پاسخنامه کامل بازی پادشاه کلمات

تست آنلاین روانشناسی
جواب کامل بازی کلمانه
فیلم رایگان آموزشی


پادشاه کلمات مرحله ۱
کتاب
پادشاه کلمات مرحله ۲
مار، کر، رسام
پادشاه کلمات مرحله ۳
سیم، رام، ریسک، راس، ساری، کمری، کریم، کاری، امیر
پادشاه کلمات مرحله ۴
استین، دیانت، اساتید، استان، دانا، دندان، ساتن، داستان، نیستی
پادشاه کلمات مرحله ۵
نامیرا، ایمان، بیماری، مربا، مامان، بربری، ابری، بریانی، میانبر
پادشاه کلمات مرحله ۶
متانت، نجات، مینا، منت، جامی، تاج، جاناتان، جنایت، نتایج
پادشاه کلمات مرحله ۷
رتیل، انار، نیترات، لاری، تریلی، لاتاری، رانت، لیتر، لیلا
پادشاه کلمات مرحله ۸
ولی، پنیر، پرو، پررو، ویلون، پیری، لوور، لیورپول، پروین
پادشاه کلمات مرحله ۹
ماتم، تمیز، قیامت، اقامت، متمایز، مزیت، اتمی، قایق، قیمت
پادشاه کلمات مرحله ۱۰
اهر، اینه، طهران، راین، طیاره، رهایی، طاهره، هاری، یارانه
پادشاه کلمات مرحله ۱۱
عماد، مدافع، جامد، مداد، مفاد، مجامع، اجداد، امداد، عاج
پادشاه کلمات مرحله ۱۲
درگیر، دبیر، شبگرد، شیری، گردی، شگرد، دیشب، شرشر، بریدگی
پادشاه کلمات مرحله ۱۳
الیاس، الاهلی، هالی، ایلیا، اهالی، استیل، سیاتل، تسهیلات، اسیه
پادشاه کلمات مرحله ۱۴
نانوا، وبا، نوجوان، خواجو، بانوان، خوان، نجوا، نخجوان، اجانب
پادشاه کلمات مرحله ۱۵
مرحمت، مرتد، تندر، ترن، محترم، ترنم، مردد، متمدن، حرمت
پادشاه کلمات مرحله ۱۶
کودن، دهکده، کوهان، دهک، کاهن، کاوه، کندوان، هندوانه، دکان، کاهو، کهنه، هاون
پادشاه کلمات مرحله ۱۷
پرس، سیلی، سوسول، سیر، پلیس، پرسپولیس، رسول، روسی، سیلو، سریر، سوسیس، سیسیل
پادشاه کلمات مرحله ۱۸
بیمه، مهد، همزه، بدیهی، همدم، دزدی، دمدمی، مزید، مهدیه، هدهد، دیزی، هیزم
پادشاه کلمات مرحله ۱۹
ارارات، حتما، مربا، بامرام، ابرار، تبار، ترب، تبت، حمام، مبرا، اتمام، ربات
پادشاه کلمات مرحله ۲۰
هندی، اژدها، ژیان، دایی، نایژه، ادیان، اهدا، دژ، دندانه، دهدهی، دنا، دایه
پادشاه کلمات مرحله ۲۱
غربت، غیرت، باتری، غبار، رباب، غایت، ترابری، غارت، تایر، تربت، بایت، بایر
پادشاه کلمات مرحله ۲۲
بوق، چوبی، قاب، بقایا، بابایی، قاچاقچی، قوچ، بویا، چای، اقاقیا، ابوی، چاق
پادشاه کلمات مرحله ۲۳
اهتمام، بازتاب، ماهیتابه، بامیه، امتیاز، تمامیت، ماهی، مهتاب، تیزاب، زیبایی، اهتزاز، مته
پادشاه کلمات مرحله ۲۴
وراجی، لنج، رنجور، جارو، جنجال، لجوج، جورجیا، انجیر، نارنجی، وانیل، لیوان، اجری
پادشاه کلمات مرحله ۲۵
جاده، هجده، دماغ، مجاهد، ماجد، کاج، ادمک، هجا، جامه، دماغه، جغد، جده
پادشاه کلمات مرحله ۲۶
نفسانی، سیاسی، خسیس، سخیف، انس، عینی، فنس، سیخ، افعی، عیسی، اسانس، ساسانیان
پادشاه کلمات مرحله ۲۷
مقاوم، شیک، کاشی، کاموا، قاشق، یواشکی، کشمش، کاوش، کمیک، واکاوی، شمیم، کشاکش
پادشاه کلمات مرحله ۲۸
تقابل، استقلال، اقبال، سبقت، لباس، سبیل، بلقیس، باقالی، باتلاق، اقتباس، سیلاب، الیس
پادشاه کلمات مرحله ۲۹
خادم، مخدر، استخدام، مسخ، رادار، راسخ، خرس، خرداد، استخر، خرما، ماست، خساست
پادشاه کلمات مرحله ۳۰
متین، ممیزی، ختمی، زمخت، تخمین، میخی، تیزی، تزیین، مقیم
پادشاه کلمات مرحله ۳۱
چدن، پنچر، چنار، دیرین، چاپار، نراد، درنا، دچار، پایان، پارچ، پاچینی، اچار
پادشاه کلمات مرحله ۳۲
حباب، روبان، توتون، حنا، وانت، تاوان، نوح، تورات، تابان، برات، ارباب، برنا
پادشاه کلمات مرحله ۳۳
افشانه، بنفشه، بافنده، شاهانه، بنده، دبه، اباده، نشان، دهان، افشا، ابادان، افاده
پادشاه کلمات مرحله ۳۴
تنک، کتلت، خلیل، نیکل، کلیت، علیل، تلخ، عینک، خنک، کلینیک، کلنل، تخیل
پادشاه کلمات مرحله ۳۵
نگین، اسالم، لالایی، سلیس، نقالی، اقلیم، سگال، مالامال، گالن، سنایی، ملامین، میلان
پادشاه کلمات مرحله ۳۶
مارشال، اجرام، ملال، مالاریا، ماورا، شلیل، واشر، ماریا، شلوار، ویرایش، مارال، شامی
پادشاه کلمات مرحله ۳۷
ایجاز، سیما، جابجایی، مزاج، سبا، زمزم، ابجی، مشام، بیسیم، مجازی، مسبب، مجاب
پادشاه کلمات مرحله ۳۸
درونی، دارو، چکاوک، ونک، کارون، دینار، چادر، راکد، داروین، کادر، چروک، کاردار
پادشاه کلمات مرحله ۳۹
لارو، مظلوم، اظهار، لار، ماهواره، ظهر، مهره، عار، واهمه، ماهور، اهرم، لاهه
پادشاه کلمات مرحله ۴۰
صیانت، اذان، صنم، ذم، صامت، میزان، نماز، مصمم، تیام، صمیمیت، متمم، تازی
پادشاه کلمات مرحله ۴۱
تحلیل، ماهیت، مصالح، ماحصل، اهتمام، ایهام، اتیه، مهلت، امحا، حاتم، مالیات، ملایم
پادشاه کلمات مرحله ۴۲
طرد، عطارد، وراثت، اتود، تودار، اردو، وادار، وداع، واردات، داور، عطار، رعد
پادشاه کلمات مرحله ۴۳
مسکین، کاسنی، مانا، انس، قیاس، سیمان، کایاک، سینا، سیکاس، مدام، قناد، قم
پادشاه کلمات مرحله ۴۴
استر، سازمان، استارا، رازی، تانزانیا، مسری، استتار، سایر، زمان، سزار، راست، مسیر
پادشاه کلمات مرحله ۴۵
اواز، باستان، خوزستان، خواستن، اسب، بازتاب، تابستان، توسن، توازن، سوسن، نباتات، تواب
پادشاه کلمات مرحله ۴۶
چینه، جنم، میهن، نعیم، عفیف، جهنم، معین، نفهم، مهیج، مهین، چفیه، مهیمن
پادشاه کلمات مرحله ۴۷
روال، غفور، لوزان، ازار، غاز، زوار، غان، غزل، فراوان، لولا، زلال، لغو
پادشاه کلمات مرحله ۴۸
الوار، فوران، فاز، غار، نزار، فراز، فلز، وال، نارون، وارون، غول، فلفل
پادشاه کلمات مرحله ۴۹
دالان، دوات، صندلی، دولول، دلال، اصوات، صولت، ولایت، ایوان، دانیال، تونل، ایلیاد
پادشاه کلمات مرحله ۵۰
بالون، اژانس، مونس، ملبس، ژامبون، والا، بلال، اموال، بامبو، بلوا، ملوان، سالن
پادشاه کلمات مرحله ۵۱
مکافات، فن، اکتشاف، کشک، شکاک، تفتیش، متمم، کفایت، شبان
پادشاه کلمات مرحله ۵۲
کشاکش، تفتان، شکاف، مافیا، شبنم، کشتی، بتن، شیمیایی، کفاش
پادشاه کلمات مرحله ۵۳
مشک، مشکات، کاشتن، تبیین، بیتاب، تمنا، مبین، شتابان، شماتت
پادشاه کلمات مرحله ۵۴
انسداد، کارتن، دانستنی، تسنیم، مانتو، دوران، نسترن، ریسمان، کتری
پادشاه کلمات مرحله ۵۵
کارتون، اردن، کمیسر، تردد، دستار، تندر، رمان، کیمیا، مسرور
پادشاه کلمات مرحله ۵۶
مهلک، کلسیم، امال، زلزله، کلاس، ملکه، همهمه، سلسله، زمزمه
پادشاه کلمات مرحله ۵۷
شوری، واگیر، گور، دریل، درویش، گارد، دیوار، دوات، گالیور
پادشاه کلمات مرحله ۵۸
مرمت، درایت، کسری، دوستان، تیمار، ویراستار، اینترنت، استر، اسکیمو، ماترک، سرود، کماکان
پادشاه کلمات مرحله ۵۹
دوار، یوونتوس، کتمان، تکریم، امید، ترسو، کمیت، رستوران، تسکین، کامیون، تکوین، تراکتور
پادشاه کلمات مرحله ۶۰
مقیم، امتیاز، قامت، تیم، امت، مسلک، استهلاک، التماس، اهتمام، ساز، اسلام، الاله
پادشاه کلمات مرحله ۶۱
مهلت، کاسه، تیمم، ملال، اقسام، سلیس، ملایمت، هیمالیا، کلیسا، هلیم، اهمال، قلیل
پادشاه کلمات مرحله ۶۲
ذلیل، گلادیاتور، لذیذ، رذل، گلایل، گاو، دلار، اشرار، ارادت، تشدید، ردا، دلیر
پادشاه کلمات مرحله ۶۳
شرور، دولتی، گوریل، لورل، دلاور، رتیل، لولو، گیتار، گاری، گوشی، شلیل، وادار
پادشاه کلمات مرحله ۶۴
تگرگ، گشتاور، دلتا، رادیاتور، رادیو، تشویش، گوارا، شتر، ایراد، تورات، گودال، شیرود
پادشاه کلمات مرحله ۶۵
زاغ، ازدواج، وزغ، جلال، پدال، اجل، جودو، پل، زالو، واجد، جواد، پلان
پادشاه کلمات مرحله ۶۶
قطار، طارم، قاطر، مدار، منقار، مراد، قادر، دوما، نوار، مدد، دمادم، قنداق
پادشاه کلمات مرحله ۶۷
مقدور، مناره، مقداد، دینام، ماریو، دیه، دارو، دیوانه، مهار، منور، ایهام، مقام
پادشاه کلمات مرحله ۶۸
ریه، مقوا، مدنی، رامین، دقیقه، مقاوم، نارون، ارمین، ایراد، دومین، هیمنه، قونیه
پادشاه کلمات مرحله ۶۹
هویدا، دامداری، مامون، مارماهی، هنرمند، هیمن، اهریمن، رهی، قطر، قریه، طرد، اوار
پادشاه کلمات مرحله ۷۰
قیام، نادم، مقید، هارمونی، مقارن، قرینه، دوام، هرمان، قرنیه، ارام، قوام، انهدام
پادشاه کلمات مرحله ۷۱
والی، زلزال، زلاندنو، خندان، وادی، لوزی، دالان، خلال، نخل، جوان، اختلال، ازدواج
پادشاه کلمات مرحله ۷۲
یونان، خجالت، دوختن، تلاوت، دودزا، ولادت، خوان، اجیل، وجدان، دخول، ونیز، تخیل
پادشاه کلمات مرحله ۷۳
تجدد، دخل، جنجال، تجلیل، ولنتاین، توالی، دوات، لیوان، دزدی، نخود، تاختن، وازلین
پادشاه کلمات مرحله ۷۴
لجاجت، ولایت، جدال، دون، تجلی، توازن، دلند، جنون، تاوان، ویزا، خودزنی، تلخ
پادشاه کلمات مرحله ۷۵
حفاظ، چپاول، حافظ، حنیف، پویان، پیچ، پانچ، لحاظ، پوچ، انحلال، حنا، انحنا

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج