جواب مرحله ۷۸ جدولانه

تست آنلاین روانشناسی
جواب کامل بازی کلمانه
فیلم رایگان آموزشی


آب بند
سد
اثر احمد محمود
زائری زیر باران
اثر سیمین دانشور
جزیره سرگردانی
از سیارات
اورانوس
از شهرهای خراسان رضوی
نیشابور
از مزه ها
ترش
از واحدهای نظامی
گردان
بحرانی
حاد
برآمدگی
ورم
برطرف کردن
رفع
بز نر
تکه
بزرگ نمایی
زوم
بله بی ادبانه
ها
به هراس افکندن
ارعاب
پرهیزگار
تقی
پروانه شرکت به نام اوست
صاحب امتیاز
حمام بخار
سونا
خاک صنعتی
رس
داروغه
محتسب
دالان های پیچ در پیچ
ماز
دوست
یار
دوست نامناسب
ناباب
رشد کردن
نمو
سخت بی تاب شدن
جان به سر شدن
سلاحی گرم
تفنگ
سلطان بیابان
شتر
سنگینی
وزن
شش
ریه
شفقت
رحم
شکاف باریک
شیار
علت
سبب
فرزندزاده
نوه
فریب
مکر
قسم و گونه
نوع
لخت و برهنه
عور
مال بعضی ها گرو نه است
هشت
مسافرخانه بزرگ
هتل
مساوی
یر
نازکی
رقت
نامی برای روز قیامت
یوم القرار
نژاد مردم روسیه
روس
نقره ای
سیمین
نیکان
ابرار
وسیله درو
داس
کوبیدن
دق

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج