تعلم، عالم، عامل، علامت، متعال
  ۲۵۸٫ سطل، سنت، تسلط، سلطنت
  ۲۵۹٫ رکوع، عروس، کورس، عروسک
  ۲۶۰٫ اهرم، شمار، ماشه، ماهر، مهار، هاشم، ارشه، شماره
  ۲۶۱٫ رفاه، زهرا، فراز، هزار، زرافه
  ۲۶۲٫ خمره، خمیر، خیمه، مریخ، خمیره
  ۲۶۳٫ بغل، بیت، بیل، تیغ، غیب، لغت، بغلی، بلیت، غیبت، تبلیغ
  ۲۶۴٫ اسان، امان، اسمان، سامان
  ۲۶۵٫ درک، دره، دکه، رشد، شکر، شهد، کره، درکه، شهرک، درشکه
  ۲۶۶٫ روان، کاور، کنار، نارو، نوار، نوکر، کوران، راکون
  ۲۶۷٫ ساس، تاس، سست، ایست، سستی، سیاست
  ۲۶۸٫ دعا، عدد، تعدد، عادت، تعداد
  ۲۶۹٫ ترسو، رسول، رولت، لوستر
  ۲۷۰٫ تلخ، تلف، لخت، لخم، مفت، ملخ، تخلف، مختل، متخلف، مختلف
  ۲۷۱٫ بلوا، تاول، وبال، تابلو
  ۲۷۲٫ بوس، بوم، حبس، سبو، محب، محو، محبوس، محسوب
  ۲۷۳٫ عاقل، قلعه، علاقه
  ۲۷۴٫ دوک، دیو، کدو، کود، کوک، کیک، یدک، کودک، کوکی، کودکی
  ۲۷۵٫ رسم، سرم، گرم، مرگ، مگس، مسگر، سرگرم
  ۲۷۶٫ قوا، چاق، روا، قوچ، ورق، چاقو، قارچ، وقار
  ۲۷۷٫ قتل، قلم، لنت، ملت، متن، منت، نقل، منقل، منتقل
  ۲۷۸٫ ارگ، انگ، ژانر، گران، نگار، ارژنگ
  ۲۷۹٫ تازی، تراز، تیزر، زاری، زیارت
  ۲۸۰٫ اتی، پیت، تاپ، تپل، اتل، پالت، تایپ، پاتیل
  ۲۸۱٫ ببر، چرب، چسب، سبب، سرب، برچسب
  ۲۸۲٫ پره، پرو، پور، رژه، پوره، پروژه
  ۲۸۳٫ پرز، پری، پیر، زیپ، زین، پنیر، رزین، زرین، پیرزن
  ۲۸۴٫ باطل، بالا، طالب، طبال، ابطال
  ۲۸۵٫ سمین، سیما، مینا، نامی، نسیم، سیمان، سینما، یاسمن
  ۲۸۶٫ شیار، گاری، گیرا، گرایش
  ۲۸۷٫ درهم، سرمد، سرمه، مدرس، همسر، مدرسه
  ۲۸۸٫ پست، پیچ، پستی، پیست، چیپس، پستچی
  ۲۸۹٫ اتر، تار، ترش، تشر، تیر، راش، شتر، اتش، ارتش، اشتی، ترشی، ارتشی
  ۲۹۰٫ اختر، تراس، راسخ، ساخت، ستار، اخرت، خسارت، استخر
  ۲۹۱٫ اسیر، افسر، سیار، سفیر، یاسر، سایر، فارسی
  ۲۹۲٫ اذر، رخش، شاخ، خراش، ذرخش، اذرخش
  ۲۹۳٫ اسب، اکو، باک، سبک، سبو، سکو، بوکس، کاسب، واکس، کابوس
  ۲۹۴٫ اختر، خیار، ریخت، تاخیر، تاریخ، خیرات
  ۲۹۵٫ بعد، بیت، بید، عید، عیب، بعید، تعدی، تبعید
  ۲۹۶٫ تیغ، تهی، تیغه، تغذیه
  ۲۹۷٫ ازار، بارز، ابراز، بازار، ابزار
  ۲۹۸٫ امال، مانا، لاما، امان، المان
  ۲۹۹٫ بنا، ناب، ارا، ابان، انار، انبر، برنا، انبار، باران
  ۳۰۰٫ عطا، ناو، نوع، وطن، طاعون
  ۳۰۱٫ ترن، تره، رهن، نهر، هار، هنر، اهن، رانت، نهار، ترانه، تهران
  ۳۰۲٫ نسبت، بیست، تنیس، سنتی، نسبی، بستنی
  ۳۰۳٫ اتو، قوا، قوت، وقت، قضات، قضاوت
  ۳۰۴٫ رواج، نوار، نجار، نجوا، وراج، ارنج، ناجور، جانور
  ۳۰۵٫ خزه، دهن، زهد، نزد، هند، خنده، زنده، خزنده
  ۳۰۶٫ ایده، پایه، پیدا، دایه، هادی، پیاده
  ۳۰۷٫ پلک، پلو، پوک، کوی، پولک، کولی، وکیل، پولکی
  ۳۰۸٫ انگل، گالن، لادن، الدنگ، گلدان
  ۳۰۹٫ اکرم، رمان، کنار، کمان، مکار، کرمان
  ۳۱۰٫ پدر، پند، پهن، دره، رند، هدر، پرده، رنده، نرده، پرنده
  ۳۱۱٫ الک، بال، کال، لاک، ناب، بانک، کابل، کلان، بالکن
  ۳۱۲٫ راه، شاه، شهر، ارشه، شراره
  ۳۱۳٫ افت، صاف، صدا، صدف، صفت، فدا، تصادف
  ۳۱۴٫ امور، راسو، رسوا، رسوم، سرما، سمور، سماور
  ۳۱۵٫ بره، ریه، غرب، غره، غیب، غیر، غریب، غریبه
  ۳۱۶٫ دانه، دهان، نهاد، هاون، نواده، اندوه
  ۳۱۷٫ خاص، شاخ، شخص، شاخص، اشخاص
  ۳۱۸٫ اصل، حال، صلح، حاصل، صالح، صلاح، اصلاح
  ۳۱۹٫ الگو، انگل، گالن، واگن، اونگ، النگو
  ۳۲۰٫ تنی، تیم، ضمن، متن، میت، منت، مین، نیت، نیم، یمن، متین، تضمین
  ۳۲۱٫ عضو، عوض، وضع، تعویض، وضعیت، عضویت
  ۳۲۲٫ راسو، رسوا، سوار، واسط، ساطور، ارسطو
  ۳۲۳٫ بانو، بلوا، وبال، بالون
  ۳۲۴٫ بانک، کمان، کنام، مکان، بانمک
  ۳۲۵٫ بدن، بند، دبه، هند، بدنه، بنده، دنبه، بددهن
  ۳۲۶٫ راهب، ارده، باده، برده، بهار، بهادر، بهدار، براده
  ۳۲۷٫ قیم، نطق، یمن، منطق، مقنی، منطقی
  ۳۲۸٫ ابدی، ادبی، ادیب، بیان، بینا، دیبا، نایب، بنیاد
  ۳۲۹٫ پاتک، پاکت، پاکی، تایپ، تیپا، کایت، یکتا، اپتیک
  ۳۳۰٫ باقی، بقال، قالب، قالی، قبیل، قلاب، قلیا، لابی، لایق، قبایل، قلابی، بقالی
  ۳۳۱٫ ارشد، شگرد، گارد، گردش، گشاد، شاگرد
  ۳۳۲٫ رشوه، شوره، شوهر، مشهور
  ۳۳۳٫ درو، گرد، گرو، لرد، لگد، گود، رودل، گردو، لودر، ولگرد
  ۳۳۴٫ ترسو، تنور، توسن، ستون، نورس، وسترن، سنتور
  ۳۳۵٫ اهلی، اولی، لایه، هالو، ویلا، واهی، یاوه، الویه، اولیه، هیولا
  ۳۳۶٫ خاور، خروس، خسرو، راسخ، رسوخ، سوار، اخور، سوراخ
  ۳۳۷٫ تریل، تیره، تیله، رتیل، لیته، هیتلر
  ۳۳۸٫ لیمو، میله، میوه، هلیوم، ولیمه
  ۳۳۹٫ اذن، نای، ذهن، اهن، اذین، اهنی، ذهنی، هذیان
  ۳۴۰٫ ترم، تور، متر، وتر، وتو، ورم، تورم، مترو، مروت، موتور
  ۳۴۱٫ شنوا، شیون، شیوا، یواش، نیوشا، اویشن
  ۳۴۲٫ رنگ، ریگ، ننر، ننگ، رینگ، نگین، رنگین، نیرنگ
  ۳۴۳٫ رسمی، سوری، مرسی، مسری، مسیر، موسی، میسر، موسیر
  ۳۴۴٫ شهید، مشهد، مهدی، مشهدی، مهشید
  ۳۴۵٫ جشن، کنج، کنش، جنگ، گنج، گنجشک
  ۳۴۶٫ جارو، جوار، جوهر، رواج، هاجر، هوار، وراج، جواهر
  ۳۴۷٫ شنل، گلو، گول، لنگ، نوش، شگون، شنگول، گلنوش
  ۳۴۸٫ گز، نی، زن، زنگ، زین، نهی، نیز، هیز، زنگی، نیزه، گزینه
  ۳۴۹٫ الکی، رالی، ریال، کاری، کرال، لاکی، کالری
  ۳۵۰٫ برکت، تبرک، تکبر، تیرک، کبیر، کتبی، تبریک، ترکیب، تکبیر، کبریت
  ۳۵۱٫ پلک، پلو، پوک، سکو، سوپ، کپل، کول، سلوک، پولک، لوکس، کپسول
  ۳۵۲٫ قدی، قید، قیل، نقل، نیل، نقلی، قندیل
  ۳۵۳٫ رفو، روی، فرو، گور، گرو، گوی، فوری، ویفر، فیگور
  ۳۵۴٫ اتو، اوت، توت، لات، تتو، تاول، تلاوت، توالت
  ۳۵۵٫ تیر، تیغ، غیر، غیرت، تغییر، غیرتی
  ۳۵۶٫ اتم، امت، امن، ضمن، مات، منت، تمنا، ضامن، متان، ضمانت
  ۳۵۷٫ صدا، صدق، قصد، صادق، قاصد، قاصدک
  ۳۵۸٫ پرو، پری، پیر، ریش، شور، پیرو، رویش، ریشو، یورش، شیپور
  ۳۵۹٫ دوا، دوش، شاه، هوا، هود، اهو، اشهد، شاهد، شهود، شواهد
  ۳۶۰٫ ارز، ازن، راز، ناز، نشر، ارزش، ارزن، ناشر، رانش، شنزار
  ۳۶۱٫ ریه، سطر، سیر، طیر، هرس، ریسه، سیطره
  ۳۶۲٫ تیم، ستم، میت، مست، سیم، سمت، سستی، مستی، سیستم
  ۳۶۳٫ اشعه، شایع، شیعه، عیاش، شایعه
  ۳۶۴٫ زمان، منزه، منها، نامه، نماز، امنه، زمانه
  ۳۶۵٫ رشک، شیک، شیر، زرشک، زرکش، زیرک، شریک، زرشکی
  ۳۶۶٫ اسیر، ایست، راست، تایر، سایر، تراس، سیرت، سیار، ریاست، سرایت
  ۳۶۷٫ ابرو، انبر، باور، بران، برنا، نوبر، بوران، روبان
  ۳۶۸٫ درنا، دریا، دنیا، دیار، نادر، دایر، راند، دینار
  ۳۶۹٫ تکه، تهی، کته، هتک، هدی، یدک، یکه، تکدی، تکیه، تیکه، تکیده، دیکته
  ۳۷۰٫ دلار، دلبر، بلاد، دالبر، دلربا
  ۳۷۱٫ چکه، خوک، کوچ، کوه، کوچه، خوکچه
  ۳۷۲٫ مهد، میخ، خدمه، خیمه، دخمه، خمیده
  ۳۷۳٫ خشن، خون، شوخ، شنود، نخود، خشنود
  ۳۷۴٫ ازن، خان، خزه، ناز، خازن، خانه، خزان، خزانه
  ۳۷۵٫ خرم، خمر، خمس، گرم، رسم، مگس، مسگر، خرمگس
  ۳۷۶٫ حکم، محک، محو، موت، تحکم، حکمت، موکت، حکومت
  ۳۷۷٫ تحیر، ترقی، حریق، حقیر، حیرت، قرتی، تحقیر
  ۳۷۸٫ غربی، رغبت، غربت، غریب، غیرت، غیبت، ترغیب، غربتی
  ۳۷۹٫ تاج، جام، حجت، حجم، حاتم، حاجت، حجامت، محتاج
  ۳۸۰٫ پوچ، چاپ، پانچ، اوپن، نوپا، چوپان
  ۳۸۱٫ اپرا، پارچ، اچار، چاپار
  ۳۸۲٫ اجل، ازل، جاز، جزا، جلا، زاج، زال، لزج، یال، جایز، اجیل، جالیز
  ۳۸۳٫ تماس، حاتم، ماست، ساحت، تمساح، مساحت
  ۳۸۴٫ توقف، وقتی، توفیق، توقیف
  ۳۸۵٫ بخت، بیت، بیخ، خوی، خوبی، توبیخ
  ۳۸۶٫ جمع، جنم، عجم، عمو، منع، نوع، موج، نجوم، معوج، معجون
  ۳۸۷٫ پره، چاه، رها، پاچه، پاره، چاره، پارچه
  ۳۸۸٫ ادب، اشک، باک، کبد، ابکش، بادکش
  ۳۸۹٫ اثر، ارث، ریا، ثریا، یارا، اثار، اریا، ایثار
  ۳۹۰٫ اخت، تاب، ثبت، ثابت، ثبات، خباثت
  ۳۹۱٫ حول، صلح، صله، لهو، لوح، هلو، وصل، حوله، وصله، حوصله
  ۳۹۲٫ ژانر، ژیان، اژیر، انرژی
  ۳۹۳٫ توان، ناتو، نبات، نبوت، نوبت، وانت، باتون، تناوب
  ۳۹۴٫ عاق، قوی، عایق، واقع، وقایع، واقعی
  ۳۹۵٫ درون، دوره، رنده، روده، نرده، روند، رونده، وردنه
  ۳۹۶٫ امال، سالم، سلام، لاما، اسلام، امسال، الماس
  ۳۹۷٫ خاطر، خراط، طاهر، اهرم، خامه، خرما، خمار، خمره، ماهر، مهار، خاطره، مخاطره
  ۳۹۸٫ فایل، فیلم، مالی، مایل، ایمیل، فامیل، فامیلی
  ۳۹۹٫ بیمار، ربایش، مباشر، ابریشم، بیشمار
  ۴۰۰٫ ترجمه، تهاجم، مهاجر، مهارت، مهاجرت
  ۴۰۱٫ اماکن، امانی، امکان، ایمان، ناکام، ماکیان
  ۴۰۲٫ اساس، سکان، اسان، اسانس، اسکان، ساسان، سکانس، اسکناس
  ۴۰۳٫ باند، زبان، بناب، بادبزن، بندباز
  ۴۰۴٫ پشتی، ترشی، شریف، شیفت، تشریف، پیشرفت
  ۴۰۵٫ اندک، بانک، دکان، اکبند، بادکنک
  ۴۰۶٫ شمع، شوق، شوم، عشق، عمق، قشو، مشوق، موقع، معوق، معشوق، معشوقه
  ۴۰۷٫ پویا، نوپا، پیانو، پاپیون
  ۴۰۸٫ شامل، شمال، لامپ، لواش، پوشال، شامپو، امپول، پشمالو
  ۴۰۹٫ تیتر، درست، دستی، رسید، سیرت، تدریس، تردست، تردستی
  ۴۱۰٫ جانی، جنین، نشان، ناجی، ناشی، نشانی، جانشین
  ۴۱۱٫ تخیل، تقلا، قاتل، خیال، خلقت، خلاق، خالی، خالق، قالی، لایق، اقلیت، تلاقی، خلایق، لیاقت، خلاقیت
  ۴۱۲٫ بخش، شاخ، شفا، فاش، بخشش، بشاش، خفاش، ابشش، خشاب، شفابخش
  ۴۱۳٫ تیم، میت، تیمم، یتیم، تصمیم، صمیمی، صمیمیت
  ۴۱۴٫ تفکر، کارت، کاتر، کافر، کاور، کفتر، کوفت، اورکت، تکاور، کافور، کفتار، فاکتور
  ۴۱۵٫ پاره، پارو، پروا، پناه، پهنا، پوره، پونه، روان، نهار، هاون، روانه، پهناور، پروانه
  ۴۱۶٫ افسر، فارس، ساکن، کرفس، نارس، اسکن، کفران، فرکانس
  ۴۱۷٫ چاق، مال، قلق، ماچ، قلم، چماق، چلاق، قلچماق
  ۴۱۸٫ ریسک، سیرک، کرسی، کسری، مسری، رسمی، کمیسر، کریسمس
  ۴۱۹٫ اریب، بانگ، بیان، بینا، گاری، نایب، یگان، بریان، گرانی، گریان، ابگیر، گریبان
  ۴۲۰٫ تنگ، گوی، نیت، یون، گونی، گیتی، گیوتین
  ۴۲۱٫ بلیت، بیات، تنبل، لابی، لبنی، نبات، بالین، لاتین، نیابت، لبنیات
  ۴۲۲٫ پری، پیچ، پیر، چای، چرم، مار، چاپ، امپر، میرا، پرچم، پیام، مارپیچ
  ۴۲۳٫ برگ، بره، رگه، گره، مرگ، مهر، هرم، برگه، رهبر، گربه، همبرگر
  ۴۲۴٫ سایه، سهام، سیاه، سیما، سهیم، ماهی، مایه، مهیا، سهمیه، همسایه
  ۴۲۵٫ سینی، نسیم، میان، ایین، سیمان، یاسین، یاسمن، سیمین، یاسمین
  ۴۲۶٫ ابان، ساتن، نسبت، استان، تابان، بستان، تناسب، ابستن، انتساب، باستان
  ۴۲۷٫ املت، تحمل، حالت، حامل، حمال، محال، امال، مالت، حملات، احتمال
  ۴۲۸٫ خامه، خیام، خیمه، زخمی، هیزم، خمیازه
  ۴۲۹٫ درنا، دانگ، دایر، درنگ، دریا، گران، گردن، گارد، گردان، اردنگی
  ۴۳۰٫ اواز، زانو، زمان، نماز، نازا، ازمون، امازون
  ۴۳۱٫ راوی، رزمی، روزی، زیور، رویا، مزار، مویز، وزیر، ویار، ویزا، ارزو، اویز، امروز، موازی، میرزا، واریز، امروزی
  ۴۳۲٫ عیان، عناب، عصبی، عاصی، نصیب، نایب، صنایع، عصیان، عصبانی
  ۴۳۳٫ بال، بلا، فال، فضا، فضل، لاف، بالا، فاضل، الفبا، فاضلاب
  ۴۳۴٫ راسو، رسوا، اسوه، هراس، سوره، ساطور، واسطه، اسطوره
  ۴۳۵٫ بطن، ناب، ضبط، بنا، نبض، باطن، ضابط، طناب، انضباط
  ۴۳۶٫ رمان، طاهر، منها، منظر، مظهر، ناظر، ناظم، نظام، نمره، رهنما، منظره، نظاره، مناظر، مناظره
  ۴۳۷٫ بیل، عیب، نعل، علنی، عینک، نعلبکی
  ۴۳۸٫ اغما، انار، غران، امار، ارام، ارمان، ارمغان
  ۴۳۹٫ تراس، راست، ستار، سرما، مفسر، سفارت، مسافت، مسافر، مسافرت، اتمسفر
  ۴۴۰٫ ذهن، ذوق، قوه، وزن، قوز، نوه، وزنه، ذوزنقه
  ۴۴۱٫ استیل، اسکلت، اسکیت، کسالت، کاستی، تاکسی، کلیسا، لاستیک
  ۴۴۲٫ تلاش، شاکی، شلیک، شکیل، کایت، کشتی، اشتی، تشکیل، شکایت، شیلات، شکلاتی
  ۴۴۳٫ تاس، خیس، سخت، تخس، سیخ، گیس، ساخت، سختی، خستگی، گستاخ، ساختگی، گستاخی
  ۴۴۴٫ جاه، گیج، هجا، گیاه، اگهی، گیجگاه
  ۴۴۵٫ ارگ، بام، برگ، گام، مرگ، بارم، گرما، مبرا، مربا، گرامر، رگبار، مرگبار
  ۴۴۶٫ تسلط، طلسم، لیست، مستی، مسلط، مسیل، تسلیم، مستطیل
  ۴۴۷٫ اسم، سال، لمس، نام، مسن، نسل، مسلم، سلام، سالن، سالم، مماس، مسلمان
  ۴۴۸٫ قامت، توقف، متفق، مقوا، وفات، موقت، موفق، توافق، مافوق، متوقف، موافق، موافقت
  ۴۴۹٫ خروش، خورش، شوید، شوخی، رشید، دوری، درویش، خورشید
  ۴۵۰٫ اریب، رباب، بایر، باربر، برابر، بربری، باربری، برابری
  ۴۵۱٫ بازی، بارز، بزرگ، زیبا، گراز، گریز، ابزی، ابگیر، بیزار، بازیگر
  ۴۵۲٫ بینا، ادیب، بیان، دنیا، ژیان، نژاد، بنیاد، دژبان، دژبانی
  ۴۵۳٫ اجری، اجیر، اخیر، جاری، خارج، خراج، خرجی، خیار، رایج، اخراج، خارجی، اخراجی
  ۴۵۴٫ سماور، سرسام، سمسار، سوسمار
  ۴۵۵٫ تاب، ثبت، باب، بابت، ثابت، ثبات، اثبات، باثبات
  ۴۵۶٫ جدار، جوار، جارو، اردو، داور، دارو، گارد، گردو، وارد، وراج، جگوار، جادوگر
  ۴۵۷٫ چاه، ماه، هما، چای، هیچ، مایه، مهیا، ماهیچه
  ۴۵۸٫ خطیر، خمیر، مورخ، وخیم، مریخ، مخروط، خرطوم، مخروطی
  ۴۵۹٫ کام، کاه، محک، مهم، حکم، اهک، حاکم، حمام، محکم، محکمه، محاکمه
  ۴۶۰٫ تاول، افول، سفال، سوال، فلوت، وفات، سولفات، فوتسال
  ۴۶۱٫ اپرا، پارس، دارا، سارا، ادرس، پارسا، سراپا، پاسدار
  ۴۶۲٫ ایست، پالت، پستی، پلیس، پیست، لیست، استیل، پاتیل، پاستل، پاستیل
  ۴۶۳٫ اتاق، بقال، تقبل، تقلا، تقلب، قالب، قلاب، قبال، اقبال، تالاب، تقابل، باتلاق
  ۴۶۴٫ زنگ، گله، گلو، لگن، هلو، گوزن، گونه، لنگه، لوزه، نزول، وزنه، زنگوله
  ۴۶۵٫ بته، برج، بهت، تبر، ترس، تره، جبر، بستر، بسته، رتبه، هجرت، تجربه، برجسته
  ۴۶۶٫ ابله، اغلب، باله، زاغه، زغال، غالب، غزال، زباله، غزاله، بزغاله
  ۴۶۷٫ ژست، پری، پیت، تیپ، سپر، سیر، سپری، سیرت، سرتیپ، پرستیژ
  ۴۶۸٫ شانه، شکاک، کاهش، کاهن، اکنه، اشکنه، کنکاش، کهکشان
  ۴۶۹٫ اره، رهن، صرع، عار، عصا، عصر، هنر، عرصه، نعره، عنصر، عصاره، عصرانه
  ۴۷۰٫ ارتش، شاعر، شعار، مرتع، عمارت، مرتعش، معاشرت
  ۴۷۱٫ دفن، سند، سنگ، سود، سوگ، گود، نفس، نود، سوگند، گوسفند
  ۴۷۲٫ برهان، بهرام، رهنما، مبرهن، مناره، برنامه، مهربان
  ۴۷۳٫ ریشه، شهره، شیره، مهره، شهریه، شیهه، مهریه، همیشه، همشیره، همشهری
  ۴۷۴٫ تارا، ترکه، راکت، کاتر، کارت، اکراه، هکتار، کاراته
  ۴۷۵٫ قاره، اهرم، قرمه، قمار، قهار، نقره، منقار، قهرمان
  ۴۷۶٫ اسکی، سویا، ماسک، واکس، ماکسی، مساوی، مسواک، اسکیمو
  ۴۷۷٫ ابهت، بهشت، تابش، تابه، تباه، شتاب، شهاب، شباهت، تشابه، اشتباه
  ۴۷۸٫ تانک، ترکش، تشکر، شرکت، شکار، کتان، ناشر، شراکت، کارتن، تانکر، کشتار، تراکنش
  ۴۷۹٫ باتری، باریک، تاریک، تبریک، ترکیب، تکبیر، کتابی، کبریت، کتیرا، باکتری، کاربیت
  ۴۸۰٫ تمنا، زمان، ساتن، ماست، نماز، زمستان
  ۴۸۱٫ داس، یاس، اسید، اسیا، سفید، فاسد، فساد، افساید
  ۴۸۲٫ بدل، بند، بلد، گند، گود، لبو، لگد، بلند، گنبد، لوند، بلوند، گوبلن، بلندگو، گلوبند
  ۴۸۳٫ داوری، دیدار، دیوار، رادیو، روادید، رویداد
  ۴۸۴٫ شهود، شهید، شوید، شیوه، یهود، دوشیزه
  ۴۸۵٫ استاد، استان، سادات، اسناد، استناد، داستان
  ۴۸۶٫ سیم، قسم، سمی، قوس، قوم، قوی، قیم، قیسی، مقوی، موسیقی
  ۴۸۷٫ بازی، زبان، زمین، زیان، مانی، نازی، نیاز، مبانی، مابین، میزان، انزیم، میزبان
  ۴۸۸٫ بندر، برین، دبیر، نبرد، نوبر، نوید، نیرو، بیرون، دوربین
  ۴۸۹٫ انتیک، تبانی، کابین، کتابی، نیابت، کابینت
  ۴۹۰٫ بازرس، بیزار، سرباز، سیراب، بازرسی، سربازی
  ۴۹۱٫ افت، صاف، صدا، صدف، صفت، یاد، صید، صافی، صیاد، تصادف، تصادفی
  ۴۹۲٫ بادی، ایاب، ادیب، ادبی، دیبا، اداب، اباد، ابتدا، دیابت، ابیات، ابادی، ادبیات
  ۴۹۳٫ قایم، قامت، قاضی، قاتی، قیمت، قیام، قیامت، متقاضی
  ۴۹۴٫ درمان، مدارک، نامرد، کارمند
  ۴۹۵٫ باله، قبله، لقمه، بقال، قالب، قباله، مقابل، مقاله، ملاقه، مقابله، قابلمه
  ۴۹۶٫ جشن، رنج، جیر، شرط، نیش، شرجی، شرطی، شطرنج، شطرنجی
  ۴۹۷٫ رانت، گران، ارتش، رانش، نگرش، انگشت، شناگر، نگارش، انگشتر
  ۴۹۸٫ پشتی، پیاز، تایپ، زایش، زشتی، اشپز، اشتی، پشیز، پیتزا، تیزپا، اشپزی، پیشتاز
  ۴۹۹٫ دام، ادم، یاد، امید، پماد، پیام، پیدا، دایی، دیمی، مادی، اپیدمی، دمپایی
  ۵۰۰٫ جوان، رواج، نجار، واگن، اونگ، نجوا، انگور، جانور، جگوار، جنگاور
  ۵۰۱٫ پستو، پوست، توکل، سکوت، سلوک، کسوت، لوکس، کپسول، تلسکوپ

  پاسخ
 20. امیر

  سلام به همه ی دوستان.
  ثانیه هایی پیش “پرسون پرسون” بعد از گذشت ۶ ماه به روزرسانی شد.
  این شما و این هم پاسخ آپدیت ها:

  آپدیت پاسخ های بازی “پرسون پرسون ۲”

  کلیه ی پاسخ های مراحل ۱ تا ۳۰۰ این بازی بدون تغییر و مانند نسخه ی قبلی هستند.

  (نکته ی بسیار مهم: این بازی از این مرحله جلوتر نمی رود و سایر بسته ها باز نمی شوند، چون باگ دارد. طراحی بازی اشتباه است و سازندگان محترم، ادعا کرده اند در نسخه ی جدید ۱۰۰ مرحله به مراحل قبلی اضافه شده است. در حالی که پاسخ های مرحله ی ۳۰۰ عبارتند از:

  آدینه، پیزا

  برای آیتم اول، به جای ۵ حرف، ۶ حرف تعبیه شده است و درنتیجه بازی جلوتر نمی رود.

  قابل توجه طراحان عزیز بازی!)

  پاسخ
 21. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “پرسون پرسون ۲٫۰٫۱”

  دقایقی پیش نسخه ی جدید “پرسون پرسون” هم اومد و خوشبختانه اشکال هاش رفع شده.
  این هم پاسخ آپدیت های این بازی:

  ۳۰۱٫ چت، هتل
  ۳۰۲٫ حراج، ابرو
  ۳۰۳٫ شیفت، ونوس
  ۳۰۴٫ ددت، یدک
  ۳۰۵٫ روسیه، رس
  ۳۰۶٫ لوطی، استوا
  ۳۰۷٫ جت، سبوس
  ۳۰۸٫ مربا، کوبا
  ۳۰۹٫ گسل، مسکو
  ۳۱۰٫ آزادی، پیچ
  ۳۱۱٫ هخامنش، لولا
  ۳۱۲٫ سه، دوپینگ
  ۳۱۳٫ بارکد، پاندا
  ۳۱۴٫ وتر، تیرباران
  ۳۱۵٫ آلاسکا، جانیدپ
  ۳۱۶٫ وانیل، هک
  ۳۱۷٫ تراکتور، تور
  ۳۱۸٫ واریس، سگک
  ۳۱۹٫ دکه، پیرنه
  ۳۲۰٫ پاتک، تلکه
  ۳۲۱٫ نمکدان، جالیز
  ۳۲۲٫ ایکس، گاندی
  ۳۲۳٫ اپرا، ید
  ۳۲۴٫ صحافی، بودجه
  ۳۲۵٫ دیسک، زیگزاگ
  ۳۲۶٫ اژدر، بتا
  ۳۲۷٫ هما، زیپ
  ۳۲۸٫ لابی، زال
  ۳۲۹٫ بوفه، موج
  ۳۳۰٫ ژتون، کربن
  ۳۳۱٫ گروهک، پله
  ۳۳۲٫ ژامبون، مستعار
  ۳۳۳٫ ساردین، کلیپ
  ۳۳۴٫ هلاهل، تایتانیک
  ۳۳۵٫ اقیانوس، زورخانه
  ۳۳۶٫ جودو، لکلک
  ۳۳۷٫ چوگان، خرجین
  ۳۳۸٫ لوک، پنکه
  ۳۳۹٫ کلاژ، تپش
  ۳۴۰٫ مارکا، بروکسل
  ۳۴۱٫ فنچ، استامپ
  ۳۴۲٫ نشت، کود
  ۳۴۳٫ تمر، مارمالاد
  ۳۴۴٫ سقا، مسی
  ۳۴۵٫ حاشا، شاسی
  ۳۴۶٫ سیفون، یونان
  ۳۴۷٫ آئورت، یوفا
  ۳۴۸٫ کبد، لرزانک
  ۳۴۹٫ آرتروز، خرچنگ
  ۳۵۰٫ هرتز، اسپانیا
  ۳۵۱٫ سمانه، ژن، یخ
  ۳۵۲٫ دیس، تاک، بازرس
  ۳۵۳٫ توت، قواره، پرو
  ۳۵۴٫ سفرهخانه، آهک، فسخ
  ۳۵۵٫ بوف، ترور، شکنج
  ۳۵۶٫ رایش، رعنا، اپیدمی
  ۳۵۷٫ سن، تونل، آرا
  ۳۵۸٫ هواکره، سگ، اسید
  ۳۵۹٫ رادار، مدار، آلو
  ۳۶۰٫ لیره، سیل، رسید
  ۳۶۱٫ عروسک، سیرابی، اسانس
  ۳۶۲٫ قابله، نوت، سرمایه
  ۳۶۳٫ نبات، بورس، یونسکو
  ۳۶۴٫ حد، ست، میراب
  ۳۶۵٫ رم، صوفی، رانندگی
  ۳۶۶٫ خاویار، گمرک، کن
  ۳۶۷٫ انبر، پکن، کال
  ۳۶۸٫ آرمان، بلخ، استامبولی
  ۳۶۹٫ واترپلو، ساحل، لبنان
  ۳۷۰٫ بازو، درو، سمبل
  ۳۷۱٫ مکعب، لامپا، راکی
  ۳۷۲٫ تاج، تلگراف، هرت
  ۳۷۳٫ بریل، تابوت، سورتمه
  ۳۷۴٫ میگو، کاغذبازی، منا
  ۳۷۵٫ مبادله، دیپورت، رانت
  ۳۷۶٫ مقوا، کفی، عاج
  ۳۷۷٫ اکتسابی، زال، نارستان
  ۳۷۸٫ سار، شن، پستو
  ۳۷۹٫ راموس، دو، کبریت
  ۳۸۰٫ گلنار، آتل، زیتون
  ۳۸۱٫ تاول، بولتن، سویا
  ۳۸۲٫ پاپ، مو، مرکز
  ۳۸۳٫ آفاق، بیرگ، کشو
  ۳۸۴٫ شنوا، سماک، آتلیه
  ۳۸۵٫ پله، اکشن، صبحانه
  ۳۸۶٫ جیپ، لادن، نشا
  ۳۸۷٫ سرو، لنز، قیطان
  ۳۸۸٫ روباه، آپگرید، کمپ
  ۳۸۹٫ پل، ارده، کوالا
  ۳۹۰٫ تیتر، استرالیا، وثوقی
  ۳۹۱٫ آونگ، کرگدن، نوار
  ۳۹۲٫ هپروت، خسوف، ناشتا
  ۳۹۳٫ رکورد، دلاک، تعزیه
  ۳۹۴٫ ایسلند، خندان، واج
  ۳۹۵٫ سل، رعایا، آوینی
  ۳۹۶٫ سرداب، گسل، خانگی
  ۳۹۷٫ کروکی، اندوسکپی، کلسیم
  ۳۹۸٫ تاس، زندان، هیمالیا
  ۳۹۹٫ ترید، بام، مو
  ۴۰۰٫ کد، تتمه، تستر

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج