پاسخنامه کامل بازی اسم این حیوون چیه

تست آنلاین روانشناسی
جواب کامل بازی کلمانه
فیلم رایگان آموزشی


اسم این حیوان چیه مرحله ۱
سنجاب
اسم این حیوان چیه مرحله ۲
زنبور عسل
اسم این حیوان چیه مرحله ۳
مار آتریس
اسم این حیوان چیه مرحله ۴
ببر
اسم این حیوان چیه مرحله ۵
شتر یک کوهانه
اسم این حیوان چیه مرحله ۶
کوآلا
اسم این حیوان چیه مرحله ۷
ماهی آنجل فیش نعنایی
اسم این حیوان چیه مرحله ۸
کرگدن
اسم این حیوان چیه مرحله ۹
لاکپشت سبز
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۰
سگ
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۱
کفشدوزک
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۲
سیاه گوش
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۳
ماهی شیشه ای
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۴
ایگوانا
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۵
گورخر
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۶
نهنگ عنبر
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۷
صاریغ
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۸
لمور
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۹
مولی باله بلند
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۰
آفتاب پرست
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۱
روباه
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۲
پروانه پادشاه
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۳
گربه ماهی الکتریکی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۴
زرافه
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۵
سگ وحشی آسیایی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۶
قورباغه درختی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۷
بیشون فریزه
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۸
اسب
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۹
حلزون شیپوری مالزیایی
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۰
دم شمشیری باله بلند
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۱
لاک پشت گوش قرمز
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۲
نهنگ بروده
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۳
غزال
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۴
ماهی چهار چشم
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۵
یوزپلنگ
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۶
فایتر ماه نیمه
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۷
خرچنگ رنگین
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۸
بال پیتون/ پیتون سلطنتی
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۹
هشت پا
اسم این حیوان چیه مرحله ۴۰
شیر (گربه سان)
اسم این حیوان چیه مرحله ۴۱
گلدفیش اوراندا
اسم این حیوان چیه مرحله ۴۲
خرگوش
اسم این حیوان چیه مرحله ۴۳
کبرا
اسم این حیوان چیه مرحله ۴۴
نامیت
اسم این حیوان چیه مرحله ۴۵
سورم خال قرمز
اسم این حیوان چیه مرحله ۴۶
ببر سفید
اسم این حیوان چیه مرحله ۴۷
سنجاقک
اسم این حیوان چیه مرحله ۴۸
کفتار
اسم این حیوان چیه مرحله ۴۹
ماهی تانگ زرد
اسم این حیوان چیه مرحله ۵۰
پلنگ
اسم این حیوان چیه مرحله ۵۱
فلامینگو
اسم این حیوان چیه مرحله ۵۲
گراز
اسم این حیوان چیه مرحله ۵۳
دم شمشیری کوی
اسم این حیوان چیه مرحله ۵۴
اسکینک اشنایدر
اسم این حیوان چیه مرحله ۵۵
نهنگ خلبان
اسم این حیوان چیه مرحله ۵۶
خارپشت گوش بلند
اسم این حیوان چیه مرحله ۵۷
طاووس
اسم این حیوان چیه مرحله ۵۸
میمون
اسم این حیوان چیه مرحله ۵۹
دلقک ماهی
اسم این حیوان چیه مرحله ۶۰
لاک پشت عقابی
اسم این حیوان چیه مرحله ۶۱
حلزون
اسم این حیوان چیه مرحله ۶۲
شیبا اینو
اسم این حیوان چیه مرحله ۶۳
گاوان
اسم این حیوان چیه مرحله ۶۴
قو
اسم این حیوان چیه مرحله ۶۵
روباه قطبی
اسم این حیوان چیه مرحله ۶۶
ماهی دیسکس
اسم این حیوان چیه مرحله ۶۷
مار بندجورابی معمولی
اسم این حیوان چیه مرحله ۶۸
گربه
اسم این حیوان چیه مرحله ۶۹
خروس
اسم این حیوان چیه مرحله ۷۰
شغال
اسم این حیوان چیه مرحله ۷۱
ماهی پروانه ای زرد
اسم این حیوان چیه مرحله ۷۲
مار سینالوان میلک
اسم این حیوان چیه مرحله ۷۳
خفاش
اسم این حیوان چیه مرحله ۷۴
فیل
اسم این حیوان چیه مرحله ۷۵
سیچلاید جانستونی
اسم این حیوان چیه مرحله ۷۶
روباه صحرا
اسم این حیوان چیه مرحله ۷۷
جغد تالابی
اسم این حیوان چیه مرحله ۷۸
گوریل
اسم این حیوان چیه مرحله ۷۹
زبرا دانیو
اسم این حیوان چیه مرحله ۸۰
عروس دریایی
اسم این حیوان چیه مرحله ۸۱
شیر کوهی
اسم این حیوان چیه مرحله ۸۲
کبوتر دم چتری
اسم این حیوان چیه مرحله ۸۳
سیطان تاسمانی
اسم این حیوان چیه مرحله ۸۴
ماه ماهی
اسم این حیوان چیه مرحله ۸۵
شامپانزه
اسم این حیوان چیه مرحله ۸۶
لوچ پروانه ای
اسم این حیوان چیه مرحله ۸۷
پلنگ برفی
اسم این حیوان چیه مرحله ۸۸
ماهی شارک
اسم این حیوان چیه مرحله ۸۹
ایگوانای آبزی
اسم این حیوان چیه مرحله ۹۰
خوک
اسم این حیوان چیه مرحله ۹۱
عقاب دریایی دم سفید
اسم این حیوان چیه مرحله ۹۲
تنبل سه انگشتی
اسم این حیوان چیه مرحله ۹۳
رازبورای درخشان
اسم این حیوان چیه مرحله ۹۴
اژدهای ریش دار/ پاگونا
اسم این حیوان چیه مرحله ۹۵
انتلوب رویال
اسم این حیوان چیه مرحله ۹۶
پنگوئن
اسم این حیوان چیه مرحله ۹۷
موش دو پا
اسم این حیوان چیه مرحله ۹۸
ماهی گوپی
اسم این حیوان چیه مرحله ۹۹
سقنقور دشتی بزرگ
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۰۰
ماهی مرکب
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۰۱
مندریل
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۰۲
شاترمرغ
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۰۳
روباه پرنده
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۰۴
دوشیزه ماهی
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۰۵
تمساح پوزه کوتاه ایرانی
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۰۶
لاما
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۰۷
دارکوب بال سفید
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۰۸
اسب برزوالسکی
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۰۹
اردولف
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۱۰
آنجل زال
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۱۱
سمندر خالدار
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۱۲
داشهوند
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۱۳
خوتکای کاکلی
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۱۴
مورچه خورک پوزه کوتاه
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۱۵
اژدهای پرنده
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۱۶
شب پره
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۱۷
گلدفیش ساراسا
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۱۸
کرگدن سوماترایی
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۱۹
مرغ عشق
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۲۰
دوگانگ
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۲۱
خامه ماهی
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۲۲
طوطی باراتا
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۲۳
پخ بینیان
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۲۴
آلاسکن هاسکی
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۲۵
خرس
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۲۶
گورامی صداساز
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۲۷
سوسمار بی پا کالیفرنیایی
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۲۸
مرغ مینا
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۲۹
کاریبو
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۳۰
بز ماهی زرد جامه
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۳۱
لاکپشت چرمی
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۳۲
شیرکوهی
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۳۳
طاووسک
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۳۴
گورکن غول پیکر
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۳۵
فلاورهورن گلدن مانکی
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۳۶
آفتاب پرست گردن پره ای
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۳۷
پکینیز
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۳۸
دیاتریما
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۳۹
شاه روباه
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۴۰
میگو ماهی
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۴۱
قورباغه حفار خالدار
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۴۲
کشیم
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۴۳
گاومیش افریقایی
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۴۴
شاه ماهی تویت
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۴۵
گاو عنبر
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۴۶
لک لک
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۴۷
شتر دو کوهانه
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۴۸
پاسو
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۴۹
مار آبی آسیائی
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۵۰
پروانه نقره ای علفزار
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۵۱
کانگورو
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۵۲
دونده جنگلی
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۵۳
مانتیس ارکیده
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۵۴
ماهی خورک
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۵۵
ماهی نپتون گروپر
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۵۶
گربه ماهیگیر
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۵۷
آفتاب پرست جکسون
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۵۸
پروانه دریایی
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۵۹
بولوگنس
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۶۰
کفتار راه راه
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۶۱
فلامینگو
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۶۲
پروانه های آبی – مسی
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۶۳
نهنگ شکار آرام شمالی
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۶۴
ساکی ریش سیاه
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۶۵
الیگاتور سوسمار جنوبی
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۶۶
لاک پشت دیریک کمانی
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۶۷
آنجل پلاتینیوم
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۶۸
سروال
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۶۹
مرغ سقا (پلیکان)
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۷۰
موش حشره خوار درختی هندی
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۷۱
سمندر بهاری
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۷۲
الاسکن مالاموت
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۷۳
یوزنهنگ کوتوله
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۷۴
سگ راکون
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۷۵
آروانای طلائی
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۷۶
وشق اوراسیایی
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۷۷
پرتو ماهی گزنده
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۷۸
اردک تاجدار
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۷۹
کوئول
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۸۰
بادبان ماهی
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۸۱
همستر
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۸۲
الیگاتور لاک پشت ابی گاز نگیر
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۸۳
ملوانک
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۸۴
راف کولی
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۸۵
جی جاق
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۸۶
گربه پامپاس
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۸۷
ماهی جراح دلقک
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۸۸
مار آلو سر
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۸۹
صدف مروارید
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۹۰
آرمادیلو
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۹۱
جغد انبار
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۹۲
نهنگ گوژپشت (نهنگ کوهان دار)
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۹۳
مورچه خوار فلس دار غول پیکر
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۹۴
جوجه تیغی ماهی ها
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۹۵
مار قهوه ای شرقی
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۹۶
لهاسا آپسو
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۹۷
غزال سیاه
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۹۸
بوتیمار
اسم این حیوان چیه مرحله ۱۹۹
قوچ کوهی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۰۰
اسکالوپ
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۰۱
خیس بینیان
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۰۲
قمری
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۰۳
پاکا
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۰۴
جراح ماهی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۰۵
گوناکو
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۰۶
ساموید
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۰۷
پرستو
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۰۸
سگ بوته زار
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۰۹
گورامی طلائی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۱۰
هلیندر
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۱۱
فرنچ بولداگ
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۱۲
بلبل
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۱۳
رنگین پروانگان
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۱۴
روباه قرمز
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۱۵
بز ماهی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۱۶
وزغ حفار مکزیکی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۱۷
هاوانیز
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۱۸
گنجشک
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۱۹
نهنگ پوزه بطری
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۲۰
گرگ بالدار
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۲۱
وامبت
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۲۲
حواصیل شب
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۲۳
ملخ
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۲۴
ماهی استروژن
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۲۵
سفره ماهی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۲۶
انول سبز
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۲۷
لاک پشت پشت چرمی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۲۸
صدف دوکفه ای
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۲۹
آکباش
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۳۰
سبزقبا
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۳۱
واتریاک معمولی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۳۲
آنگوان تیبو
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۳۳
کفتار خالخالی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۳۴
نوار ماهی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۳۵
اسکار باله بلند
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۳۶
کبوتر نقش
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۳۷
مارا
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۳۸
گرگ خاکستری
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۳۹
روباه فنک
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۴۰
سنجاب ماهی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۴۱
شارک دم قرمز
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۴۲
لاک پشت جنگلی آراکان
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۴۳
کک مار
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۴۴
کیزهاند
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۴۵
پلیکان سفید
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۴۶
گواناکو
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۴۷
خارپشت اروپای غربی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۴۸
باب کت
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۴۹
پلاتی میکی موس
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۵۰
شیر ماهی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۵۱
منقارشاخی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۵۲
زباد
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۵۳
دینگو
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۵۴
سارم تیره
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۵۵
پروانه ماهی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۵۶
فایتر دم ریش
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۵۷
لاک پشت سولکاتا آفریقایی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۵۸
قرقاول
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۵۹
نیلگای
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۶۰
آنجل مونو
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۶۱
دلقک ماهی سبائی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۶۲
کپور علف خوار
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۶۳
نرم لاک خاردار
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۶۴
افغان هاند
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۶۵
سیاه خروس
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۶۶
بید لباس
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۶۷
گورکن
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۶۸
نهنگ شکار اطلس شمالی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۶۹
اسب آبی کوتوله
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۷۰
شوروتین کوچک مالزی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۷۱
آهوی مشک جنگلی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۷۲
ماهی آب نبات باسلت
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۷۳
حلزون زیتونی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۷۴
جکوی دم پخ یا (بقه ئی)
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۷۵
جاپانیز اشپیتز
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۷۶
سار
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۷۷
خارپشت بی دندان
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۷۸
ماهی گورامی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۷۹
الیگاتور آمریکایی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۸۰
لوریس تنبل
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۸۱
بچه خرس قطبی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۸۲
دیبا تاگ
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۸۳
نهنگ سفید
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۸۴
طوطی ماکائو
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۸۵
وودچاک
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۸۶
ماهی بارب
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۸۷
بوآی درختی سبز
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۸۸
بچه قورباغه
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۸۹
گور خر کروی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۹۰
چلچله پروانگان
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۹۱
گلد فیش پرلسکال
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۹۲
میمون سنجابی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۹۳
پافین اقیانوس اطلس
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۹۴
حلزون سیب
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۹۵
دالمیشن
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۹۶
بچه گرگ
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۹۷
خوک خرطومدار برزیلی
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۹۸
هما
اسم این حیوان چیه مرحله ۲۹۹
گورامی دارف
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۰۰
گوزن پردیوید
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۰۱
چکچک دم سفید
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۰۲
مار سرحلقه ای
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۰۳
بچه صاریغ
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۰۴
کاسکو
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۰۵
گوسفند کوهی
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۰۶
سیچلاید امپراطور
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۰۷
سیبرین هاسکی
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۰۸
سمندر مکزیکی
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۰۹
لوریس استخوانی
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۱۰
موریانه
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۱۱
پلیکان سفید
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۱۲
انتلوب سرخ
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۱۳
دیسکس آبی سلطنتی
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۱۴
رازبورای آتشین
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۱۵
پودوی جنوبی
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۱۶
جوجه اردک
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۱۷
تاماندو
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۱۸
گاو بالدار ابی
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۱۹
پلنگ خلخالی
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۲۰
قوی فریادکش
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۲۱
دلقک ماهی دوخط
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۲۲
سیچلاید لیموئی
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۲۳
لاکپشت سرخ
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۲۴
انگلیش بولداگ
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۲۵
بچه شیر
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۲۶
آرمادبلو
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۲۷
بز سوماترایی
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۲۸
نهنگ غازمنقار
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۲۹
پروانه پلنگی
اسم این حیوان چیه مرحله ۳۳۰
سیچلاید طاووسی آبی

مطالب مرتبط

2 نظر

 1. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “اسم این حیوان چیه ۱٫۵”

  لطفاً پیش از شروع، اشتباهات تایپی نسخه ی پیشین را (که تماماً به عهده ی بنده است) تصحیح بفرمایید. سپاسگزارم.

  ۴۴٫ نامبت
  ۸۳٫ شیطان تاسمانی
  ۱۰۲٫ شترمرغ
  ۱۷۲٫ آلاسکن مالاموت

  ۳۳۱٫ لاکپشت برکه ای خزری
  ۳۳۲٫ توله روباه صحرا
  ۳۳۳٫ زنبور خوار گلو خرمایی
  ۳۳۴٫ آلپاکا
  ۳۳۵٫ دیسکس قرمز ماربورو
  ۳۳۶٫ لوس مار
  ۳۳۷٫ مالتیز
  ۳۳۸٫ بچه سنجاب
  ۳۳۹٫ هارتی بیست
  ۳۴۰٫ فلامینگو کوچک
  ۳۴۱٫ دم شمشیری آناناسی
  ۳۴۲٫ پرتو مار
  ۳۴۳٫ خفاش سفید
  ۳۴۴٫ سنجاب زمینی سیزده خطه
  ۳۴۵٫ طرلان
  ۳۴۶٫ پروانه های قهوه ای
  ۳۴۷٫ نهنگ آبی رنگ
  ۳۴۸٫ دراکولی سه خطی
  ۳۴۹٫ ماهی سرماری
  ۳۵۰٫ کور مار خالدار
  ۳۵۱٫ آمریکن بولداگ
  ۳۵۲٫ اوکاپی
  ۳۵۳٫ کلاغ نوک قرمز
  ۳۵۴٫ اسکار زرد
  ۳۵۵٫ جک راسل
  ۳۵۶٫ جوجه مرغ خانگی
  ۳۵۷٫ ایندری
  ۳۵۸٫ شاه ماهی شمالی
  ۳۵۹٫ مار سوسمار ترانسول
  ۳۶۰٫ شاه طوطی

  پاسخ
 2. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “اسم این حیوان چیه ۱٫۶”

  سلام.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی، پاسخ های این نسخه ی “اسم این حیوان چیه”، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شه:

  الف) پاسخ های آپدیت بازی “اسم این حیوان چیه ۱٫۶”

  ۳۶۱٫ خرچنگ نارنجی دارف
  ۳۶۲٫ پایکای شمالی
  ۳۶۳٫ شاموا
  ۳۶۴٫ پیرانای سرخ
  ۳۶۵٫ کفچه مار
  ۳۶۶٫ کبک
  ۳۶۷٫ آروانای قرمز
  ۳۶۸٫ لاک پشت ابی سربزرگ
  ۳۶۹٫ لیسه دریایی
  ۳۷۰٫ بریارد
  ۳۷۱٫ بچه خوک آبی
  ۳۷۲٫ بوقلمون
  ۳۷۳٫ پروانه بوف
  ۳۷۴٫ آنجر
  ۳۷۵٫ مولی بالنی
  ۳۷۶٫ اسکینک چشم ماری دوخط
  ۳۷۷٫ گهواره دریایی
  ۳۷۸٫ جاپانیز چاین
  ۳۷۹٫ دیک دیک نمکی
  ۳۸۰٫ عقاب
  ۳۸۱٫ سایگا
  ۳۸۲٫ نترک رگه دار
  ۳۸۳٫ راس پری روپوش دار
  ۳۸۴٫ دلقک ماهی دارچینی
  ۳۸۵٫ مار گرگی
  ۳۸۶٫ لاک پشت منقاردار
  ۳۸۷٫ ماما وزغ
  ۳۸۸٫ چیواوا
  ۳۸۹٫ بچه خوک
  ۳۹۰٫ دودو
  ۳۹۱٫ کیوی
  ۳۹۲٫ نهنگ سئی
  ۳۹۳٫ ایلمپا
  ۳۹۴٫ موش طلایی
  ۳۹۵٫ سنجاب زمینی افریقایی
  ۳۹۶٫ بارب طلائی
  ۳۹۷٫ لاکپشت زیتونی ریدلی
  ۳۹۸٫ ماهی مرکب دم کل
  ۳۹۹٫ پاپیلون
  ۴۰۰٫ بچه پنگوئن

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج