پاسخنامه کامل بازی جدول حبابی

تست آنلاین روانشناسی
جواب کامل بازی کلمانه
فیلم رایگان آموزشی


پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۱
اتوبوس، تالش، پاتیناژ، امیرکبیر، مانکن، روزانه، سندیکا
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۲
آفتابگردان، پلاتو، شبیخون، لواش، موسیر، بهرامگور، خرما
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۳
ارنولد، پوستکلفت، صاعقه، پالتو، احمدشاه، پویانمایی، گاگارین
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۴
فرانسه، همدان، پاندا، آمازون، چراگاه، نستعلیق، نسیموصل
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۵
کیمونو، بردباری، سهروردی، ایرنا، بریل، برکلی، ایرجطهماسب
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۶
سامورایی، تیزاب، لوشامپیونا، ترانزیت، آواکس، دوبیتی، میمیک
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۷
چتریان، پرسپولیس، جهاداکبر، منشور، نهروان، کلاژن، باکو
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۸
سولیوان، آسانرو، یبوست، آمونیاک، تشریح، فسنجان، قناری
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۹
میاندواب، پروتستان، کوانتم، گالوانیزه، خاتون، ماسوره
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۱۰
تلگراف، کانادا، هیدراته، حنفی، نیوکمپ، آدیسآبابا، خازن
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۱۱
مجیدمجیدی، کوپرنیک، هندیجان، وایکینگ، باقرخان، فمینیسم، نازا
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۱۲
الپاین، مارکز، بریانی، تراشه، کرشمه، خسروپرویز، کنجاله
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۱۳
نقطهسرخط، آمستردانگ، آتوسا، مغنی، لومیر، اشترانکوه، میگوپلو
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۱۴
سفسطه، فرهنگستان، تشویش، هیدرولیک، چمنی، دقیانوس، پارکینسون
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۱۵
اچمز، ستپوینت، برات، رکسانا، قولنامه، مزارشریف، مدیحه
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۱۶
چرنوبیل، چنگیز، سمپاتی، زیرک، باسلوق، تسامح، امالقرآن
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۱۷
اسنوکر، پرتونگاری، تاتامی، جرنگ، ایهام، تپهماهور، سینا
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۱۸
لادن، سامانیان، کرکوک، ستارخان، میرعماد، گودال، آمازون
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۱۹
فائو، لتیان، مفتول، کاترینا، تاتار، سادیسم، یوکیاآمانو
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۲۰
هلاهل، بالابان، بردار، متابولیسم، جهانگرد، شانزهلیزه
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۱
گاوآهن، نیلوفر، لوور، هفتهنامه، جالباسی، اهرام، پادگان
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۲
انبیای، محمدنوری، ابوریحان، اوپک، وانیل، خرمنکوب، یوآن
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۳
کمالالملک، واترلو، خرمن، لژیونر، تیزاب، اصفهان، آشیانه
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۴
آلبویه، انگلستان، جانیدپ، وجین، الحاوی، بالش، گیوتین
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۵
تاکو، پرسپکتیو، خوره، دورتموند، سنگر، انتشارات، ورنی
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۶
پرویزتناولی، برداشت، فازمتر، شترمرغ، درنا، هیچکاک، راین
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۷
مختارثقفی، ملوانزبل، پانتومیم، بقراط، اسکنه، پماد، سبابه
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۸
نستعلیق، رولینگ، نمدمال، لیون، نمایشگر، فارنهایت، ناسا
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۹
استاندارد، جالینوس، فرودگاه، دستنماز، آرپیجی، مدال، ملاس
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۱۰
کاپیتولاسیون، نیاگارا، مصفا، نوبر، فرشچیان، بتادین، عرشه
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۱۱
قابلمه، کلاشینکف، آتشکده، نیمه، پاراشوت، برمودا، خیام
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۱۲
امیرکبیر، ایفل، میرباقری، واکسنسل، رودل، امجدیه، سرشیر
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۱۳
پروتستان، ابوقراضه، کرفس، زورق، گازوئیل، لاما، کیتارو
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۱۴
امپراتور، علیکریمی، نیمروز، ماهور، مارکنی، رادار، نیروانا
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۱۵
مرینوس، نجاشی، دیوارچین، لوییپاستور، ماهوت، شرنگ، گیاخاک
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۱۶
گشتاپو، مندلیف، تاجرونیزی، پوکه، بندر، جامجهانی، جمعیت
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۱۷
فتوسنتز، آسیابان، لوییسسوارز، بومرنگ، سنجاب، شهرری، کوبیسم
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۱۸
زبانزد، سرخجامگان، آلوورا، اینشتین، توفیق، بروسلی، مقوا
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۱۹
نفتالین، اتیوپی، قوتغالب، آتشنشانی، فرهنگنامه، ماست، رادیو
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۲۰
اصحابکهف، لسانالغیب، چراغ، فرمولیک، قرمز، گذشت، همشهری
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۲۱
کشمش، کودکستان، شیلینگ، عبیدزاکانی، کاراکاس، خربزه، تراش
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۲۲
هگمتانه، فینا، زیرزمین، نیوتن، کشورجزیرهها، دنده، انترن
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۲۳
گریپفروت، رواننویس، زایشگاه، آفتابی، کاسه، مگسک، سیمان
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۲۴
آلترناتیو، انسولین، پیتون، سفاهت، تیمارستان، تویوتا، اوره
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۱
مفرغ، انجل، یتیمخانه، مجسمهسازی، مهربان، یوآن، پیرایشگر
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۲
مدادرنگی، بزرگمهر، دوشنبه، اسکیمو، قالی، احترام، شربت
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۳
باقلوا، ساموئلکلت، موزائیک، بادمجان، واترپلو، فلاخن، کارتن
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۴
چاشنی، خزندگان، کارآگاه، استودیو، دنبالهدار، گردشگری، مروارید
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۵
جابز، مریخنورد، بارفیکس، قاچاق، بسکتبال، فلافل، بلوچستان
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۶
متروپولیتن، پژواک، سکنجبین، سرنگ، سیانور، میترال، انگلیسی
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۷
کالیگولا، کائوچو، انبردست، پنیر، بوتیمار، پیویسی، عربستان
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۸
تنگسیر، الکل، فیلتر، تلویزیون، رالی، تاجیکستان، لوزینه
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۹
لرزانک، اسید، ویکتوریا، گرمابه، مخمر، سرشماری، شهسوار
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۱۰
هموگلوبین، تیشه، لقاح، آتشفشان، مارکوپولو، پنگوئن، ماهواره
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۱۱
طاووس، هویج، سهلتی، انگشتنگاری، گجرات، داروینیسم، اقیانوس
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۱۲
اکالیپتوس، گاوچران، منات، تنوره، گندمگون، گرینویچ، آرواره
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۱۳
سونامی، بادامهندی، آزبست، قلمهزدن، یوهانکپلر، خاتم، مغناطیس
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۱۴
جوهرگوگرد، رقاصک، اپیکوریسم، انگل، ساروج، دهریال، کانگورو
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۱۵
آناکوندا، نشاسته، آزتک، پاستل، ویلیامهرشل، رختکن، چوبپنبه
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۱۶
گزنه، بانکخون، رواقیون، یوزفهایدن، زغال، باغوحش، سندانی
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۱۷
شهرداری، نوترون، لیونلمسی، پاسکال، پیشانی، سورتمه، کلاله
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۱۸
فارابی، یلدا، عدلیه، کنفوسیوس، پروتون، اسفندیاری، منور
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۱۹
فرویدیسم، بشقابپرنده، یانی، دریابد، لیزر، یاقوتی، زیره
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۲۰
هیروشیما، هادیتجویدی، بقراط، نیشکر، برجکنترل، ناقه، آبکش
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۲۱
استشهادنامه، ماسه، سیاهجامگان، کرال، سوسمار، زنبیل، مجله
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۲۲
فالگیربغدادی، کلید، هندوستان، پیکان، فلاکس، شوالیه، نهنگ
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۲۳
گراهامبل، آفریقا، سهگام، هزاردریاچه، پشتبام، پدال، بهیار
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۲۴
یوریگاگارین، چوبدستی، زاپاتا، رسید، فلفل، زمینلرزه، اپرا
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۱
مجسمهزئوس، آبشش، ملین، رزین، اوریون، ایرجافشار، سازدهنی
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۲
پلاتیپوس، ویرگول، بهدانه، ووشو، دایملر، دشنه، نتردام
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۳
یونسکو، ایتالیا، ترامپولین، حجامت، آمریکا، توسن، هفتسنگ
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۴
رافائل، لاله، گلستان، عنتر، استرالیا، سابر، سمندریان
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۵
قائممقام، داوینچی، سلطانآباد، استریل، بالش، یوگا، بیضایی
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۶
رینگیت، جمال، میکا، علیصدر، همدوره، پانتومیم، یونیسف
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۷
آمودریا، عربنیا، روبل، آناناس، انفصال، بارانی، پایاننامه
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۸
علیحاتمی، کراکن، سیاهچاله، ریمل، دیزی، آموندسن، ثمنبخس
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۹
ماندلا، کافیشاپ، پوند، خرزهره، منوچهرنوذری، زرینهرود
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۱۰
آیکیدو، گالینگور، لیقوان، بودا، دوما، عروس، راستپنجگاه
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۱۱
تختهشنا، اطلاعات، کمباین، ناقه، اصغربهادری، انسان، نعلبکی
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۱۲
آرارات، شاتل، حسینتهرانی، فسنجان، مانی، آیزنهاور، سونا
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۱۳
بارانداز، اتوبوس، کنیسه، باند، گونی، مرتضیحنانه، مخلوطکن
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۱۴
بولیوار، جلیلشهناز، لازانیا، اسیر، لودر، ارژنگ، ژیمناستیک
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۱۵
زمخت، ماندولین، ملاقه، ستاد، کهکشانیها، چایکوفسکی، هدهد
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۱۶
بالالایکا، روتاتیو، بدمینتون، مغیلان، تارت، مسواک، یوزی
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۱۷
اورانوس، پاواروتی، کابینت، نخلستان، سوهان، گروهان، لیوان
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۱۸
بهرمان، هرکولپوآرو، درمانگاه، آلبانی، فیوز، دارت، گرمک
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۱۹
منگوله، کشتیرانی، شرلوکهلمز، آبمروارید، هنگام، کنتور، فلوره
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۲۰
سیلندر، توتفرنگی، آگاتاکریستی، اپیدمی، وزوو، لامپ، فیده
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۲۱
رزیستانس، خرمالو، ژرژسیمنون، راشیتیسم، زاگرس، لحیم، کریکت
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۲۲
روحوضی، کاریکاتور، بویایی، سمند، سالامیس، مارسی، ناشکیب
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۲۳
کشورقهوه، اکبرعبدی، آنمی، لکلک، پشتک، شامآخر، ایکائو
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۲۴
خواجویکرمانی، رادیواکتیو، سخنچین، فوتسال، حوله، ناشر
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۵ مرحله ۱
تراکتور، رنگینک، شیرازه، بابل، کابین، دستبند، سیاهبازی
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۵ مرحله ۲
قرارگاه، قرمهسبزی، فیگارو، کپک، بادبان، یراق، اهممتر
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۵ مرحله ۳
گوتنبرگ، نامراد، ورست، یمینیشریف، انسولین، کمخونی
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۵ مرحله ۴
معبددیانا، یوهانمندل، آلبالو، اسکی، افسوس، رونالدو، شینتو
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۵ مرحله ۵
نازیسم، غیبت، کلیه، تالارآیینه، سلیمانیه، انیسون، تقلب
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۵ مرحله ۶
شیخبهایی، کیپتاون، فندق، طالبی، خطکش، دبیرستان، کوردوبا
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۵ مرحله ۷
آتلانتیس، فیفا، استیفنسن، گچکاری، دالاهو، ترمز، پزشک
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۵ مرحله ۸
سندیکا، ایستگاهفضایی، جنگجهانی، جناغ، حقالتدریس، گریم
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۵ مرحله ۹
میکروفیلم، مهاراجه، دماوند، مربا، اسپونتیکیک، زیره، گیشه
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۵ مرحله ۱۰
سیلو، بینالنهرین، سیمکشی، پرتقال، بالن، لایک، جوزفپریستلی

(نکته ی بسیار مهم: به علت طراحی ناقص و وجود باگ، این بازی از این مرحله جلوتر نمی رود!)

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج