پاسخنامه کامل بازی هوشا

تست آنلاین روانشناسی
جواب کامل بازی کلمانه
فیلم رایگان آموزشی


پاسخنامه بازی هوشا - فصل ۱ مرحله ۱
چوب کبریت های سمت چپ تصویر و قبل از علامت “=” را طوری حذف کنید که واژه ی TEN دیده شود. به این صورت که از دسته ی اول از سمت چپ ۳ چوب کبریت، از دسته ی دوم از سمت چپ ۱ چوب کبریت و از دسته ی سوم از سمت چپ ۲ چوب کبریت باید حذف کنید.
پاسخنامه بازی هوشا - فصل ۱ مرحله ۲
واژه ی “مثلث” را از صورت سؤال به همراه ۲ خطی که در تصویر می بینید به کادر، بکشید و رها کنید.
پاسخنامه بازی هوشا - فصل ۱ مرحله ۳
۰
پاسخنامه بازی هوشا - فصل ۱ مرحله ۴
روی پنکه کلیک کنید.
پاسخنامه بازی هوشا - فصل ۱ مرحله ۵
۹۹۹
پاسخنامه بازی هوشا - فصل ۲ مرحله ۱
ماشین آبی رنگ تصویر را با انگشت به سمت چپ صفحه بکِشید.
پاسخنامه بازی هوشا - فصل ۲ مرحله ۲
از چوب کبریت های دسته ی اول (۶) یکی از چوب کبریت ها را طوری بردارید که عدد (۵) ساخته شود.
پاسخنامه بازی هوشا - فصل ۲ مرحله ۳
۲
پاسخنامه بازی هوشا - فصل ۲ مرحله ۴
۱
پاسخنامه بازی هوشا - فصل ۲ مرحله ۵
۳۴
پاسخنامه بازی هوشا - فصل ۳ مرحله ۱
شاهنامه
پاسخنامه بازی هوشا - فصل ۳ مرحله ۲
۷
پاسخنامه بازی هوشا - فصل ۳ مرحله ۳
ابتدا انگشتتان را آن قدر روی پسوند “ها” در واژه ی “ماشین ها” نگه دارید تا “ها” حذف شود. سپس با انگشت، ماشین فولکس تصویر را با انگشت به سمت راست صفحه بکِشید.
پاسخنامه بازی هوشا - فصل ۳ مرحله ۴
۸ چوب کبریت دُور تا دُور مربع وسط تصویر باید حذف شوند. به این صورت که در نهایت شکلی شبیه به شیرینی دونات، اما به صورت مربعی، تشکیل شود.
پاسخنامه بازی هوشا - فصل ۳ مرحله ۵
روی واژه ی “اشتباه” در صورت سؤال کلیک کنید.
پاسخنامه بازی هوشا - فصل ۴ مرحله ۱
اولی از سمت راست (شبیه به تُنگ ماهی)
پاسخنامه بازی هوشا - فصل ۴ مرحله ۲
روی حرف x در داخل زاویه ی حاده ی مثلث کلیک کنید.
پاسخنامه بازی هوشا - فصل ۴ مرحله ۳
سه ستاره را روی خط افقی ای که نوشته ی صورت سؤال روی آن نوشته شده است، درگ و دراپ کنید.
پاسخنامه بازی هوشا - فصل ۴ مرحله ۴
خورشید را به پایین صفحه بکِشید تا دیده نشود، هوا تاریک و جغد دیده شود. سپس روی جغد کلیک کنید.
پاسخنامه بازی هوشا - فصل ۴ مرحله ۵
روی واژه ی “زهره” در صورت سؤال (واژه ی دوم) کلیک کنید.
پاسخنامه بازی هوشا - فصل ۵ مرحله ۶
ابتدا روی ستاره کلیک کنید و آن را از روی بطری عبور دهید و در نقطه چین ستاره قرار دهید. سپس روی بطری کلیک کنید و آن را از بالای سر ستاره و نقطه چین مثلثی عبور دهید و به درون نقطه چین بطری بیندازید. سپس الماس را از پایین عبور دهید و آن را نیز درون نقطه چین ستاره بیندازید.
پاسخنامه بازی هوشا - فصل ۵ مرحله ۷
۸
پاسخنامه بازی هوشا - فصل ۵ مرحله ۸
ابتدا نوشته ی “شمال” در صورت سؤال را بین دو قطب نمای اول و دوم از سمت راست تصویر قرار دهید، به گونه ای که درست بین دو فلش قرمز رنگِ دو قطب نمای گفته شده قرار گیرد. سپس روی این دو قطب نما به ترتیب کلیک کنید تا بزرگتر شوند.
پاسخنامه بازی هوشا - فصل ۵ مرحله ۹
ابتدا روی ابر کلیک کنید و آن را به پایین تصویر بکِشید تا پایین تر از سطح “علی” و خانه قرار گیرد. سپس روی علی کلیک کنید و او را با انگشت به درون خانه هدایت کنید و بکِشید.
پاسخنامه بازی هوشا - فصل ۵ مرحله ۱۰
ابتدا هر سه آتش را با درگ و دراپ کردن روی همدیگر بکِشید تا آتش بزرگ و سه برابر هر یک از آتش های اولیه ایجاد شود. سپس روی این آتش بزرگ و نهایی کلیک نمایید.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج